50 wersetów biblijnych na temat płodności macicy.

9
18766

Rodzaju 1:28:

28 I błogosławił im Bóg, i rzekł im Bóg: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i okiełznajcie ją, i miejcie władzę

nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym oraz nad wszelkimi istotami ruchomymi na ziemi.
Pierwszymi błogosławieństwami Boga dla ludzkości było to, że jesteśmy płodni i rozmnażamy się. Zebraliśmy 50 wersetów biblijnych na temat płodności łona, aby umożliwić wam zawarcie przymierza płodność z Bogiem. Powiedział mi, że nie rzucą tam młodych ani będą niepłodni na ziemi. Bóg powiedział nawet, że nasze cielęta będą owocne. Nie jest wolą Boga, abyście byli niepłodni, niepłodność jest utrapieniem diabła. Czytając te wersety biblijne, zachęcam was do dalszego głoszenia płodności w Chrystusie Jezusie.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

Przestudiuj te wersety biblijne z modlitwą i spodziewaj się, że Bóg sprawi, że Jego słowo wypełni się w twoim życiu. Nie ma znaczenia komplikacje medyczne w twoim łonie lub narządach rozrodczych, kiedy będziesz studiować te wersety biblijne na temat płodności łona, słowo Boże będzie rządzić każdym werdyktem medycznym wydanym ci dzisiaj. Nie lękajcie się, wierzcie w to, co mówi słowo o waszej płodności, a ujrzycie objawienie się Boga w swoim życiu w imieniu Jezusa. Z góry gratuluję owocności.

50 wersetów biblijnych na temat płodności macicy.

1). Rodzaju 1: 28:
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł im Bóg: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i okiełznajcie ją, i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkimi istotami żywymi który porusza się po ziemi.

2). Rodzaju 9: 1:
1 I pobłogosławił Bóg Noego i jego synów, i rzekł do nich: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię.

3). Rodzaju 9: 7:
7 A wy bądźcie płodni i rozmnażajcie się; wychodźcie obficie na ziemi i rozmnażajcie się na niej.

4). Księga Kapłańska 26: 9:
9 Albowiem będę wam szanował, i uczynię was płodnymi, i rozmnożę was, i zawrzecie z wami moje przymierze.

5). Rodzaju 1: 22:
22 I błogosławił im Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.

6). Rodzaju 8: 17:
17 Przyprowadźcie ze sobą wszystkie żywe istoty, które są z wami, z wszelkiego ciała, zarówno z ptactwa, jak i bydła, i ze wszystkich zwierząt pełzających po ziemi; aby obficie rozmnażali się na ziemi, aby byli płodni i rozmnażali się na ziemi.
7). Psalm 127: 3-5:
3 Oto dzieci są dziedzictwem Pańskim, a owoc łona jest jego nagrodą. 4 Jak strzały w ręce mocarza; podobnie są dzieci młodzieży. 5 Szczęśliwy człowiek, który ma ich kołczan pełen; nie będą się wstydzić, ale będą rozmawiać z wrogami w bramie.

8). Psalm 127: 3:
3 Oto dzieci są dziedzictwem Pańskim, a owoc łona jest jego nagrodą.

9). Księga Wyjścia 1:7:
7 A synowie Izraelscy rozrodzili się, i obficie się rozmnożyli, i rozmnażali się, i rozmnożyli się mocniej; i ziemia była nimi napełniona.

10). Rodzaju 26: 4:
4 I uczynię potomstwo twoje rozmnożeniem się jako gwiazdy niebieskie, i dam twemu potomstwu wszystkie te kraje; i w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi;

11). Rodzaju 26: 24:
24 I ukazał mu się Pan tej samej nocy i rzekł: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego; nie bój się, bo ja jestem z tobą, i będę cię błogosławił, i rozmnożę twoje potomstwo dla mego sługi Abrahama.

12). Psalm 128: 3:
3 Żona twoja będzie jak płodna winorośl obok domu twego; dzieci twoje jak rośliny oliwne wokół stołu twego.

13). Powtórzonego Prawa 7: 13:
13 I będzie cię miłował, i błogosławi cię, i rozmnażać cię; pobłogosławi także owoc łona twego, i owoc ziemi twojej, zboże twoje, i wino twoje, i olej twój, wzrost twego kina, i trzody owiec twoich, w ziemi, którą przysiągł ojcom twoim, aby ci dali.

14). Rodzaju 17: 20:
20 A co do Ismaela, słyszałem cię: Oto go pobłogosławiłem i uczynię go płodnym, i będę go bardzo rozmnażał; dwunastu książąt spłodzi, a ja uczynię go wielkim narodem.

15). Rodzaju 1: 1-31:
1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 A ziemia była bez formy i pustki; i ciemność była nad powierzchnią głębin. I Duch Boży zszedł po powierzchni wód. 3 I rzekł Bóg: Niech będzie światłość, a światłość była. 4 I ujrzał Bóg światło, które było dobre; i Bóg oddzielił światło od ciemności. 5 I nazwał Bóg światłość Dniem, a ciemność nazwał Nocą. A wieczór i poranek były pierwszym dniem. 6 I rzekł Bóg: Niech będzie sklepienie pośrodku wód, i niech oddzieli wody od wód. 7 I uczynił Bóg sklepienie, i rozdzielił wody pod sklepieniem od wód, które były nad sklepieniem; i stało się tak. 8 I Bóg nazwał firmament Niebem. A wieczór i poranek były drugim dniem. 9 I rzekł Bóg: Niech się zgromadzą wody pod niebem w jedno miejsce, i niech się pojawi suchy ląd; i stało się tak. 10 I nazwał Bóg suchy ląd Ziemią; a zgromadzenie wód nazwał Morzami; i Bóg widział, że było dobrze. 11 I rzekł Bóg: Niech ziemia wyda trawę, zioło rodzące nasienie, i drzewo owocowe wydające owoc według rodzaju swego, którego nasienie jest samo na ziemi; i stało się tak. 12 I wydała ziemię trawę i ziele, rodząc nasienie według rodzaju swego, i drzewo rodzące owoc, którego nasienie było samo w sobie, według rodzaju swego; i Bóg widział, że było dobre. 13 A wieczór i poranek były trzeciego dnia. 14 I Bóg powiedział: Niech będą światła na firmamencie nieba, aby oddzielały dzień od nocy; i niech będą za znaki i pory roku, i dni, i lata: 15 I niech będą światłami na sklepieniu nieba, aby świeciły na ziemi; i stało się tak. 16 I Bóg uczynił dwa wielkie światła; im większe światło rządzi dniem, a mniejsze światło rządzi nocą: On też stworzył gwiazdy. 17 I umieścił ich Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły na ziemi, 18 I aby panowali nad dniem i nocą, i aby oddzielili światło od ciemności; i Bóg widział, że to było dobre. 19 A wieczór i poranek były czwartego dnia. 20 I rzekł Bóg: Niech wody obficie przyniosą poruszające się stworzenie, które ma życie, i ptactwo, które może latać nad ziemią na rozpostarciu nieba. 21 I Bóg stworzył wielkie wieloryby, i każde poruszające się stworzenie, które obficie sprowadziły wody, według swego rodzaju, i każde skrzydlate ptactwo według swego rodzaju; i Bóg widział, że to było dobre. 22 I błogosławił im Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. 23 A wieczór i poranek był piąty dzień. 24 I rzekł Bóg: Niech ziemia wyda żywe stworzenie według rodzaju swego, bydła i zwierząt pełzających, i bestii ziemi według rodzaju swego; i stało się tak. 25 I stworzył Bóg bestię ziemi według rodzaju swego, a bydło według rodzaju swego, i wszystkie rzeczy, które pełzną po ziemi według rodzaju jego, i Bóg widział, że to było dobre. 26 I rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, na nasze podobieństwo, i niech panują nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad każda pełzająca rzecz, która wkrada się na ziemię. 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył je mężczyzna i kobieta. 28 I błogosławił im Bóg, i rzekł im Bóg: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i okiełznajcie ją, i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkimi istotami żywymi który porusza się po ziemi. 29 I rzekł Bóg: Oto dałem wam każde zioło rodzące nasienie, które jest na powierzchni całej ziemi, i każde drzewo, na którym jest owoc drzewa rodzącego nasienie; wam będzie za mięso. 30 I każdej bestii na ziemi, i każdemu ptactwu w powietrzu, i każdej rzeczy, która skrada się na ziemi, gdzie jest życie, dałem każde zielone zioło na mięso; i stało się tak. 31 I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre.

16). Rodzaju 35: 11:
11 I rzekł mu Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący; rozradzajcie się i rozmnażajcie się; naród i grupa narodów będą z ciebie, a królowie wyjdą z twoich bioder;

17). Rodzaju 48: 4:
4 I rzekł do mnie: Oto uczynię cię płodnym i rozmnożę cię, i uczynię z ciebie mnóstwo ludu; i da tę ziemię nasieniu twemu po tobie na wieczne posiadanie.

18). 1 Tymoteusza 5:14:
14 Dlatego chcę, aby młodsze kobiety wychodziły za mąż, rodziły dzieci, prowadziły dom, nie dawały przeciwnikowi żadnej okazji, by mówił z wyrzutem.

19). Rzymian 12:2:
2 I nie bierzcie więc wzoru z tego świata, ale się przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest dobra, przyjemna i doskonała, wola Boga.

20). Rodzaju 47: 27:
27 Izrael mieszkał w ziemi egipskiej w kraju Goszen; i mieli w sobie dobytek, i wzrastali, i rozmnażali się bardzo.

21). Rodzaju 33: 5:
5 I podniósł oczy, i ujrzał kobiety i dzieci; i rzekł: Kim są ci z tobą? I rzekł: Dzieci, które Bóg łaskawie dał waszemu słudze.

22). Rodzaju 28: 3:
3 I błogosławi cię Bóg Wszechmogący, uczyni cię płodnym i rozmnoży cię, abyś był mnóstwem ludzi;

23). Rodzaju 16: 10:
10 A anioł Pański rzekł do niej: Ogromnie pomnoję twoje potomstwo, że nie będzie liczone dla mnóstwa.

24). Rodzaju 1: 26:
26 I rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, na nasze podobieństwo, i niech panują nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad każda pełzająca rzecz, która wkrada się na ziemię.

25). Psalm 127: 1-5:
1 Jeśli Pan nie buduje domu, na próżno pracują, aby go budować; jeśli Pan nie strzeże miasta, stróż budzi się na próżno. 2 Próżno wam wstać wcześnie, usiąść późno, zjeść chleb boleści, bo tak właśnie spał. 3 Oto dzieci są dziedzictwem Pańskim, a owoc łona jest jego nagrodą. 4 Jak strzały w ręce mocarza; podobnie są dzieci młodzieży. 5 Szczęśliwy człowiek, który ma ich kołczan pełen; nie będą się wstydzić, ale będą rozmawiać z wrogami w bramie.

26). Rodzaju 2: 24:
24 Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoję, i przyłączy się do żony swojej, i będą jednym ciałem.

27). Mateusza 5:16:
16 Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

28). Rodzaju 38: 8-10:
8 Tedy rzekł Juda do Onana: Wejdź do żony brata twego, i poślub ją, a nasiej brata twego. 9 I Onan wiedział, że nasienie nie powinno być jego; I stało się, gdy wszedł do żony swego brata, że ​​wylał ją na ziemię, aby nie dał jej bratu. 10 A to, co uczynił, nie podobało się Panu; dlatego i on go zabił.

29). Rodzaju 27: 17:
17 I podała pikantne mięso i chleb, który przygotowała, w ręce swego syna Jakuba.

30). Rodzaju 1: 1:
1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

31). Rodzaju 5: 22-23:
22 I Enoch chodził z Bogiem po spłodzeniu Matuzalema trzysta lat, i spłodził synów i córki: 23 A wszystkie dni Enocha trzysta sześćdziesiąt i pięć lat:

32). Izajasza 17:6:
6 Ale pozostaną w nim zbierane winogrona, jak potrząsanie drzewem oliwnym, dwie lub trzy jagody na szczycie najwyższego konaru, cztery lub pięć na jego najbardziej owocnych gałęziach, mówi Pan, Bóg Izraela.

33). Izajasza 10:18:
18 I pochłoną chwałę swego lasu i pola płodnego, zarówno duszy, jak i ciała; i będą tak, jak zemdlał nosiciel.

34). Powtórzonego Prawa 28: 63:
63 I stanie się, gdy się Pan radował nad wami, abyście dobrze czynili i rozmnażali się; tak Pan raduje się z was, aby was zniszczyć i doprowadzić do niczego; i będziecie wyrywani z ziemi, dokąd idziesz, aby ją posiąść.

35). Księga Wyjścia 7:3:
3 I zatwardzę serce faraona, i rozmnożę znaki moje i cuda moje w ziemi egipskiej.

36). Rodzaju 17: 6:
6 I uczynię cię niezmiernie płodnym, i uczynię z ciebie narody, a królowie wyjdą z ciebie.

37). Rodzaju 1: 27-28
27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył je mężczyzna i kobieta. 28 I błogosławił im Bóg, i rzekł im Bóg: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i okiełznajcie ją, i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkimi istotami żywymi który porusza się po ziemi.

38). Rodzaju 1: 26-27:
26 I rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, na nasze podobieństwo, i niech panują nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad każda pełzająca rzecz, która wkrada się na ziemię. 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył je mężczyzna i kobieta.

39). Jana 3: 16-17:
16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem nie posłał Bóg Syna na świat, aby skazał świat; ale aby świat przez niego został zbawiony.

40). Izajasza 29:17:
17 Czy to jeszcze nie niedługo, a Liban zostanie zamieniony w pole owocne, a pole owocne zostanie uznane za las?

41). Jeremiasz 23:3:
3 I zbiorę resztki mej trzody ze wszystkich krajów, dokąd ich wypędziłem, i przywrócę ich do ich owczarni; i będą owocne i wzrastać.

42). Izajasza 5:1:
1 Teraz zaśpiewam memu ukochanemu pieśń mego umiłowanego, dotykając jego winnicy. Moja ukochana ma winnicę na bardzo owocnym wzgórzu:

43). Rodzaju 49: 22:
22 Józef jest płodnym konarem, a nawet płodnym konarem przy studni; których gałęzie przebiegają przez ścianę:

44). Rodzaju 41: 52:
52 A imię drugiego nazwał Efraimem: albowiem Bóg sprawił, żebym się urodził w kraju mego cierpienia.

45). Rodzaju 26: 22:
22 I odszedł stamtąd, i wykopał inną studnię; a o to nie walczyli, a nazwał ją Robobot; i rzekł: Albowiem teraz Pan uczynił nam miejsce, a my będziemy płodni w ziemi.

46). Jana 15:16:
16 Mnie nie wybraliście, ale Ja was wybrałem i wyświęciłem was, abyście poszli i wydali owoc, i aby wasz owoc pozostał, abyście o cokolwiek prosili Ojca w imieniu moim, dał wam .

47). Łukasza 1:37:
37 Albowiem u Boga nic nie będzie niemożliwe.

48). Ezechiela 19: 10:
10 Matka twoja jest jak winorośl we krwi twojej, sadzona nad wodami; była płodna i pełna gałęzi z powodu wielu wód.

49). Ezechiela 17: 5:
5 I wziął z nasienia ziemi, i posadził je na polu owocnym; umieścił go nad wielkimi wodami i ustawił jako wierzbę.

50). Izajasza 45:18:
18 Albowiem tak mówi Pan, który stworzył niebiosa; Sam Bóg, który uformował ziemię i ją stworzył; ustanowił go, nie stworzył go na próżno, stworzył go, aby był zamieszkany: Ja jestem Pan; i nie ma nic innego.

 


9 komentarze

  1. Jesteś błogosławiony, moja wiara jest już podniesiona i ufam Bogu, ponieważ moje świadectwo jest już tutaj w imieniu Jezusa Amen Jesus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.