28 Modlitewne punkty odpuszczenia grzechów

0
27065

Rzymian 5: 8: 8

Lecz Bóg poleca nam swoją miłość, ponieważ gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Bóg nie chce, aby którekolwiek z jego dzieci zginęło, a grzech jest rzeczywiście niszczycielem przeznaczenia, dlatego opracowałem 28 punktów modlitewnych przebaczenie grzechów ma pomóc grzesznikom znaleźć drogę powrotną do Boga. Pomaga im także modlić się tam z dala od każdego uzależniającego grzechu, dręczącego ich i próbującego powstrzymać ich od służenia żywemu Bogu.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

Nasz niebiański Ojciec jest Bogiem miłosierdzia, jest Bogiem, który jest zawsze gotów wybaczyć nam wszystkie nasze winy i grzechy. Z tego powodu posłał swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przyszedł i zapłacił najwyższą cenę za nasze zbawienie. Jezus stał się grzechem, abyśmy mogli stać się prawością Boga w Chrystusie Jezusie. I Koryntian 5:21.

Kto jest uprawniony do odmawiania tych modlitw?

Każdy grzesznik jest uprawniony do odmawiania tej modlitwy. Również każdy wierzący, który zmaga się z grzechem, jest uprawniony do odmawiania tej modlitwy. Ważne jest, abyś wiedział, że jako chrześcijanin Bóg nie jest na ciebie zły z powodu twoich grzechów, nigdy nie przestanie cię kochać, jednak nie jest szczęśliwy widząc, co grzech czyni z twoim ciałem fizycznie, duchowo i emocjonalnie. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Zachęcam was do modlitwy ze zrozumieniem, abyście mogli uwolnić się od grzechu i świadomości grzechu.

28 Modlitewne punkty odpuszczenia grzechów

1) O Panie, przebacz mi dzisiaj i uwolnij moje serce od wszelkich lęków i wątpliwości z powodu moich nieprawości w imieniu Jezusa.

2). O Boże! pomóżcie mi zganić moc grzechu w moim życiu, zanim ujawni mnie otwarcie w imieniu Jezusa.

3). O Panie, przebacz mi w jakikolwiek sposób, w jaki naruszyłem twoje przykazanie, które prowadzi do porażki w moim życiu w imieniu Jezusa.

4). O Boże! Niech wasze miłosierdzie przeważy nad sądem w moim życiu w imieniu Jezusa.

5). O Panie, w pokorze odwracam się dziś od moich niegodziwych dróg, wybacz mi i ulecz moją ziemię w imieniu Jezusa.

6). O Boże! Okaż mi bezwarunkowe miłosierdzie, nie pozwól grzechowi wciągnąć mnie w samozniszczenie w imieniu Jezusa.

7). O, Panie, wybacz mi wszystkie złe uczynki dokonane przez moje ręce w imieniu Jezusa.

8). Och, Panie, ulituj się nade mną za moje grzechy, nie pozwól, aby konsekwencje moich przeszłych grzechów przytłoczyły mnie w imieniu Jezusa.

9). O Panie, krwią twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zniszcz wszystkie grzechy w moim życiu, które są sprzeczne z prawami Bożymi w imieniu Jezusa.

10). O Panie, odrzucam wszelkie złe myśli i pragnienia, które żyją we mnie dzisiaj, oczyszczam moje serce krwią Jezusa i słowem Boga w imieniu Jezusa.

11). O Panie, niech każde uzależnienie od grzechów mojej młodości, które wciąż mnie dręczą, skończy się dzisiaj, daj mi nową stronę, aby moja przeszłość nie prześladowała mnie w Jezusie
Nazwa.

12) O Panie, który jest pełen łaski i miłosierdzia, przebacz mi wszystkie moje grzechy, abym dzisiaj ujrzał Twoją twarz w imieniu Jezusa.

13). O Panie, niech twoje miłosierdzie zakrywa moje grzechy dzisiaj i na zawsze w imieniu Jezusa.

14) Ojcze, sprzeciwiam się każdemu złemu duchowi kłamstwa, który wnosi w moje życie nieprawość, niech dziś zostaną zniszczeni w imieniu Jezusa

15). O Panie, wybaw mnie od wszelkiej niegodziwości mego życia, która zmusza mnie do powstania i upadania w imieniu Jezusa.

16). O Panie, każde dzieło niegodziwości w moim życiu, które zaprowadzi mnie z powrotem na świat, niszczę je w imię Jezusa.

17). O Panie, pozwól mi otrzymać twoje dokładne oczyszczenie Twoją Krwią od wszystkich moich dzisiejszych grzechów, abym zwyciężył w moich modlitwach w imieniu Jezusa.

