50 punktów modlitwy na Święto Dziękczynienia i wersety biblijne

0
24862

Z pewnością dobrze jest dziękować Panu. Kiedy dziękujemy Bogu, widzimy coraz więcej Jego bezwarunkowej dobroci w naszym życiu. Każdy szczęśliwy chrześcijanin jest dziękczynienie chrześcijanin. W tym poście zebraliśmy punkty modlitwy dziękczynnej i wersety biblijne, które pomogą Ci w przykładaniu wysokiej jakości podziękowań Panu.

Kto jest zdolny do podziękowania?

Ważne jest, abyście wiedzieli, że tylko ci, którzy narodzili się na nowo wierzący, mogą dziękować Panu, aby skutecznie modlić się tymi modlitwami, musicie oddać swoje Życie Jezusowi Chrystusowi.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

Dobrą wiadomością jest to, że bez względu na twoje grzechy i wady Bóg przebaczył ci w Chrystusie Jezusie. Bóg nie jest na ciebie zły, kocha cię i posłał swego syna Jezusa, aby zapłacił cenę za twoje zbawienie. Dlatego jeśli jeszcze nie uznajecie Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, proszę cicho odmówić następujące modlitwy:
Ojcze, wierzę, że mnie kochasz, wierzę, że posłałeś swojego Syna Jezusa, aby umarł za moje grzechy. Akceptuję Jezusa w moim Życiu jako mojego Pana i Zbawiciela. Dziękujemy za przyjęcie mnie w imieniu Jezusa, Amen.

Gratulacje, jesteście teraz kwalifikowani przez łaskę Jezusa Chrystusa, przez Jego Krew, aby mu podziękować.

50 punktów modlitwy na Święto Dziękczynienia

1) Ojcze w imieniu Jezusa, ogłaszam, że nie ma nikogo takiego jak Ty, nawet wśród bogów. Jesteś chwalebny w świętości i pełen strachu w chwale. O Boże. Przyjmij moje pochwały w imieniu Jezusa.

2). Mój Ojcze, zaśpiewam głośno wasze chwały w obecności królów i przywódców tego świata w imieniu Jezusa.

3). Ojcze, dziękuję ci za twoją boską pomoc, z której korzystałem w życiu. Jeśli zacznę o nich wspominać, zabraknie mi liczb. Dziękuję Ojcze w Imieniu Jezusa.

4). Wyznaję dziś, że Pan żyje! Błogosławiony Pan, niech będzie wywyższone imię Pana, Skała zbawienia mego! w imię Jezusa.

5). Ojcze w imieniu Jezusa, oświadczam, że królujesz nad niebiosami i ziemią, nikt nie może się równać z twoją wielkością.

6). Mój Ojcze i Mój Boże, będę chwalił twoje imię, dopóki żyję I tchnę w nozdrza w imieniu Jezusa.

7) Jahwe, będę cię wychwalał, ponieważ jesteś chwalebnym Bogiem i miłosiernym Ojcem.

8). Ojcze, wychwalam twoje imię, ponieważ jesteś Bogiem, który ucisza wszystkich moich wrogów w imieniu Jezusa.

9). O Panie, chwalę twoje imię za cuda twych stworzeń, które stworzyłeś dla dobra ludzkości w imieniu Jezusa.

10) Och, Panie, dziękuję ci za stworzenie mnie na swój obraz i podobieństwo w imieniu Jezusa.

11). Ojcze, dziękuję ci za łaskę, abyś żył i abyś dzisiaj śpiewał Ci chwałę w imieniu Jezusa.

12). Dobry Boże, spraw, abym miał nowe świadectwa, abym mógł bardziej dziękować twemu imieniu pośród świętych w imieniu Jezusa.

13). Dobry Boże, podnoszę twoje imię wyżej, ponad wszystkie inne imiona, ponad wszystko w niebie i na ziemi w imieniu Jezusa.

14). O Panie, będę chlubił się twoją dobrocią i twoją wielką dobrocią przez cały dzień i chwalę cię za to, że jesteś moim Bogiem w imieniu Jezusa.

15). Och, Panie, chwalę Cię za stoczenie bitew mego życia w imieniu Jezusa

16). Och, Panie, będę Cię wychwalać, pośród moich prób, naprawdę jesteś powodem, dla którego jestem szczęśliwy

17). O Panie, powiększam twoje imię i uznaję twoją wielkość w imieniu Jezusa.

18). Och, Panie, przyłączam się do zgromadzenia braci, aby was chwalić, ponieważ dokonaliście wielkich rzeczy w moim życiu w imieniu Jezusa.

19). Och, Panie, dziś chwalę twoje imię, ponieważ tylko żywi mogą chwalić twoje imię, umarli nie mogą cię chwalić

20). Och, Panie, chwalę cię dzisiaj, bo jesteś dobry, a twoje miłosierdzie trwa na wieki w imieniu Jezusa.

21). Ojcze, wychwalam Cię, bo tylko Ty możesz czynić to, czego nikt nie może uczynić w imieniu Jezusa.

22). Ojcze, wychwalam Cię, bo wygrałem zwycięstwo w Chrystusie Jezusie.

23). O Panie, zaśpiewam głośno o twoich uwielbieniach przed niewierzącymi i nie będę się wstydzić

24). O Panie, chwalę cię w twoim domu, w kościele, przed świętymi w imieniu Jezusa.

25). Och, Panie, będę cię wychwalał, bo jesteś prawym Bogiem.

26). Och, Panie, chwalę cię, ponieważ stałeś się moim zbawieniem w imieniu Jezusa.

27). Och, Panie, dziś Cię chwalę, ponieważ jesteś moim Bogiem i nie mam innego boga w imieniu Jezusa.

28). Ojcze, dopóki będę oddychał, będę cię wychwalał.

29). Ojcze, wychwalam cię, ponieważ diabeł nie może mnie powstrzymać w imieniu Jezusa, Amen

30). Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ wywyższyłeś swego syna Jezusa Chrystusa na całej ziemi w imieniu Jezusa.

31). Ojcze, wychwalam cię, bo jestem wiernie i cudownie stworzony w Chrystusie Jezusie.

32). Och, Panie, będę cię wychwalał, bo dobrze jest śpiewać o swoich chwałach w imieniu Jezusa.

33). Ojcze, wychwalam twoje imię, bo słowem stworzyłeś wszystkie rzeczy, zarówno widzialne, jak i niewidoczne.

34) Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ wywyższyłeś mój róg (Status) jako jednorożca i namaściłeś mnie świeżym olejem dla nowego postępu w imieniu Jezusa

34). Ojcze, wychwalam Cię za nadprzyrodzoną ochronę Twoich Aniołów wokół mnie, weź całą chwałę w imieniu Jezusa.

35). Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ moje imię zostało zapisane w księdze żyjących w imieniu Jezusa.

36). O Panie, przyłączę się do zgromadzeń świętych i będę wielbić wasze wielkie imię w imieniu Jezusa.

37). Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ moja chwała powstrzymała twój gniew ode mnie w imieniu Jezusa.

38). Och, Panie, będę cię wychwalał, bo w moich granicach w imieniu Jezusa nie będzie słychać przemocy ani zła.

39). Och, Panie, będę cię wychwalał, bo moje mury będą nazwane zbawieniem, a moje bramy będą nazwane chwałą w imieniu Jezusa.

40). Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ dałeś mi piękno za popiół olejek radości dla ducha ciężkości, obdarzyłeś mnie dziś szatą uwielbienia w imieniu Jezusa.

41). Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ uwolniłeś mnie z rąk moich wrogów w imieniu Jezusa.

42). Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ twoja dobroć w moim życiu poprawia się z dnia na dzień w imieniu Jezusa.

43). Och, Panie, będę cię wychwalał za twoje cudowne dzieła na całej ziemi.

44). Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ obietnica obfitości w moim życiu się spełnia w imieniu Jezusa.

45) Och, Panie, będę cię wychwalał z powodu twojej bezwarunkowej miłości w moim życiu

46). Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ udoskonaliłeś swoją chwałę w ustach dzieci i w imieniu Jezusa.

47). Och, Panie, będę Cię wychwalał, ponieważ moje życie stało się uwielbieniem Twojej chwały w imieniu Jezusa

48). Och, Panie, będę cię wychwalał, ponieważ jesteś Moim jedynym żywym Bogiem.

