120 punktów modlitwy o przywrócenie utraconej chwały

1
12349

Jeol 2:25:
25 I przywrócę wam lata, które zjadła szarańcza, robaczek świętojański, gąsienice i robaczek palmowy, moja wielka armia, którą posłałem między wami.

Służymy Bogu Przywrócenia. Bez względu na to, co straciłeś w życiu, przygotuj się na siedmiokrotne przywrócenie. Opracowałem kompleksową wersję 120 punkty modlitwy dla przywrócenia utraconej chwały. Kiedy dzisiaj zaangażujecie się w te punkty modlitwy, wasza utracona chwała zostanie przywrócona przez ogień. Wszystko, co skradł wam diabeł, Pan przywróci je siedmiokrotnie w imię Jezusa amen. Służymy Bogu, który nigdy nie może się spóźnić, dlatego nawet jeśli uważasz, że twoja sytuacja jest zbyt późna, aby Bóg mógł wkroczyć, ośmielę się, abyś zaangażował się dzisiaj w te punkty modlitwy i dostrzegł dobroć Boga w krainie żyjących. Bez względu na to, co straciliście, Bóg przywróci was, nie poddawajcie się Bogu, ponieważ On nigdy was nie zrezygnuje. Wytrzymajcie mocno i trwajcie w wierze, wasz cud się zbliża.

Modlitwa jest kluczem do odzyskania wszystkiego, co wrogowie mają od ciebie! Kiedy dzisiaj zaangażujecie te punkty modlitewne w celu przywrócenia utraconej chwały, ujrzycie chwałę Bożą, która was ogarnia w imię Jezusa. Mój drogi przyjacielu, nie męcz się na ołtarzu modlitewnym, wróg zawsze będzie wysyłał ataki do dzieci Bożych, ale tylko ci, którzy są wytrwali i nieporuszeni w modlitwie, mogą przeciwstawić się diabłu i skutecznie mu się oprzeć. Te punkty modlitewne pozwolą ci odzyskać wszystko, co diabeł ukradł ci i posiąść z powrotem siłą. Niech te modlitwy doprowadzą do waszych długo oczekiwanych świadectw w imieniu Jezusa.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

120 punktów modlitwy o przywrócenie utraconej chwały

1. Niech wszelkie złe problemy w moim życiu zostaną zlikwidowane przez krew Jezusa.

2. Dowodzę wszystkimi szatańskimi depozytami w moim życiu, piecze się w imieniu Jezusa.

3. Rozkazuję wszelkiemu satanistycznemu wzmocnieniu przeciwko mnie rozproszyć się na kawałki w imię Jezusa.

4. Każda moc jakiegokolwiek bożka rodzinnego, mająca wpływ na moje życie, dom i pracę, zostanie złamana w imię Jezusa.

5. W imieniu Jezusa odwołuję wszystkie złe ślubowania wroga, które mają na mnie negatywny wpływ.

6. Niech zegar i harmonogram nieprzyjaciela dla mojego życia zostaną zniszczone w imię Jezusa.

7. O Panie, niech wrogowie moi staną się bezużyteczni i nieszkodliwi zarówno w tych działaniach, jak i przykazaniach wobec mnie w imieniu Jezusa

8. Niech każda dobra rzecz, która umarła w moim życiu, zacznie teraz otrzymywać życie w imię Jezusa.

9. Niech każde złe złość przeciwko mnie będzie zawiedzione w imieniu Jezusa

10. Niech potężna uzdrawiająca moc Boga przyćmi mnie teraz, w imieniu Jezusa.

11. Wiążę każdego ducha, działając przeciwko odpowiedziom na moje modlitwy, w imieniu Jezusa.

12. Rozbrajam wszelką moc, która zawarła przymierze z ziemią, wodą i wiatrem wokół mnie, w imieniu Jezusa.

13. Panie, uczyń moje życie niewidzialnym dla demonicznych obserwatorów w imieniu Jezusa.

14. Wiążę wszystkie duchy monitorujące walczące przeciwko mnie w imieniu Jezusa.

15. Cofam wszelką broń diabła, udostępnioną wrogowi, aby użyć przeciwko mnie w imię Jezusa.

16. W imieniu Jezusa odwołuję wszelkie świadome lub nieświadome przymierze z duchem śmierci.

17. O Panie, przekazuję Tobie bitwy mego życia, przejmuję moje bitwy w imieniu Jezusa

18. Niech niebiański chirurg zejdzie i wykona operacje chirurgiczne, jeśli to konieczne w moim życiu, w imieniu Jezusa.

19. Odmawiam duchowej manipulacji ze strony wroga w imię Jezusa.

20. Odrzucam ducha zamieszania w imieniu Jezusa.

21. O, Panie, obudź mnie od wszelkiego duchowego snu w Jezusie.

22. Wszystkie złe nasiona posadzone przez strach w moim życiu, zostaną wyrwane z topora Bożego w imię Jezusa.

23. Niech Twoje królestwo będzie ustanowione na każdym obszarze mego życia, w imieniu Jezusa

24. W imieniu Jezusa odwołuję wszystkie poprzednie kontakty z diabłem.

25. Usuwam moje imię z jakiegokolwiek satanistycznego sabatu w imieniu Jezusa.

26. Odłączam się od wszelkich ceremonii łączących mnie z jakąkolwiek mocą zła w imieniu Jezusa.

27. Odwołuję każde złe duchowe małżeństwo w imieniu Jezusa.

28. Uwalniam się od wszelkiego przymierza zawartego z szatanem w imieniu Jezusa.

29. Nakazuję wszelkie szatańskie zadania przeciwko mojemu życiu, aby być sfrustrowanym, w imieniu Jezusa.

30. Paraliżuję wszystkich złych przewodników duchowych przydzielonych mi w imieniu Jezusa.

31. Uwalniam się od każdej oddawania krwi diabłu w imieniu Jezusa.

32. Uwalniam się od jedzenia i picia z satanistycznego stołu w imię Jezusa.

33. W imieniu Jezusa usuwam wszelkie złe przywiązania z kultu bożków.

34. Paraliżuję i rozwiązuję wszystkie duchy przodków przydzielone mi w imieniu Jezusa.

35. Paraliżuję i rozwiązuję wszystkie morskie moce, które zostały mi powierzone, w imieniu Jezusa.

36. Paraliżuję i rozwiązuję wszystkie moce czarów przypisane mi w imieniu Jezusa.

37. Wyrzekam się jakiegokolwiek demonicznego chrztu w imię Jezusa.

38. Uwalniam się od wszelkich szatańskich manipulacji w imieniu Jezusa.

39. Niweczę konsekwencje każdej świadomej lub nieświadomej oferty satanistycznych ofiar w imię Jezusa.

40. Gromię wszystkie zwodnicze duchy krwią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa.

41. Zrzekam się wszelkich satanistycznych roszczeń własności w jakiejkolwiek dziedzinie mojego życia, w imieniu Jezusa.

42. W imieniu Jezusa uwalniam się z uścisku niegodziwości domowej.

43. Uwalniam swój fundament od szatańskich manipulacji w imię Jezusa.

44. Uwalniam się od wszelkich satanistycznych hamulców stosowanych w dowolnym obszarze mojego życia, w imieniu Jezusa.

45. Przełamuję każdą fundamentalną klątwę w imieniu Jezusa.

46. ​​Niech anioł żywego Boga zacznie toczyć każdy kamień zła blokujący moją ścieżkę w imię Jezusa.

47. Niech ogień Boży zniszczy wszystkie rejestry zła zawierające informacje o moim życiu w imię Jezusa.

48. Ogniu Ducha Świętego, zacznij topić każdy szatański depozyt w moim życiu, w imię Jezusa.

49. Niech moi ciemiężcy staną przeciwko sobie w imieniu Jezusa.

50. Każdy problem, w którym pośredniczy łożysko, otrzymaj rozwiązanie w imieniu Jezusa.

51. W imię Jezusa łamie wszelkie złe panowanie nad moim życiem.

52. Zamykam każdy klepnięcie smutku w moim życiu, w imię Jezusa.

53. Niech moce kradnące miód mego życia zostaną sparaliżowane w imię Jezusa.

54. Unieważniam wszystkie duchowe trucizny w imieniu Jezusa.

55. Niech złość we mnie umrze w imię Jezusa.

56. Ogniu Ducha Świętego, zniszcz w moim ciele trucizny allsataniczne w imię Jezusa.

57. Ogłaszam święty bunt przeciwko siłom ucisku działającym przeciwko mojemu życiu w imieniu Jezusa.

58. Posiadam boską nienawiść do miejscowej niegodziwości w imieniu Jezusa.

59. Odmawiam podążania szatańską mapą drogową w moim życiu w imieniu Jezusa.

60. Przeciwstawiam się każdej armii satanistycznej i nakazuję im pokłonić się w imieniu Jezusa.

61. Niszczę dumę wroga nad moim życiem, w imię Jezusa.

62. Niech mój Bóg odpowie ogniem wszystkim moim złym przeciwnikom w imieniu Jezusa.

63. W imię Jezusa niszczę każdy beton satanistyczny, który uwięził mój potencjał.

64. Nie chcę być częścią moich problemów w imieniu Jezusa.

65. Przejmuję władzę nad wszystkimi mocami ciemności działającymi w powietrzu, na lądzie i na morzu przeciwko mojemu życiu, w imieniu Jezusa.

66. Niech wszelka broń niewoli wymierzona przeciwko mnie zostanie zhańbiona w imię Jezusa.

67. Ogłaszam uzdrowienie i przywrócenie duszy, ciała i ducha w imieniu Jezusa.

68. W imieniu Jezusa ogłaszam sukcesy, przełomy i postępy w mojej pracy.

69. W moim dziele, w imieniu Jezusa, zarządzam szczęście, pokój i harmonię.

70. Dezorganizuję i paraliżuję wszystkie duchy terytorialne delegowane przeciwko mnie, w imieniu Jezusa.

71. Niech grzmot i ogień Boży zniszczą każde szatańskie urządzenie monitorujące monitorujące moje życie w imię Jezusa.

72. Paraliżuję i niszczę wszystkie satanistyczne embarga nałożone na mój postęp w imię Jezusa.

73. Niech wszystkie złe moce szukające mego zniszczenia zaczną się niszczyć w imię Jezusa.

74. Niech wszystkie spustoszenia spowodowane brakiem cierpliwości w moim życiu zostaną przywrócone w imię Jezusa.

75. Niech wszelka dobroć wycofana z powodu mojej niecierpliwości zostanie przywrócona siedmiokrotnie w imieniu Jezusa.

76. O Panie, usuń wszelką gorycz z mego serca w imię Jezusa.

77. Duchu żywego Boga, spadnij na mnie teraz na nowo, w imieniu Jezusa.

78. Rozkazuję każdej części mego ciała otrzymać duchową korektę w imieniu Jezusa.

79. Niweczę wszelką broń duchową używaną do spowolnienia mojego postępu w imię Jezusa.

80. Odrzucam wszystkie twierdze, które zbudował we mnie duch strachu, w imieniu Jezusa.

81. O Panie, zacznij chrzcić każdy obszar mego życia Twoimi wielkimi cudami.

82. W moim życiu anuluję każdy zły efekt strachu w moim życiu.

83. Panie, daj mi ducha odwagi.

84. Niech wszystkie moce, które strząsają Boże błogosławieństwa w moim życiu, zostaną usunięte i zniszczone w imię Jezusa.

85. Stawiam się teraz pod krzyżem Jezusa.

86. Oblewam się cenną krwią Jezusa.

87. Otaczam się światłem Chrystusa.

88. Diabeł nie będzie ingerował w dzieło Pana w moim życiu w imię Jezusa.

89. Zakładam zbroję Bożą, aby oprzeć się taktyce diabła, w imieniu Jezusa.

90. O Panie, ujawnij mi, że szatan ma wpływ na moje życie.

91. Odbieram wszelkie terytorium mojego życia przekazane szatanowi w imieniu Jezusa.

92. W imię Jezusa wiążę wszystkie siły zła w powietrzu, ogień, wodę i ziemię wprawiane w ruch przeciwko mojemu życiu.

93. Oświadczam, że żadna zła siła nie może mi skutecznie zaszkodzić, w imieniu Jezusa.

94. Odrzucam każdego ducha uwodzenia w imieniu Jezusa.

95. Nie chcę pozwolić, by grzech panował nad mną w imieniu Jezusa.

96. Odrzucam każdą szatańską obietnicę w jakiejkolwiek dziedzinie mojego życia, w imieniu Jezusa.

97. Niech moce przeciwstawiające się mnie zostaną sparaliżowane w imię Jezusa.

98. W imieniu Jezusa anuluję skutki wszystkich dawnych satanistycznych korzyści w moim życiu.

99. Wiążę wam ducha gniewu w moim życiu, w imię Jezusa.

100. O Panie, napełnij mnie siłą, aby zastąpić słabość w imieniu Jezusa

101. Oświadczam, że wszelkie zanieczyszczenia duchowe zostaną zmyte krwią Jezusa.

102. Niech uzdrawiająca moc Pana wpłynie teraz na moje życie w imię Jezusa.

103. Ojcze, poddaję się Tobie dzisiaj całym sercem i duszą w imieniu Jezusa.

104. Panie, przyjdź do mego serca głębiej w imię Jezusa.

105. Ojciec nadal rozkazuje moje kroki w twoim słowie w imieniu Jezusa

106. Otwieram przed Tobą wszystkie tajemne miejsca mego serca. Wejdź, Panie Jezu.

107. Poddaję każdy dział mego życia Tobie, Panie, w imieniu Jezusa

108. Ofiaruję moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Tobie, o Panie.

109. Przyjdź Duchu Święty i chrzcij mnie ogniem Twojej miłości „w imię Jezusa.

110. Duchu Święty, roztop mnie, ukształtuj mnie, napełnij mnie i wykorzystaj mnie w swoim wielkim celu, w imieniu Jezusa.

111. Duchu Święty, zwiększ moją duchową zdolność w imieniu Jezusa.

112. Duchu Święty, użyj mnie w potężny sposób, w imię Jezusa.

113. Panie, niech Twój cel w moim życiu zostanie spełniony w imieniu Jezusa

114. Obdarz mnie swoją miłością i pozwól jej wpłynąć do mojej istoty w imieniu Jezusa.

115. O Panie, umyj mnie i oczyść mnie z moich przeszłych błędów w imieniu Jezusa.

116. O Panie, przyprowadź światło w cienie mego życia w imieniu Jezusa

117. O Panie, przyprowadź światło do wszystkich ciemnych pomieszczeń mojej duszy w imieniu Jezusa.

118. O Panie, w imię Jezusa, usuń podstawową przyczynę wszelkich chronicznych niepowodzeń w moim życiu.

119. Niech wszystkie dobre rzeczy zakopane ożyją w imię Jezusa.

120. Uwalniam się od wszelkich złych manipulacji czarownic i czarodziejów w imieniu Jezusa.

Ojcze dziękuję za odpowiedź na moje modlitwy w imieniu Jezusa.

 


1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.