100 Dosyć, wystarczy punktów modlitewnych

7
22088

Matthew 11: 12:
12 A od czasów Jana Chrzciciela aż do chwili obecnej królestwo niebieskie cierpi przemoc, a gwałtowni porywają je siłą.

Wielki mąż Boży powiedział kiedyś, że siła ciemiężcy tkwi w milczeniu uciśnionych. Dopóki nie zmęczysz się swoimi sytuacjami, twoje sytuacje nie będą się tobą męczyć. Biskup David Oyedepo powie „zamknięte usta to zamknięte przeznaczenie”. Aby być wolnym w życiu, musisz wiedzieć, kiedy powiedzieć diabłu „wystarczy”. Skompilowałem 100 wystarczy punkty modlitwy by cię uzbroić duchowo, gdy gwałtownie odbierasz swoje zwycięstwo siłą. Widzicie, w tym królestwie tylko gwałtowna wiara gwarantuje zwycięstwo. Tego, co nadal tolerujesz, nigdy nie możesz przezwyciężyć. Na to, na co nadal zezwalasz w swoim życiu, nigdy nie będziesz od tego wolny. Te punkty modlitewne przygotują grunt pod wasze silne wyzwolenie z kajdan ciemności.

Czy jesteś zmęczony swoimi sytuacjami, czy jesteś zmęczony uciskaniem przez demoniczne okoliczności, a następnie wstań i powiedz diabłu, że wystarczy, Pamiętaj o historii ślepego Bartimaeusa (Marka 10:46), który tak mocno płakał i nie mógł zostać zamknięty w tłumie odzyskał wzrok z powodu swojej gwałtownej wiary, a co z przypowieścią o wdowie szukającej sprawiedliwości od króla w Ew. Łukasza 18: 1-7, pragnęła serca z powodu swojej upartej i konsekwentnej wiary. Możesz także być wolny od jakiejkolwiek formy niewoli, to wystarczy, że punkty modlitewne są skutecznym sposobem na uwolnienie twojej gwałtownej wiary, aby uwolnić się od każdego okowu wroga. Widzę, jak Bóg powstaje do twojej obrony, kiedy modlisz się tymi modlitwami. Niech Bóg was błogosławi i wam odpowiada.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

100 Dosyć, wystarczy punktów modlitewnych

1. Ojcze, dziękuję ci za wybawienie mnie od wszelkich form zła w imieniu Jezusa.

2. Na stałe położyłem kres wszelkim formom jedzenia we śnie, w imię Jezusa.

3. Oświadczam, że wszyscy, którzy mnie ścigają, padną ze względu na mnie w imię Jezusa.

4. Postanawiam, że wszędzie tam, gdzie moje imiona zostaną wymienione w sabacie czarownic i czarodziejów, ogień Boży odpowie im w imieniu Jezusa.

5. Niszczę wszystkich demonicznych ambasadorów przydzielonych do mojego życia, w imię Jezusa.

6. W imieniu Jezusa rozkazuję całkowite zniszczenie wszystkich satanistycznych machinacji przeciwko mojemu życiu.

7. Każda moc ciemności polująca na moje życie, upieczona w imię Jezusa.

8. Niech wszystkie zanieczyszczenia w moim życiu poprzez sny zostaną oczyszczone przez krew Jezusa.

9. Niech ścieżka wroga do mojego życia zostanie trwale zamknięta, w imię Jezusa.

10. Ojcze Panie, napełnij moje życie ogniem Ducha Świętego, chcę być w płomieniach dla ciebie w imieniu Jezusa.

11. Nie daję się zwieść złej radzie życiowej w imieniu Jezusa.

12. Niech każda zła uczyniona przeciw mnie o północy zostanie unieważniona i wróci do nadawcy w imieniu Jezusa.

13. Niech każda zła dokonana przeciwko mnie w ciągu dnia zostanie unieważniona i wróci do nadawcy w imieniu Jezusa.

14. Niech każda zła strzała, która leci w dzień zaatakowana przeciwko mnie, zostanie unieważniona w imieniu Jezusa.

15. Niech każda zła strzała, która leci nocą, wymierzona w moje życie, zostanie unieważniona w imię Jezusa.

16. W imię Jezusa uwalniam się od wszelkich więzów rodowych.

17. Wymiotuję każdą szatańską truciznę, którą połknąłem, w imieniu Jezusa.

18. Złe warownie, uwolnij mnie, w imieniu Jezusa.

19. W imieniu Jezusa usuwam się z wszelkich satanistycznych związków.

20. Oblewam się krwią Jezusa.

21. Niech każdy właściciel złego ładunku w moim życiu zacznie dźwigać swoje ładunki w imieniu Jezusa.

22. Niszczę każdą złą, zdalnie sterowaną moc, skierowaną przeciwko mnie, w imię Jezusa.

23. Ogniu Ducha Świętego, inkubuj moje życie w imieniu Jezusa

24. Odwracam każdy zły zamiar stworzony przeciwko mojemu życiu w imię Jezusa.

25. Każdy ukryty lub otwarty duch niemocy schodzi z mojego życia w imię Jezusa.

26. Ty zły siłaczu, bądź związany i zniszczony w imię Jezusa.

27. Wszystkie złe władze na moim życiu, rozkazuję wam złamać w imię Jezusa.

28. W imieniu Jezusa usuwam moje imię z księgi ubóstwa, chorób i chorób.

29. O Panie, uczyń mnie kanałem błogosławieństwa w twoim domu i mojej rodzinie w imieniu Jezusa

30. Biorę za swoją broń, miecz obosieczny ducha i odcinam moc czarownic

31. W imieniu Jezusa unieważniam wszelkie szatańskie zakłopotanie w imieniu Jezusa.

32. Panie, dodaj więcej ognia Ducha Świętego do ognia, który pali mojego wroga w imieniu Jezusa

33. Niech siedmiokrotny standard zostanie podniesiony przeciwko wszystkim moim wrogom, w imieniu Jezusa.

34. O Panie, używaj mnie jako topora bojowego w imieniu Jezusa

35. Niech aniołowie wojny zostaną uwolnieni w moim imieniu, w imieniu Jezusa.

36. W potężnym imieniu Jezusa wysyłam ogień, grzmot i kamienie ognia, aby zniszczyć moce ciemności w powietrzu, na lądzie i na morzu.

37. W imieniu Jezusa wiążę wszystkie demony przeciwwolne w każdym obszarze mojego życia.

38. W imieniu Jezusa wiążę wszystkie demony przeciwdziałające cudom we wszystkich obszarach mojego życia.

39. Niszczę każdą satanistyczną klatkę wymodelowaną przeciwko mojej dobroci w imię Jezusa.

40. Niszczę każdy szatański łańcuch wymierzony przeciwko mojemu życiu, w imię Jezusa.

41. Zwolniłem aniołów zniszczenia przeciwko każdemu szatańskiemu ludzkiemu agentowi, który jest przeciwko mnie, w imieniu Jezusa.

42. W imię Jezusa niszczę całą sieć szatana przeciwko mojemu życiu.

43. Odłączam wszelkie demoniczne powiązania z kimkolwiek martwym lub żywym w imieniu Jezusa.

44. Niech każda broń duchowa skierowana przeciwko mnie zostanie rozbita na kawałki w imię Jezusa.

45. Niech wszystkie duchowe zwierciadła użyte przeciwko mnie w sabacie czarownic zostaną rozbite na kawałki w imię Jezusa.

46. ​​Niszczę wszystkie plany i urządzenia wroga ogniem Ducha Świętego, w imię Jezusa.

47. Anuluję każde niedbałe słowo, które „wypowiedziałem i które szatan używa przeciwko mnie w imieniu Jezusa.

48. Niszczę wszelkie satanistyczne przywiązanie do którejkolwiek z moich własności, w imię Jezusa.

49. Niszczę wszystkie moje obrazy przy złym ołtarzu w złym świecie, w imię Jezusa.

50. Ojcze, dziękuję ci, bo wiem, że nie mogę zawieść życia w imieniu Jezusa.

51. Oddzielam się od wszystkich złych rzek, złych bożków, złych strumieni i złych świątyń obecnych w moim miejscu urodzenia, w imieniu Jezusa.

52. Niech wszyscy agenci przechowujący moje błogosławieństwa udzielą mi je w imieniu Jezusa.

53. Niszczę cały zły pokój, złą umowę, złą jedność, złą miłość, złe szczęście, złe zrozumienie, złą komunikację i gromadzenie zła, które są wymierzone przeciwko mnie, w imieniu Jezusa.

54. Oświadczam, że jestem błogosławiony wszelkimi duchowymi błogosławieństwami w niebie

55. Niech agenci frustracji zaczną tracić kontrolę nad moim życiem w imię Jezusa.

56. Niech sprawcy ubóstwa zaczną tracić kontrolę nad moim życiem w imię Jezusa.

57. Niech wszyscy długowie zaczną tracić kontrolę nad moim życiem w imię Jezusa.

58. Niech wszyscy agenci duchowych szmat zaczną tracić kontrolę nad moim życiem w imię Jezusa.

59. Niech wszyscy agenci klęski zaczną tracić kontrolę nad moim życiem w imię Jezusa.

60. Niech wszyscy agenci niedołężności zaczną tracić władzę nad moim życiem w imię Jezusa.

61. Niech wszyscy agenci degradacji zaczną tracić kontrolę nad moim życiem w imię Jezusa.

62. Niech wszyscy agenci demonicznego opóźnienia zaczną tracić kontrolę nad moim życiem w imię Jezusa.

63. Niech wszyscy agenci zamieszania zaczną tracić kontrolę nad moim życiem w imię Jezusa.

64. Niech wszyscy agenci ruchu wstecznego zaczną tracić kontrolę nad moim życiem w imię Jezusa.

65. Niech wszyscy nikczemni ciemiężyciele potkną się i upadną w każdej dziedzinie mego życia, w imieniu Jezusa.

66. Niech Bóg złamie zęby bezbożnych zgromadzonych przeciwko mnie, w imieniu Jezusa.

67. Niech wszystkie narzędzia upadku ukształtowane przeciwko mojemu życiu otrzymają ogień Boży i zostaną upieczone w imię Jezusa.

68. Niech cała szatańska broń ataku wymierzona przeciwko mnie i mojej rodzinie otrzyma ogień Boży i zostanie upieczona w imieniu Jezusa.

69. Niech wszystkie satanistyczne komputery stworzone przeciwko mojemu życiu otrzymają ogień Boży i zostaną upieczone w imię Jezusa.

70. Niech wszystkie satanistyczne zapisy przeciwko mojemu życiu przyjmą ogień Boży i zostaną upieczone w imię Jezusa.

71. Niech wszystkie satanistyczne satelity i kamery używane do monitorowania i manipulowania moim życiem otrzymają ogień Boży i zostaną upieczone w imię Jezusa.
72. Niech wszystkie satanistyczne zdalne sterowanie wymodelowane przeciwko mojemu życiu otrzyma ogień Boży i zostanie upieczony w imię Jezusa.

73. Niech wszystkie satanistyczne etykiety i znaki na moim życiu zostaną zetarte przez krew Jezusa.

74. Niech wszystkie siły przeciw zeznaniom zgromadzą się przeciwko mnie, rozproszywszy się w imię Jezusa.

75. Niech wszyscy ciemiężcy w każdej dziedzinie mego życia otrzymają trąd boskiego sądu w imieniu Jezusa.

76. Uczyń mnie filarem w Twoim domu, o Boże w imieniu Jezusa.

77. Panie, daj mi moc do ścigania, przejęcia i odzyskania całego mego mienia z obozu moich wrogów w imieniu Jezusa.

78. Niech Twój ogień zniszczy każdy fundamentalny problem w moim życiu, w imię Jezusa.

79. Niech każde złe ogniwo, etykieta i pieczęć ciemiężców zostanie zniszczona przez krew Jezusa.

80. Każda zła duchowa ciąża, bądź przerwana w moim życiu, w imieniu Jezusa.

81. Niech każda brudna ręka zostanie zdjęta ze spraw mego życia, w imię Jezusa.

82. Usuwam moje imię z księgi przedwczesnej śmierci i umieszczam swoje imię w księdze długiego życia w imieniu Jezus

83. Usuwam swoje imię z księgi ubóstwa i umieszczam swoje imię w księdze dobrobytu w imieniu Jezusa.

84. Wszystkie złe parasole, które zapobiegną spadaniu na mnie niebiańskich deszczów, zostaną upieczone w imię Jezusa.

85. Niech wszystkie złe stowarzyszenia wezwane ze względu na mnie zostaną rozproszone w imię Jezusa.

86. Ojcze Panie, ukrzyżuj we mnie wszystko, co usunę moje imię z księgi życia.

87. Ojcze Panie, pomóż mi ukrzyżować moje ciało i poddać je w imię Jezusa

88. Jeśli moje imię zostało usunięte z księgi życia, Ojcze Panie, przepisz je w imieniu Jezusa

89. Panie, daj mi moc do pokonania siebie w imieniu Jezusa

90. Każdy problem związany z poligamią w moim życiu powinien zostać unieważniony w imieniu Jezusa.

91. Każda klątwa wydana przez mojego męża / żonę, zostanie unieważniona w imieniu Jezusa.

92. Wszystkie szatańskie depozyty w moim życiu, pieczone, w imieniu Jezusa.

93. Rozkazuję każdemu satanistycznemu wzmocnieniu przeciwko mnie rozproszyć się w imię Jezusa.

94. Każda moc jakiegokolwiek bożka rodzinnego, mająca wpływ na moje życie i dom, zostanie teraz złamana w imię Jezusa.

95. W imieniu Jezusa odwołuję wszystkie złe ślubowania, które mają na mnie negatywny wpływ.

96. Niszczę zegar i harmonogram nieprzyjaciela dla mojego życia, w imię Jezusa.

97. Panie, pilnuj wszystkich moich wrogów klęską po katastrofie w imieniu Jezusa

98. Niech każda dobra rzecz, która umarła w moim życiu, ożywa teraz w imieniu Jezusa.

99. Niech każdy zły pomysł na mnie będzie zawiedziony w imieniu Jezusa.

100. Ojcze, dziękuję ci za odpowiedź na moje modlitwy w imieniu Jezusa

 

 


7 komentarze

  1. Dziękuję Wszechmocnemu, że poprowadzi mnie na tę platformę. Proszę Go, aby dał ci siłę do spełniania Jego woli.
    Dziękuję za tę modlitwę, niech Bóg cię strzeże i błogosławi ...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.