49). Ojcze, dziękuję ci za przyjęcie wszystkich mych chwał, abyś był na wieki chwała w Jezusie Imię Amen

50). Dziękuję Jezu za przyjęcie mojego dziękczynienia w imieniu Jezusa.

 

13 Wersety biblijne o dziękczynieniu i wdzięczności

1). 1 Kronik 16:34:
Och, podziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

2). 1 Tesaloniczan 5:18:
We wszystkim dziękujcie za to wola Boża w Chrystusie Jezusie dotycząca was.

3). Kolosan 3:17:
I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

4). Kolosan 4:2:
Kontynuujcie modlitwę i obserwujcie to samo z dziękczynieniem.

5). Filipian 4:6:
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim poprzez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem niech wasze prośby zostaną przedstawione Bogu.

6). Psalm 28: 7:
Pan jest moją siłą i tarczą moją, moje serce Mu zaufało, a mi pomaga; przetoż serce moje bardzo się raduje i chwalę go pieśnią moją.

7). Psalm 34: 1:
Będę błogosławił Pana przez cały czas; chwała jego będzie na zawsze w moich ustach.

8). Psalm 100: 4:
Wejdźcie do jego bram z dziękczynieniem i na jego dwory z uwielbieniem: bądźcie mu wdzięczni i błogosławcie jego imię.

9). Psalm 106: 1
10). Chwalcie Pana. O, dziękujcie Panu, bo jest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

11). Psalm 107: 1
O, dziękujcie Panu, bo jest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

12). Psalm 95: 2-3
Stańmy przed Jego obecnością z dziękczynieniem i zróbmy mu radosny dźwięk psalmami. Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami.

13). Psalm 118: 1-18:
1 O, dziękuj Panu; bo jest dobry; bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. 2 Niech Izrael teraz powie, że jego miłosierdzie trwa na wieki. 3 Niech teraz dom Aarona mówi, że jego miłosierdzie trwa na wieki. 4 Niech teraz ci, którzy boją się Pana, mówią, że Jego miłosierdzie trwa na wieki. 5 Przywołałem Pana w udręce: Pan mi odpowiedział, i postawił mnie na dużym miejscu. 6 Pan jest po mojej stronie; Nie będę się bał: co człowiek może mi zrobić? 7 Pan bierze moją część za tych, którzy mi pomagają; przetoż ujrzę pragnienie moje na tych, którzy mnie nienawidzą. 8 Lepiej zaufać Panu niż zaufać człowiekowi. 9 Lepiej ufać Panu niż ufać książętom. 10 Otoczyły mnie wszystkie narody, ale w imię Pana ich zniszczę. 11 Objęli mnie; tak, objęli mnie; ale w imię Pana ich zniszczę. 12 Objęli mnie jak pszczoły; gasną jak ogień cierniowy; bo w imię Pana ich zniszczę. 13 Bolałeś mnie, abym upadł; ale Pan mi pomógł. 14 Pan jest moją siłą i pieśnią, i stał się moim zbawieniem. 15 Głos radości i zbawienia jest w tabernakulum sprawiedliwych: prawa ręka Pana postępuje dzielnie. 16 Prawa ręka Pańska jest wywyższona; prawa ręka Pana postępuje dzielnie. 17 Nie umrę, ale będę żyć i głosić dzieła Pańskie. 18 Pan mnie karał, ale nie wydał mnie na śmierć.

 

 


Reklamy
Następny artykuł16 potężnych punktów modlitewnych na nowy rok
Nazywam się Pastor Ikechukwu Chinedum, jestem Mężem Bożym, który jest pasjonatem Bożego ruchu w tych ostatnich dniach. Wierzę, że Bóg dał każdemu wierzącemu dziwny porządek łaski, aby objawił moc Ducha Świętego. Wierzę, że żaden chrześcijanin nie powinien być uciskany przez diabła, mamy Moc, by żyć i chodzić pod panowaniem poprzez modlitwy i Słowo. Aby uzyskać dalsze informacje lub porady, możesz skontaktować się ze mną pod adresem chinedumadmob@gmail.com lub porozmawiać ze mną na WhatsApp i Telegram pod numerem +2347032533703. Z przyjemnością zaproszę Cię również do przyłączenia się do naszej potężnej grupy modlitewnej 24-godzinnej w telegramie. Kliknij ten link, aby dołączyć teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Niech cię Bóg błogosławi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię