50 punktów modlitwy za przełom finansowy z wersetami biblijnymi

8
30690

Dobrobyt finansowy jest rzeczywisty, jednak pieniądze nie spadają z nieba, musimy zapewnić rzeczywistą wartość w towarach i usługach, aby zobaczyć przepływ pieniędzy do nas. Modlitwa nie zastępuje pracy, modlitwa prowadzi cię tylko po drodze do pracy. Modlitwa powoduje przychylność i kreatywne pomysły, które przyspieszają Twoją pracę. Kiedy się modlimy, nakazujemy siłom duchowym, aby pomogły nam w naszych sprawach. Zebraliśmy 50 punktów modlitewnych przełom finansowy z wersetami biblijnymi, aby wyposażyć wierzącego w dobrobyt finansowy.

Pamiętajcie, że jesteśmy błogosławieni, aby być błogosławieństwem, Bóg chce również, abyście byli pobożnym dystrybutorem bogactwa. Odmawiajcie więc te modlitwy z wiarą i studiujcie biblijne wersety dla właściwego zrozumienia. Do zobaczenia na szczycie.

50 punktów modlitwy za przełom finansowy z wersetami biblijnymi

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

1). O Panie, proszę o mądrość, by chodzić dzisiaj w dobrobycie finansowym w imieniu Jezusa

2). O Boże! Uczyń mnie wielkim narodem; pobłogosław mnie i uczyń moje imię wielkim, a będę błogosławieństwem w tym pokoleniu w imieniu Jezusa.

3). O Boże! Pobłogosław tych, którzy mnie błogosławią i przeklnij tego, który mnie przeklina. We mnie wszystkie rodziny ziemi będą błogosławione w tym pokoleniu w imieniu Jezusa.

4). Odrzucam ducha ubóstwa, braku i pragnienia w imieniu Jezusa.

5). Ścigam, przejmuję i odzyskuję dziś wszystkie moje skradzione zasoby w imieniu Jezusa.

6). O Panie, oświadczam, że dzisiaj chodzę w nowym przymierzu rozmnażania w imieniu Jezusa.

7). O Panie, oświadczam, że będę błogosławiony we wszystkim według rozkazu Abrahama w imieniu Jezusa.

8). O Boże! Po tej modlitwie zacznę dobrze prosperować i będę się rozwijać, dopóki nie będę bardzo zamożna w imieniu Jezusa.

9) Och, Panie, odłączę się od każdego imienia związanego z ubóstwem, odtąd otrzymam nowe imię związane z pomyślnością w imieniu Jezusa.

10). O Panie, otwórz moje umysły na twórcze pomysły, które uczynią mnie dostatnim w imieniu Jezusa

11). O Boże! Prowadź mnie w moich planach. Pracuję w kierunku dobrobytu w imieniu Jezusa.

12). O Boże! Daj mi dzisiaj możliwość zdobycia bogactwa, abym nadal rozwijał twoje królestwo w imieniu Jezusa.

13). O Panie, nie pozwól osobie, która przekieruje moją przerwę przez odpoczynek, dopóki nie wypełni go w imieniu Jezusa.

14). O Panie, daj mi dostęp do światła (wiedzy na czas), która sprawi, że zabłysnę pośród ludzi w imieniu Jezusa.

15). O Panie, dzięki twojej potężnej ręce, spraw, abym był na szczycie w mojej pracy, interesie i karierze w imieniu Jezusa.

16). Jezus był bogaty, ale dla mnie stał się ubogi, że ja przez Jego ubóstwo stałem się bogaty, oświadczam, że mój dobrobyt został ustanowiony.

17). Och, Panie, spraw, aby ci, którzy obiecali mi, wypełniają swoje obietnice w tym miesiącu w imieniu Jezusa.

18) Och, Panie, spraw, aby sytuacje i okoliczności sprzyjały mi i czyniły mnie dostatnim w imieniu Jezusa.

19). Ojcze, pośród trudów, spraw, abym prosperował według porządku Izaaka w imieniu Jezusa.

20). Mówię do mojej firmy !!! Mój początek może być niewielki, ale odtąd zacznę doświadczać wielkości w imieniu Jezusa.

21). Ojcze, rozkazuję mojemu biznesowi, aby dalej rozprzestrzeniał swoje korzenie w wodach życia w imieniu Jezusa.

22). Oświadczam dziś, że będę odbierać telefony i wiadomości tekstowe wiadomości w imieniu Jezusa.

23). O Panie, sadzę dzieła mojej ręki nad rzeką błogosławieństwa dzisiaj w innych, aby wydać owoce w tym czasie w imieniu Jezusa.

24). O Panie, oświadczam, że wszyscy wrogowie mego dobrobytu zostaną zdetronizowani w imieniu Jezusa

25). O Panie, pozwól mi posiąść swoją własność na ziemi w imieniu Jezusa.

26). O Panie, odrzucam ducha pracy, nie pokazując nic w imieniu Jezusa.

27). O Panie, poprowadź mnie ścieżką wielkiego bogactwa, abym mógł być dystrybutorem bogactwa w imieniu Jezusa.

28). Panie, wyznaję dziś, że niosę pokoleniowe błogosławieństwa. Usuńcie ode mnie biedę i zacofanie w imieniu Jezusa.

29). Pan, który wskrzesił biednych ze wzgórza gnojowego i sprawił, aby ucztował królewskością, przełożył mnie z ubóstwa na wielkie bogactwo w imieniu Jezusa.

30). Och, Panie, nasi ojcowie (Abraham, Izaak i Jakub) zaufali tobie, a wy im się powodziliście. Daj mi dzisiaj cały dobrobyt, abym został świadkiem w imieniu Jezusa.

31). O Panie, w naszych ojcach przymierza (Abraham, Izaak i Jakub) nie brakowało dobrych rzeczy. Od dziś odtąd nie zabraknie mi wszystkich dobrych rzeczy życia w imieniu Jezusa.

32). O Panie, nie chcę po prostu być bogatym w życie, chcę wypełnić cel, dla którego uformowałeś mnie w łonie mojej matki, pomóż mi wypełnić przeznaczenie w imieniu Jezusa.

33). Ojcze, pokaż mi swoją własną drogę do wiecznego dobrobytu i wielkich bogactw w imieniu Jezusa.

34). Panie, niech duchy Dobroci i Miłosierdzia będą moją eskortą od dziś w imieniu Jezusa.

35). O Panie, oświadczam, że wszystkie dobroci i błogosławieństwa, które są dla mnie przeznaczone na tej ziemi, znajdują mnie teraz w imieniu Jezusa.

36). O Panie, uwalniam narzędzie śmierci przeciwko każdemu wrogowi mojego postępu w imieniu Jezusa.

37). O Panie, uwalniam narzędzie śmierci nad każdym wrogiem mojego postępu z domu mego ojca w imieniu Jezusa.

38). O Panie, uwalniam instrument śmierci na wszystkich ludzkich przedstawicieli diabła walczących z moim postępem w imieniu Jezusa.

39) Och, Panie, wyciągnij mnie z sieci zacofania w imieniu Jezusa.

40). O Panie, przygotuj mnie na stół przeznaczony dla królów i książąt. Połącz mnie z moimi wyżynami swoją łaską w imieniu Jezusa.

41). O Panie, w duchu świętym, naucz mnie i prowadź mnie drogą dobrobytu w imieniu Jezusa.

42). O Panie, ucz mnie umiejętności zarządzania finansami, prowadząc mnie do wielkiego bogactwa w imieniu Jezusa.

43). Psalm 65: 9 - O Panie, otwórz moje oczy, aby zobaczyć problemy dzisiejszego świata, uczyń mnie nosicielem rozwiązania, prowadząc mnie w ten sposób do wielkiego bogactwa w imieniu Jezusa.

44). O Boże, każdy zamożny człowiek w Biblii nie był niewolnikiem, wybaw mnie od tego niewolniczego wezwania w imieniu Jezusa.

45). Oświadczam, że dzięki aktualnej wiedzy będę chodził po zielonych pastwiskach życia
w imię Jezusa.

46). O Boże, pokaż mi odpowiednie książki do przeczytania, aby osiągnąć dobrobyt finansowy w imieniu Jezusa.

47). Twierdzę dzisiaj, że będę prosperować we wszystkim, co materialne, w zdrowiu i duchu w imieniu Jezusa.

48). Oświadczam, że będę czynił w życiu znacznie lepiej niż moi ojcowie w imieniu Jezusa.

49). Oświadczam w imieniu Jezusa, że ​​będę globalnym dystrybutorem bogactwa w imieniu Jezusa.

50). Prorokuję dla siebie, zdobędę świat dobrobytu i nie stracę duszy diabłu w imieniu Jezusa.
Dziękuję ci, Jezu.

10 wersetów biblijnych dla przełomu finansowego

Oto 10 biblijnych wersetów dotyczących finansowego przełomu, te wersety biblijne poprowadzą cię, gdy będziesz modlić się swoją drogą od ubóstwa do dobrobytu.

1). Powtórzonego Prawa 28: 11-12:
11 I Pan uczyni cię obfitym w dobra, w owocach twego ciała, w owocach twego bydła i w owocach twojej ziemi, w ziemi, którą Pan przysiągł ojcom twoim, aby ci dali. 12 Pan otworzy przed tobą swój dobry skarb, niebo, aby dać deszcz ziemi twojej w swoim sezonie i pobłogosławić całą pracę ręki twojej; i będziesz pożyczał wielu narodom, i nie będziesz pożyczał.

2). Powtórzonego Prawa 28: 6:
6 Błogosławiony będziesz, gdy wejdziesz, i błogosławiony będziesz, gdy wyjdziesz.

3). Rzymian 8:32:
32 Ten, który nie wypuścił swego Syna, ale wyrwał go za nas wszystkich, jakżeże on nie z nim także dać nam wszystko?

4). Przypowieści Salomona 10:22:
22 Błogosławieństwo Pańskie czyni go bogatym, a on nie czyni z nim smutku.

5). Psalm 68: 19:
19 Niech będzie błogosławiony Pan, który codziennie obciąża nas dobrodziejstwami, nawet Boga naszego zbawienia. Selah

6). Psalm 145: 16:
16 Otwierasz rękę i zaspokajasz pragnienie każdej żywej istoty.

7). Filipian 4:19:
19 Ale mój Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby zgodnie ze swymi bogactwami w chwale Chrystusa Jezusa.

8). Hioba 22:21:
21 Poznajcie się teraz z nim i bądźcie spokojni; w ten sposób dobro przyjdzie do was.

9). 2 Koryntian 9: 9-11:
9 (Jak jest napisane, rozproszył się za granicę; dał ubogim: sprawiedliwość jego trwa na wieki. 10 A teraz ten, kto udziela siewcy siewcy, służy chlebowi pożywieniu i rozmnaża ziarno twoje zasiane, i zwiększa owoce waszej sprawiedliwości;) 11 Wzbogacanie się we wszystko, co jest w obfitości, która przez nas dziękuje Bogu.

10). Joel 2: 18-19:
18 Wtedy Pan będzie zazdrosny o swoją ziemię i lituje się nad swoim ludem. 19 Tak, Pan odpowie ludowi swemu: Oto poślę wam zboże, wino i oliwę, i będziecie z tego zadowoleni; i nie uczynię wam już wyrzutu między poganami:

 

 


8 komentarze

  1. Dziękuję Bogu za twoje życie.
    Niech Wszechmogący Bóg nadal was błogosławi, abyście nadal byli błogosławieństwem dla innych ludzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.