18). O Panie, wybaw mnie od ducha kłamstwa w imieniu Jezusa.

19). O Panie, wybaw mnie od grzechu rozpusty w imieniu Jezusa.

20). Och, Panie, wybaw mnie od grzechu pożądania oczu w imieniu Jezusa.

21). Panie, przebacz mi dziś moje grzechy, abym został zachowany od wszelkiej niegodziwości w imieniu Jezusa.

22). O Panie, usuń wszelkie ślady niegodziwości z mojego życia w imię Je? Sus

23). O Panie, niech wielu grzeszników nie będzie moim udziałem w imieniu Jezusa.

24). Och, Panie, ponieważ jestem teraz nowym stworzeniem, nie osądzaj mnie według wszystkich moich grzechów dzisiaj w imieniu Jezusa.

25). O Panie, ponieważ masz moc wybaczania grzechów na ziemi, przebacz mi dzisiaj i zaspokaj moje potrzeby w imieniu Jezusa.

26) Och, Panie, upomnij się o moją sprawę i nie pozwól człowiekowi zwyciężyć nade mną z powodu moich grzechów w moim życiu w imieniu Jezusa.

27). Jako wierny i sprawiedliwy Bóg, przebacz mi wszystkie moje grzechy, kiedy wyznaję je dzisiaj w imieniu Jezusa.

28). Ojcze dziękuję, że wybaczyłeś mi wszystkie moje grzechy w imieniu Jezusa.

10 wersetów biblijnych o przebaczeniu grzechów

Aby skutecznie modlić się modlitwą o przebaczenie, ważne jest, abyśmy zrozumieli zamysł Boga poprzez Jego słowo. Służymy miłosiernemu ojcu, który wybacza nam bezwarunkowo. Kiedy poznajemy zamysł Boga dotyczący Jego miłości do nas, wzmacnia naszą wiarę i pewność, że prosimy Go o przebaczenie i miłosierdzie. Biblia mówi w Liście do Hebrajczyków 4:16: „Przystąpmy więc odważnie do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy w potrzebie”. Poniżej znajduje się 10 wersetów biblijnych o przebaczeniu grzechów.

1). Dzieje 2:38:
38 Tedy im rzekł Piotr: Pokutujcie, a każdy z was niech będzie ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

2). 1 Jana 1: 9:
9 Jeśli wyznajemy nasze grzechy, jest on wierny i po prostu przebaczy nam nasze grzechy i oczyszcza nas z wszelkiej niesprawiedliwości.

3). Efezjan 4: 31-32
31 Niech wszelka gorycz, i gniew, i gniew, i wrzask, i zło przemilczają was od wszelkiej złości: 32 I bądźcie sobie życzliwi, serdeczni, przebaczając sobie nawzajem, tak jak Bóg dla Chrystusa wybaczyłem ci

4). Mateusza 6: 14-15:
14 Albowiem jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, wasz Ojciec niebieski również wam przebaczy: 15 Ale jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień.

5). Mateusza 5: 23-24:
23 Jeśli więc przyniesiesz swój dar do ołtarza i tam przypomnisz sobie, że twój brat powinien przeciwko tobie; 24 Zostaw tam swój dar przed ołtarzem i idź swoją drogą; najpierw pojednajcie się z bratem waszym, a potem przyjdźcie i ofiarujcie swój dar.

6). Jakuba 5:16:
16 Wyznawajcie sobie nawzajem swoje winy i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Skuteczna żarliwa modlitwa sprawiedliwego przynosi wiele korzyści.

7). Kolosan 3: 12-13:
12 Noście więc jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, życzliwości, pokory umysłu, łagodności, cierpliwości; 13 Przychyląc się nawzajem i wybaczając sobie nawzajem, jeźli kto się z nimi pokłóci: tak jak wam Chrystus przebaczył, tak i wy.

8). Dzieje 3: 18-20:
18 Ale rzeczy, które przedtem Bóg ukazał ustami wszystkich swoich proroków, aby Chrystus cierpiał, tak się wypełnił. 19 Przetoż żałujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały wymazane, gdy nadejdą czasy orzeźwienia przed obliczem Pana; 20 I pośle Jezusa Chrystusa, który wam był zwiastowany:

9). Mateusza 6:12:

12 I przebacz nam nasze długi, tak jak my wybaczamy naszym dłużnikom.

10). Łukasza 23:34:
34 Potem powiedział Jezus, Ojcze, przebacz im; bo nie wiedzą, co robią. Rozdzielili szaty i rzucali losy.

 

 

 


Reklamy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię