100 punktów modlitwy w celu przezwyciężenia prób i udręk

1
11389

Jakuba 1: 2-3:
2 Bracia moi, liczcie na radość, gdy wpadacie w rozmaite pokusy; 3 Wiedząc to, że próba wiary waszej działa na cierpliwość.

Próby i udręki są częścią tego, czego doświadczamy jako chrześcijanie. Każdy wierzący ma swój udział w próbach i udrękach, ale wMusimy być silni w Panu i mocy Jego mocy. Nie możemy nigdy przestać się modlić, ponieważ modlitwa jest jedynym pewnym sposobem na ucieczkę przed próbami życia. Kiedy się modlimy, wytwarzamy energię duchową, aby przezwyciężyć próby i pokusy. Dzisiaj patrzymy na 100 punkty modlitwy przezwyciężyć próby i udręki Poprzez te punkty modlitewne będziemy prowadzić wojnę duchową, gdy będziemy walczyć, aby uciec od prób, które nękają nasze życie.

Jakie są próby i udręki? Są to wyzwania, które przychodzą do nas, aby sprawdzić naszą wiarę. Diabeł wykorzystuje te próby, aby wyrzucić nas z wiary, pamiętajcie przypowieść o siewcy, Mateusza 13: 3-18, o dobrych nasionach, które spadły na rzemienie, w których ci, którzy mieli to słowo, ale z powodu prób w postaci troszczy się o ten świat, odstępca. Próby mogą przybierać różne formy, oto kilka przykładów:

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

Przykłady prób i udręk:

1). Jałowość 1 Samuela 1: 2-22, Rodzaju 21: 1

2). Ubóstwo. Rodzaju 26: 1-6

3). Zarzut. 1 Kronik 4: 9-10

4). Dolegliwości Historia pracy.

5). Ucisk. Daniel 6: 16-23

7). Wstyd. Izajasza 61: 7

8). Opóźnienie w małżeństwie

9). Choroby i choroby

10). Piętno z poprzedniego życia.

Próby i udręki są niezliczone, ale z powyższymi, myślę, że już wiesz, o czym mówimy. Te punkty modlitewne do przezwyciężenia prób i udręk pozwolą ci pokonać te wyzwania, gdy angażujesz się w te punkty modlitewne, widzę, jak Bóg zmienia twoją historię w imieniu Jezusa.

Jak odmawiać te modlitwy?

Módlcie się, gdy prowadzi was Duch Święty, albo możecie rozbić je na dni i odmawiać codziennie. Zaleca się także, abyś pościł podczas modlitwy. Post i modlitwy skutecznie utrzymują dużą koncentrację na modlitwie. Ta modlitwa wskazuje na przezwyciężenie prób i udręk, które będą dla ciebie działać w imieniu Jezusa. Módlcie się dzisiaj w wierze i bądźcie wolni na zawsze.

100 punktów modlitwy w celu przezwyciężenia prób i udręk

1. Oświadczam, że w imię Jezusa przezwycięży wszelkie obecne próby i uciski w moim życiu.

2. Ojcze, wracam do nadawcy każdej broni zniszczenia wymodelowanej przeciwko mnie w imieniu Jezusa.

3. Ojcze, przekazuję wam dzisiaj w imieniu Jezusa wszystkie bitwy mojego życia.

4. W imieniu Jezusa ogłaszam całkowite zniszczenie wszelkich przeszkód diabła w moim życiu.

5. Niech ogień Boży rozproszy wszystkie złe bandy na mnie i moją rodzinę w imię Jezusa.

6. O Panie, mocą Ducha Świętego, daj mi moc do pokonania prób mego życia w imieniu Jezusa.

7. Oświadczam dzisiaj, że moje błędy z przeszłości nie będą już ograniczać mojego postępu w imieniu Jezusa.

8. Panie, niech deszcz Twego błogosławieństwa spłynie teraz na mnie w imieniu Jezusa.

9. O Panie, niech wszystkie mechanizmy upadku wroga zaprojektowane przeciwko mojemu sukcesowi będą sfrustrowane w imieniu Jezusa.

10. Otrzymuję moc z wysokości i paraliżuję wszystkie moce ciemności, które odwracają moje błogosławieństwa w imię Jezusa.

11. Od tego dnia korzystam z usług aniołów Bożych, aby otworzyć mi wszystkie drzwi okazji i przełomów w imieniu Jezusa.

12. Oświadczam, że nie będę już więcej tkwić w życiu, zrobię postęp w imieniu Jezusa.

13. Nie będę budował dla innego, aby mógł mieszkać i nie będę sadził, aby ktoś inny jadł w imieniu Jezusa.

14. W imieniu Jezusa paraliżuję potęgę robota dotyczącą mojego dzieła.

15. Panie, niech każdy pożeracz przeznaczony do spożywania owoców mej pracy zostanie upieczony przez ogień Boży.

16. Wróg nie zepsuje mojego świadectwa w tych modlitwach w imię Jezusa.

17. Oświadczam, że pójdę naprzód w życiu tylko w imieniu Jezusa.

18. Paraliżuję każdego siłacza przywiązanego do jakiejkolwiek dziedziny mojego życia, w imię Jezusa.

19. Niech każdy czynnik wstydu, stworzony do działania przeciwko mojemu życiu, zostanie skazany na wieczny wstyd w imię Jezusa.

20. W imieniu Jezusa paraliżuję niegodziwość domową w moim życiu.

21. Gaszę każdy dziwny ogień emanujący ze złych języków przeciwko mnie, w imię Jezusa.

22. Panie, daj mi moc dla maksymalnego osiągnięcia w imieniu Jezusa

23. O Panie, wzmocnij mnie duchem mądrości, aby osiągnąć mój cel.

24. Panie, umocnij mnie w moim wewnętrznym człowieku mocą twojego ducha

25. Żadne przekleństwo nieopłacalnej ciężkiej pracy nie zwycięży w moim życiu od dzisiaj i na wieki

26. Każde przekleństwo nieosiągnięcia, złamania, w imieniu Jezusa.

27. Każde przekleństwo zacofania, złamania, w imię Jezusa.

28. Paraliżuję każdego ducha nieposłuszeństwa w moim życiu w imieniu Jezusa.

29. Odmawiam nieposłuszeństwa wobec głosu Boga w imieniu Jezusa.

30. Każdy korzeń buntu w moim życiu, który jest odpowiedzialny za moje uciski, zostanie wykorzeniony w imieniu Jezusa.

31. Rozkazuję każdej Fontannie buntu w moim życiu, wyschnąć, w imię Jezusa.

32. Rozkazuję wszystkim Przeciwnym mocom podsycającym bunt w moim życiu, umrzyj w imieniu Jezusa.

33. Wszelkie inspiracje czarami w mojej rodzinie zostaną zniszczone w imię Jezusa.

34. Krwi Jezusa, zatrzyjcie wszelkie złe znaki czarów w moim życiu, w imieniu Jezusa.

35. Każda szata nałożona na mnie przez czary, rozerwana na strzępy w imię Jezusa.

36. Aniołowie Boży, zacznijcie ścigać moich domowych wrogów, niech ich drogi będą ciemne i śliskie w imieniu Jezusa.

37. Panie, zmiesz wszystkich moich wrogów i zwróć ich przeciwko sobie w imieniu Jezusa

38. Łamam każdą złą nieświadomą umowę z wrogami domowymi dotyczącą moich cudów w imieniu Jezusa.

39. Rozkażę wszystkim domowym czarówom, upadnij i umrzyj w imieniu Jezusa.

40. Panie, przeciągnij całą niegodziwość domową nad morze martwe i pochowaj je tam w imię Jezusa

41. O Panie, nie chcę podążać za złym wzorcem moich wrogów domowych w imieniu Jezusa

42. Moje życie, wyskocz z klatki niegodziwości domowej, w imię Jezusa.

43. Rozkazuję ekshumować w imię Jezusa wszystkie moje błogosławieństwa i potencjały pochowane przez niegodziwych wrogów domowych.

44. Widzę dobroć Pana w ziemi żyjących, w imię Jezusa.

45. Rozkazuję, aby każde zło wyrządzone przeciwko mnie zepsuło moją radość, aby otrzymało zniszczenie w imię Jezusa.

46. ​​O Panie, gdy Nehemiasz otrzymał łaskę w Twoich oczach, pozwól mi przyjąć Twoją łaskę, abym mógł przodować w każdej dziedzinie mojego życia.

47. Panie Jezu, postępuj łaskawie ze mną na moim spacerze z tobą w imieniu Jezusa

48. Drogi Panie, przytłacz mnie swoją niezasłużoną łaską w imieniu Jezusa.

49. Każde błogosławieństwo, które Bóg mi przypisał w życiu, nie przeminie w imię Jezusa.

50. Oświadczam, że Moje błogosławieństwa nie zostaną przekazane mojemu bliźniemu w imieniu Jezusa.

51. Ojcze Panie, hańbuj każdą moc, która ma na celu dezorganizację Twego programu na moje życie, w imię Jezusa.

52. Oświadczam dzisiaj, że każdy krok, który podejmę, doprowadzi do niezwykłego sukcesu w imieniu Jezusa.

53. Będę zwyciężał z człowiekiem i z Bogiem w każdej dziedzinie mojego życia, w imieniu Jezusa.

54. Każde mieszkanie niemocy w moim życiu, rozpada się na kawałki w imię Jezusa.

55. Moje ciało, dusza i duch, odrzucajcie każdy zły ładunek w imieniu Jezusa.

56. Złe fundamenty w moim życiu, ściągam was dzisiaj w potężne imię Jezusa.

57. Każda dziedziczna choroba w moim życiu, odejdź ode mnie teraz w imieniu Jezusa.

58. Wszelka zła woda w moim ciele, wynoście się w imieniu Jezusa.

59. Anuluję skutki każdego złego poświęcenia w moim życiu, w imię Jezusa.

60. Ogniu Ducha Świętego, uodpornij moją krew na szatańskie zatrucie, w imię Jezusa.

61. Ojcze Panie, daj mi ducha cierpliwości w imieniu Jezusa.

62. W imieniu Jezusa odmawiam przyzwyczajenia się do złego stanu zdrowia.

63. Wszystkie drzwi otwarte na choroby i choroby w moim życiu, będą dziś trwale zamknięte w imieniu Jezusa.

64. Każda moc walcząca z Bogiem w moim życiu, zostanie zniszczona przez ogień, w imię Jezusa.

65. Każda moc uniemożliwiająca objawienie się chwały Bożej w moim życiu zostanie zniszczona w imię Jezusa.

66. Uwalniam się od ducha suchości w imieniu Jezusa.

67. Niech Bóg będzie Bogiem w moim domu, w imieniu Jezusa.

68. Niech Bóg będzie Bogiem w moim zdrowiu, w imieniu Jezusa.

69. Niech Bóg będzie Bogiem w mojej karierze, w imieniu Jezusa.

70. Niech Bóg będzie Bogiem w mojej ekonomii, w imieniu Jezusa.

71. Chwała Boża, okryj każdy dział mego życia, w imię Jezusa.

72. Pan, który odpowiada ogniem, bądź moim Bogiem w imieniu Jezusa.

73. W tym życiu wszyscy moi wrogowie rozproszą się, aby już nie powstać, w imieniu Jezusa.

74. Krew Jezusa, płacz przeciwko wszystkim złym zgromadzeniom zorganizowanym dla mnie, w imieniu Jezusa.

75. Ojcze Panie, nawróć wszystkie moje wcześniejsze porażki na nieograniczone zwycięstwa, w imię Jezusa.

76. Panie Jezu, stwórz miejsce dla mojego postępu w każdej dziedzinie mojego życia.

77. Wszystkie złe myśli przeciwko mnie, Panie, obróć je, aby były dla mnie dobre w imieniu Jezusa

78. Ojcze Panie, daj złym ludziom okup za moje życie, gdzie w imieniu Jezusa zapadły złe decyzje.

79. O Panie, reklamuj Swoją oszałamiającą pomyślność w moim życiu w imieniu Jezusa

80. Niech deszcz ogłupiającego dobrobytu spadnie na każdy dział mojego życia, w imię Jezusa.

81. Całą moją pomyślność w tym życiu twierdzę w imieniu Jezusa.

82. Wszystkie drzwi mego dobrobytu, które zostały zamknięte, są teraz otwarte w imieniu Jezusa.

83. Panie, nawróć moje ubóstwo na dobrobyt w imię Jezusa.

84. O Panie, nawróć mój błąd do doskonałości w imię Jezusa.

85. O Panie, nawróć moją frustrację do spełnienia w imię Jezusa.

86. O Panie, przyprowadź mi ze skały miód w imieniu Jezusa.

87. Przeciwstawiam się każdemu złemu przymierzu nagłej śmierci, w imię Jezusa.

88. W imieniu Jezusa łamie wszelkie świadome i nieświadome złe przymierze przedwczesnej śmierci.

89. Ty duchu śmierci i grobie lub piekle, nie masz wpływu na moje życie, w imię Jezusa.

90. Rozkazuję wszystkim strzałom śmierci, aby odeszły z mych dróg w imię Jezusa.

91. O Panie, uczyń mnie głosem wybawienia i błogosławieństwa w imieniu Jezusa

92. W imieniu Jezusa stąpam po wyżynach wrogów.

93. Wiążę i czynię bezużytecznym każdego demona, który wysysa krew, w imię Jezusa.

94. Zły prąd śmierci, rozluźnij się nad moim życiem w imię Jezusa.

95. W imieniu Jezusa udaremniam decyzje złoczyńców w mojej rodzinie.

96. Ogniu ochrony, okryj moją rodzinę w imię Jezusa.

97. Ojcze, dziękuję wam, że próby te zostaną skierowane do moich świadectw w imieniu Jezusa

98. Dziękuję Ojcze, że przez całe moje życie nie zawstydzę się w imieniu Jezusa.

99. Ojcze, dziękuję za usunięcie wszelkiej wstydu w imię Jezusa.

100. Ojcze, dziękuję ci za odpowiedź na moje modlitwy

 

 


1 KOMENTARZ

  1. Dzień dobry
    Z wielką radością mogę napisać tego e-maila. W końcu odkryłem, jakie jest moje źródło zniszczenia. Byłem atakowany przez diabła i jego panowania i straciłem cały mój ziemski majątek. Mój Duch błąkał się po świecie, szukając odpowiedzi, aż w końcu natknąłem się na słowo Boże poprzez wyznanie i pokutę. Wczoraj wieczorem przeczytałem modlitwę o duchu zastoju, przeszkody i opóźnienia i zdałem sobie sprawę, że moja walka toczyła się przez cały czas z duchami. Widziałem siebie jako martwą duszę wędrującą po cmentarzu. Znalazłem gigantycznego ślimaka w silniku mojego samochodu i nie rozumiałem symboliki ducha wolnego postępu. Widziałem, jak okradano mnie i więziono w moim starym miejscu pracy, i widziałem, jak oskarżają mnie, że jestem tam dręczony. Widziałem siebie w domu, który straciłem lata temu i wciąż marzyłem o tym miejscu. To wszystko się wydarzyło i nie miałem pojęcia, że ​​zostałem zaatakowany przez siły demoniczne. Widziałem, jak się ze mnie śmieją i dręczą. Widziałem, jak ścigają mnie wściekłe lwy i wściekłe psy. Nie miałem pojęcia, jak walczyć. Zaniedbałem dołączenie do mojego przyjaciela, który zaprosił mnie na modlitwę, ponieważ byłem dumny. Moja żona miała ze mną wypadek w samochodzie. Miałem wiele wypadków, w których samochód przewrócił się ze mną w środku. Potem zmieniłem się w heretyka, ufając bardziej tradycyjnym lekarzom niż Bogu. Później doznałem poważnego upadku i straciłem kierownictwo wobec Boga. modlitwy, które napisałeś i słowa pastora z Trynidadu, pokazały mi moje błędy w ocenie. Bóg próbował mi pokazać, że muszę wyposażyć się w duchową walkę. Tylko, że byłem zbyt ślepy, żeby to zobaczyć. Proszę was teraz, abyście modlili się o moje wyzwolenie z ignorancji i pomogli mi poznać Boga i szukać Jego przewodnictwa. Pomóż mi modlić się o wybawienie od zła w imię Jezusa. Proszę o to w imieniu Jezusa z Nazaretu. Amen.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.