25 potężnych punktów modlitwy za owoc macicy

37
29906

1 Samuela 2:21: 21

I nawiedził Pan Annę, aby poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki. A Samuel dorastał przed Panem.

Bóg pragnie, aby wszystkie Jego stworzenia były owocne, od samego początku rozkazał ludzkości, aby była płodna i uzupełniała ziemię. Każda forma bezowocności u ludzi, zwierząt lub roślin nie pochodzi od Boga. Dlatego dziecko Boże zebraliśmy 25 potężnych punktów modlitewnych za owoc macicy, dla Ciebie. Te punkty modlitewne poprowadzą cię do modlitwy przeciwko wszelkim formom bezowocności w twoim łonie. Będziesz płakać w wierze do Boga Owocności i rozmnażania, aby interweniować w twojej sytuacji.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

25 potężnych punktów modlitwy za owoc macicy

1). O Panie, na początku wasza deklaracja dla ludzkości miała być płodna, rozmnażać się i uzupełniać ziemię, strzegę dziś waszego słowa i deklaruję swoją płodność w imieniu Jezusa.

2). Wszyscy nasi ojcowie przymierza, Abraham, Izaak i Jakub mieli tam dzieci, dlatego oświadczam, że będę miał moje w imieniu Jezusa.

3). O Boże! Oświadczam dziś, że będę płodny i rozmnażać się w imieniu Jezusa.

4). Rdz 15: 5 - O Boże, który odwiedził Sarę z Izaakiem i Hanną z Samuelem, ojcze, odwiedź mnie dzisiaj w imieniu Jezusa.
5) Och, Panie, na mocy nowego przymierza Jezus zapłacił nagrodę za moją płodność, dlatego dzisiaj otrzymuję moje Dzieci w imieniu Jezusa.

6). Wierzę, że to, co człowiek uważa za niemożliwe, jest możliwe dla Boga w moim życiu. Będę w ciąży i urodzę w tym roku własne dziecko w imieniu Jezusa.

7). O Panie, rozkazuję każdej chorobie związanej z płodnością w ciele lub krwi mojej żony, czy to mięśniakom, zapaleniu miednicy (PID), torbielom jajników, niedrożności jajowodów, wszelkim innym przewlekłym chorobom przenoszonym drogą płciową lub chorobom przenoszonym drogą płciową, jakkolwiek się nazywasz. znikają z ciała mojej żony w imieniu Jezusa.
8) Och, Panie, usuń wszystko, co jest dzisiaj przyczyną mojej jałowości. Uczyń mnie w tym miesiącu matką w imieniu Jezusa.

9). Mój Ojcze i Mój Boże, pamiętaj o mnie, tak jak pamiętasz Rachelę i otworzyłaś jej łono, pamiętaj mnie dziś, słuchaj mnie dzisiaj i otwórz moje łono dziś w imieniu Jezusa.

10). O Panie, pobłogosław mnie dzisiaj błogosławieństwem piersi i łona w imieniu Jezusa.

11). Przepowiadam, że w moim życiu nie będzie już innego poronienia w imieniu Jezusa.

12). O Panie, otwórz moje oczy na Rozwiązanie mojej płodności w Jezusie, imieniu Amen

13). O Panie, twoją potężną ręką, zmieniam moje imię z matki niepłodności na matkę wielu dzieci w imieniu Jezusa.

14). O Panie, ogłaszam dziś mojemu łonowi: „Łonie, usłysz słowo Pana, otwórz się i zanieś moje dzieci” w imieniu Jezusa.

15). Ojcze, daj mi moje cudowne świadectwo dla dzieci w imieniu Jezusa

16). O Panie, ulecz mego męża od wszelkich chorób związanych z płodnością w imieniu Jezusa.

17). O Panie, cały mój smutek wynikający z niepłodności został przybity do krzyża od dziś. Teraz moja kolej, aby nosić moje dzieci w imieniu Jezusa.

18). Wszelkie wyrzuty niepłodności w moim życiu zakończą się w tym miesiącu w imieniu Jezusa.

19). Oświadczam, że wszyscy, którzy dziś ze mnie kpią, wkrótce przyjdą i będą razem ze mną świętować w imieniu Jezusa.

20). O Panie, nie osądzaj mnie według miary mojej wiary nad moimi modlitwami. Niech dziś spadnie na mnie deszcz miłosierdzia i otwórz moje łono w imieniu Jezusa.

21). O Panie, bo moje łono staje się płodne w imieniu Jezusa.

22). O Panie, osiedl mnie w moim małżeństwie, uczyń mnie radosną matką moich biologicznych dzieci w imieniu Je ??? sus.

23). O Panie, twoje słowo głosi, że nie zamykasz łona! Wszystko, co zamknęło moje łono, ogłaszam, że jest teraz otwarte !!! W imię Jezusa Chrystusa

24). O Panie, ocal mnie od wstydu, daj mi dzisiaj moje własne dzieci w imieniu Jezusa.

25). Uwolniłem się od każdego demonicznego męża-ducha lub duchowej żony walczących z moim Dzieckiem noszących imię Jezusa.

Dziękuję ci, Jezu.

Przygotowałem także około 20 biblijnych wersetów dotyczących płodności macicy, aby pomóc wam również skutecznie się modlić. Jezus Chrystus jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki, jeśli uczynił to dla jednego, uczyni to dla was dzisiaj w imieniu Jezusa.

20 wersetów biblijnych na temat macicy

1). Psalm 127: 3:
3 Oto dzieci są dziedzictwem Pańskim, a owoc łona jest jego nagrodą.

2). Psalm 113: 4:
9 Sprawia, że ​​jałowa kobieta zachowuje dom i jest radosną matką dzieci. Chwalcie Pana.

3). Rodzaju 25: 21:
21 I Izaak prosił Pana za żonę, bo była niepłodna; i Pan się o niego prosił, i Rebeka, żona jego, poczęła.

4). Psalm 20: 1-4:
1 Pan cię usłyszy w dniu ucisku; imię Boga Jakuba cię broni; 2 Wyślij tobie pomoc ze świątyni i wzmocnij cię z Syjonu; 3 Pamiętajcie o wszystkich ofiarach waszych i przyjmijcie całopalenie wasze; Selah 4 Udzielaj tobie według serca twego, i wypełniaj wszystkie rady twoje.

5). Rzymian 5: 3-5:
3 I nie tylko, ale i my uciskamy w uciskach: wiedząc, że ucisk działa cierpliwie; 4 I cierpliwość, doświadczenie; i doświadczenie, nadzieja: 5 I nadzieja się nie wstydzi; ponieważ miłość Boga rozlewa się w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany.

6). Łukasza 1:42:
42 A ona przemówiła donośnym głosem i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, a błogosławiony owoc twojego łona.

7). Psalm 128: 3:
3 Żona twoja będzie jak płodna winorośl obok domu twego; dzieci twoje jak rośliny oliwne wokół stołu twego.

8). Hebrajczyków 11: 11-12:
11 Przez wiarę również Sara otrzymała siłę, by począć nasienie i urodziła dziecko, gdy była w podeszłym wieku, ponieważ osądziła go jako wiernego, który obiecał. 12 Przetoż wyskoczył tam jeden z nich, a on sam jako umarły, tak wiele, jak gwiazdy na niebie w mnóstwie, i jak piasek, który jest nad brzegiem morza niezliczony.

9). Łukasza 1:13:
13 Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchano twojej modlitwy; a twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, a ty nadasz mu imię Jan.

10). Filipian 4: 6-7:
6 Uważajcie na nic; ale we wszystkim, przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem, niech wasze prośby zostaną przedstawione Bogu. 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli przez Chrystusa Jezusa.

11). Psalm 130: 5:
5 Czekam na Pana, dusza moja czeka, a słowem jego mam nadzieję.

12). Księga Jozuego 1: 9:
9 Czyż ci nie rozkazałem? Bądź silny i odważny; Nie lękajcie się, ani nie bądźcie rozgniewani, gdyż Pan, Bóg twój, jest z tobą, gdziekolwiek idziesz.

13). Psalm 55: 22:
22 Oddaj ciężar swojemu Panu, a on cię podtrzymuje: nigdy nie będzie cierpiał sprawiedliwy, aby się poruszać.

14). Jeremiasz 29:11:
11 Albowiem znam myśli, które myślę ku wam, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o złym, aby dać wam oczekiwany koniec.

15). Przypowieści Salomona 3:5:
5 Zaufaj Panu całym sercem; i chodź nie do własnego zrozumienia.

16). 1 Piotra 5: 6-7:
6 Ukorzcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie: 7 Całą swoją troskę przejmując; bo troszczy się o ciebie.

17). Jakuba 1: 2-7:
2 Bracia moi, liczcie na radość, gdy wpadacie w rozmaite pokusy; 3 Wiedząc to, że próba wiary waszej działa na cierpliwość. 4 Ale cierpliwość niech ma doskonałe dzieło, abyście byli doskonali i pełni, nie chcąc niczego. 5 Jeżeli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim ludziom obficie, a nie wywyższa; i będzie mu dane. 6 Ale niech prosi z wiarą, bez wahania. Albowiem ten, który faluje, jest jak fala morska napędzana wiatrem i rzucana. 7 Niech bowiem ten człowiek nie myśli, że coś otrzyma od Pana.

18). Rodzaju 21: 2:
2 Albowiem Sara poczęła i porodziła Abrahamowi syna na starość, o której godzinie Bóg mu powiedział.

19). Rodzaju 18: 10:
10 I rzekł: Na pewno wrócę do ciebie według czasu życia; a oto Sara, żona twoja, będzie miała syna. I Sara usłyszała to w drzwiach namiotu, które były za nim.

20). 1 Samuela 2:21:
21 I nawiedził Pan Annę, aby poczęła, i porodziła trzech synów i dwie córki. A Samuel dorastał przed Panem.

 

 


37 komentarze

 1. Dziękuję Bogu za ten punkt modlitwy. Wierzę i ufam w wasze imię. W tym roku będzie dobrze, że będę nosił własne dzieci po 19 latach bezdzietnych w imieniu Jezusa, modlę się Amen 🙏

  • Pozdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego cennego zbawiciela. Wierzę, że Pan będzie zajęty santifikowaniem i błogosławieniem mego łona do przyszłego roku, tym razem będę trzymał bliźnięta w Imieniu Jezusa 🙏👏. Zrobił dla Sary, Elżbiety i innych na pewno On też to zrobi dla mnie

 2. Niech Bóg pomoże mi uwolnić moje trojaczki bezpiecznie i w całości, jestem matką 4 dzieci do końca tego roku w potężnym imieniu Jezusa

 3. Z Bogiem wszystko jest możliwe, wierzę, że Bóg już mnie pobłogosławił owocem łona, chwalcie Pana

 4. Amen. Wierzę i wiem, że Bóg mnie wysłuchał i w tym miesiącu pojmę moich bliźniaków i urodzę, kiedy będzie to konieczne, jak kobiety hebrajskie. Chwalmy Pana.

 5. Witajcie, życzę wam wszystkiego, nazywam się Barbara w Ghanie. Lubię poklepać tę grupę, która sprawia, że ​​modlitwa przychodzi, niech Bóg was błogosławi

 6. Wierzę, że dzięki łasce wszechmogącego Boga moje bliźniaki będą nosić chłopca i dziewczynkę przed przyszłym rokiem w imieniu Jezusa, Amen.

  • Wierzę, że będę świadczył o moich bliźniakach w 2021 roku. Koniec z poronieniami.
   Każda blokada została usunięta, każda bezpłodność mojego męża została rozwiązana w potężnym imieniu Jezusa.
   Będę się radować z dobroci Boga i świadczyć o moim cudzie w tym roku. Amen

 7. W imieniu Jezusa niosę moje trojaczki w tym miesiącu i będę rodzić w spokoju. Ojcze, dziękuję Ci za zmianę mojego na matkę trojaczków! Amen🙏🙏

 8. W imieniu Jezusa niosę moje trojaczki w tym miesiącu i będę rodzić w spokoju. Ojcze, dziękuję Ci za zmianę imienia na matkę trojaczków! Amen🙏🙏

 9. Zgadzam się, że do końca tego roku będę nosił moich bliźniaków przez cały semestr bez żadnych komplikacji medycznych w imię Jezusa Chrystusa. Amen

 10. Wierzę, że dzięki łasce Wszechmogącego Boga niesiemy moich bliźniaków, chłopca i dziewczynkę, kiedy to piszę. Oświadczam W IMIENIU JAHUSZY יהושע WCHWAŁAM I DZIĘKUJĘ CI OJCIEC, ŻE DAŁEŚ NAM KLUCZE DO KRÓLESTWA NIEBA GDZIE MAMY PRAWO ZABRONIĆ NA ZIEMI I JEST ZABRONIONE W NIEBIE ORAZ ZEZWALAĆ NA ZIEMI I JEST DOZWOLONE W NIEBIE. Ojcze, spełnij pragnienie mego serca, które powiedziałeś w swoim słowie, Twoje słowo nigdy nie powróci bezskutecznie 15). Przysłów 3: 5:
  5 Zaufaj Panu z całego serca, i nie polegaj na własnym zrozumieniu. W JAHUSZU
  Imię יהוה Amen.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.