100 punktów modlitwy za zwycięstwo nad wrogami

1
31150

1 Jana 5: 4:
4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat; a to zwycięstwo zwyciężyło świat, naszą wiarę.

Każdy narodzony na nowo wierzący został zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. Biblia mówi w Liście do Rzymian 8:37, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Chrystusa Jezusa. Nie możemy zostać pokonani przez wroga, siedzimy daleko ponad księstwami i mocami alleluja !!! Słowo Boże mówi nam w 1 Jana 5: 4, że nasza wiara zwycięża świat, co oznacza, że ​​musimy okazywać wiarę, aby zwyciężyć nad wrogiem. Jako chrześcijanin, twoim wrogiem numer jeden jest diabeł, a następnie jego ludzcy agenci wysłani, aby sprzeciwić się tobie i powstrzymać cię od spełnienia twojego celu. Dzisiaj przyjrzymy się 100 punktom modlitwy za zwycięstwo nad wrogami. Te punkty modlitewne są czynnikiem wyzwalającym naszą wiarę do działania. Aby przeciwstawić się diabłu i odzyskać swoje posiadanie, musimy zaangażować się w tę modlitwę walka.

Życie jest polem bitwy i tylko modlący się wyjdą zwycięsko. Słowo Boże nie urzeczywistnia się w twoim życiu tylko na złotym talerzu, musisz stoczyć dobry bój wiary, aby zobaczyć, jak Słowo Boże przyniesie rezultaty w twoim życiu. Wróg zawsze będzie walczył o Boże błogosławieństwo w twoim życiu, ale musisz być wytrwały w swoim życiu modlitewnym. Musisz nauczyć się modlić zawsze i nie omdleć, Bóg da nadprzyrodzone zwycięstwo tylko tym, którzy Go wzywają. Kiedy angażujesz się w tę modlitwę, punkty za zwycięstwo wrogowieWidzę, że panujesz nad wszystkimi swoimi przeciwnikami w imieniu Jezusa. Wykorzystajcie dzisiaj te punkty modlitwy z wiarą i zobaczcie, jak wasze zwycięstwo zostało ustalone.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

100 punktów modlitwy za zwycięstwo nad wrogami

1. Ojcze, zarządzam, że wszyscy moi wrogowie wpadną w swoje własne pułapki, w imię Jezusa.


2. O Panie, nawróć moją walkę na zwycięstwo w imieniu Jezusa.

3. O Panie, nie pozwolę Ci odejść, jeśli nie pobłogosławisz mnie w imieniu Jezusa

4. Ojcze, oświadczam, że każde złe przygotowanie na moje życie będzie udaremnione w imieniu Jezusa.

5. O Panie, niech moja radość, pokój i błogosławieństwa zostaną rozmnożone w imieniu Jezusa.

6. Krew Jezusa, w imieniu Jezusa odłącz moje życie od niepowodzenia na krawędzi przełomów.

7. Nie odmawiam zbierania złego żniwa w każdej dziedzinie mojego życia, w imię Jezusa.

8. Niech Boska łaska w każdym błogosławieństwie życia będzie moim udziałem, w imieniu Jezusa.

9. W imieniu Jezusa odcinam i odrzucam wszelkie odziedziczone ubóstwo.

10. Niech fundamenty mego życia zostaną naprawione, aby nieść boski dobrobyt w imię Jezusa.

11. Niech każda władza terytorialna utrudniająca moje zwycięstwo zostanie poniżona i upokorzona w imię Jezusa.

12. Odrzucam niepowodzenie w moim życiu w imię Jezusa.

13. Odrzucam ubóstwo w moim życiu w imieniu Jezusa.

14. Odrzucam stagnację w moim życiu w imię Jezusa.

15. W moim życiu odrzucam bezowocną pracę w imieniu Jezusa.

16. Zwracam do nadawcy wszystkie strzały cofnięte skierowane przeciwko mnie w imieniu Jezusa

17. W imię Jezusa demontuję każdy szatański kosz na śmieci, który został wymyślony przeciwko mnie.

18. Odzyskuję każdy fragment mego życia z rąk niegodziwości domowej, w imieniu Jezusa.

19. Każdy zły chwyt na mego ducha, rozluźnij się w imieniu Jezusa.

20. Każde złe uścisk na duszy mojej, rozluźnij się w imieniu Jezusa.

21. Każde złe uścisk na moim ciele, rozluźnij się w imieniu Jezusa.

22. Zarządzam, że zespół zerowy unieważnia bardzo demoniczny werdykt skierowany przeciwko mnie, w imieniu Jezusa.

23. Rozbieram krwią Jezusa każdą złą broń wymierzoną przeciwko mnie w imię Jezusa.

24. Wzywam i hańbię każdego szatańskiego proroka zatrudnionego przeciwko mnie przez ogień w imię Jezusa.

25. Każdy sponsor zła wspierający moich wrogów, zostanie teraz wyeliminowany !!! W imię Jezusa.

26. Niech przyczółek satanistycznych prześladowców stanie się śliski w imię Jezusa.

27. Ogniu Ducha Świętego, zniszcz wszelkie szaty hańby w moim życiu, w imię Jezusa.

28. Odrzucam każdy zły projekt i etykietę umieszczoną na moim życiu w imię Jezusa.

29. Niech zamieszki i zamieszanie chrzczą obóz moich wrogów w imię Jezusa.

30. Ojcze, zamknąłem każdą satanistyczną stację nadawczą wymodelowaną przeciwko mnie, w imieniu Jezusa.

31. Każda szatańska trucizna zjedzona ze stołu wroga, odejdź teraz od mojego życia, w imieniu Jezusa.

32. Niszczę każdą demoniczną opozycję wobec moich przełomów, w imię Jezusa.

33. Każdy duch przeciwny zwycięstwu, uwolnij się od mego życia w imię Jezusa.

34. Rzucam duchy za moimi problemami na ogień sądu, w imię Jezusa.

35. Niech każdy agent ucisku zostanie ukarany i poddany karze w imię Jezusa.

36. Każda szatańska teczka, która została otwarta przeciwko mojemu życiu, zostanie na zawsze zamknięta krwią Jezusa.

37. Każdy agresorze ucisku, uciskam cię dzisiaj przez piwnego ducha świętego w imieniu Jezusa

38. Niech każdy agent ucisku doświadczy Boga jako potężnego strasznego, w imieniu Jezusa.

39. Duchu Święty, daj mi moc modlić się w imieniu Jezusa modlitwami zmieniającymi przeznaczenie.

40. Niech wszystkie moje modlitwy w tym programie zatrzymają boską uwagę w imię Jezusa.

41. Oświadczam, że wszyscy, którzy szukają mego upadku, padną ze względu na mnie w imieniu Jezusa.

42. Rozkazuję wszystkim moim wrogom pokłonić się przede mną w poddaniu w imię Jezusa.

43. Każdy zły agent szydzący z moich wysiłków, bądź teraz uciszony w imieniu Jezusa.

44. W imię Jezusa rozkładam każdy satanistyczny protokół wpływający na moje przełomy.

45. Każdy zły gość, nie znajduj mojego adresu w imieniu Jezusa.

46. ​​Ojcze, niech każda goryczka w moim języku zamieni się w słodką w imię Jezusa.

47. Paraliżuję wszystkich wrogów mojego zwycięstwa w imię Jezusa.

48. Niech krew Jezusa ściera wszelkie pisma ubóstwa w moim życiu, w imię Jezusa.

49. Panie, przynieś dziś cuda w moim życiu w imieniu Jezusa

50. Tak jak grób nie może pomieścić Jezusa, żaden grób nie pomieści moich cudów w imieniu Jezusa.

51. Niech każda odziedziczona trucizna zacznie teraz wychodzić z ukrytych miejsc w moim życiu w imię Jezusa.

52. Niszczę każdą broń zastoju wymierzoną przeciwko mnie, w imieniu Jezusa.

53. Cofam autorytet należący do każdego demonicznego przedmiotu stworzonego przeciwko mnie, w imieniu Jezusa.

54. O Panie, obróć moje góry w cuda w imieniu Jezusa

55. Deklaruję, że jestem tylko w imieniu Jezusa.

56. Nie chcę stracić żadnej ziemi w moim życiu na rzecz wroga, w imieniu Jezusa.

57. Niech każde odziedziczone przekleństwo i zaklęcie w moim życiu zostanie wykorzenione w imię Jezusa.

58. Mój dobrobyt nie przejdzie do historii, gdy jeszcze żyję w imię Jezusa.

59. Paraliżuję każdą radość z zabijania, walcząc z moim postępem w imię Jezusa.

60. O Panie, nasyc mnie, aż moja satysfakcja przepełni się w imieniu Jezusa

61. Niech moje przełomy zaskakują moich wrogów w imię Jezusa.

62. Ojcze, rozpraszam obóz wroga krwią Jezusa.

63. Ojcze, pozwól, aby każde narzędzie urzekające stało się teraz bezsilne w imię Jezusa.

64. Wy uparte problemy, rozkazuję wam teraz zejść z mojej drogi w imię Jezusa.

65. Niech walczące anioły Wszechmocnego ścigają i atakują moich napastników w imię Jezusa.

66. Niech powstanie zamieszanie w obozie moich ciemiężców, w imieniu Jezusa.

67. Niech każda bitwa na niebie zostanie wygrana na korzyść aniołów, którzy przekazują moje błogosławieństwa w imię Jezusa.

68. Niech każde satanistyczne prawo zaprogramowane w moim życiu zostanie zakończone w imieniu Jezusa.

69. Niech każde złe, rodowe prawo zaprogramowane w moich genach zostanie zakończone w imię Jezusa.

70. Niech moje modlitwy uwolnią anielską interwencję na moją korzyść, w imię Jezusa.

71. Otrzymuję namaszczenie, aby zhańbić wszystkich moich wrogów w imieniu Jezusa.

72. W imieniu Jezusa odcinam wszelki zapas mocy moim wrogom.

73. Niech grzmot Pański zniszczy każdy zły ołtarz zbudowany przeciwko mnie w imię Jezusa.

74. Panie, wybaw mnie od znanych i nieznanych przekleństw w imieniu Jezusa

75. Gromię każdą moc działającą wbrew zdrowemu umysłowi w imieniu Jezusa.

76. Oblewam się krwią Jezusa.

77. Niech każdy nieposkromiony wróg w moim życiu zostanie oswojony przez Ducha Świętego, w imię Jezusa.

78. Zrywam każdą złą kłódkę nałożoną na mój biznes w imieniu Jezusa.

79. Niech krew Jezusa ściera złe kremy i maści nakładane na moje ciało w imię Jezusa.

80. Niech każde spotkanie czarów zwołane ze względu na mnie zostanie rozproszone w spustoszenie w imię Jezusa.

81. Niech każdy łańcuch szatańskich oskarżeń zostanie zerwany w imieniu Jezusa.

82. Niech każdy opór przeciwko moim przełomom upadnie w imieniu Jezusa.

83. Staję się wszystkim, czym Bóg mnie stworzył, w imię Jezusa.

84. Każdy dobry obszar w moim życiu, w którym wróg odmówił wyrażenia, otrzymuje moc zmartwychwstania w imieniu Jezusa.

85. Niech każdy sparaliżowany potencjał otrzyma teraz moc zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.

86. Każdy ryk szatańskich lwów przeciwko mnie zostanie uciszony w imieniu Jezusa.

87. Niech działalność włóczęgów złych nadawców zakończy się w imieniu Jezusa.

88. Każdy szatański program przeciwko mnie zostanie unieważniony w imieniu Jezusa.

89. Każda moc polująca na moje sekrety, niech zostanie zmieszana w imieniu Jezusa

90. Paraliżuję każdą moc czarowania stworzoną przeciwko mnie, w imię Jezusa.

91. Niech każdy demon żyjący w domu mojego członka odejdzie teraz w imieniu Jezusa.

92. Każdy duch „kieszeni z dziurami” zostanie naprawiony krwią Jezusa.

93. Niech wszystkie złe rzeki płynące do mnie z mojej linii rodowej wyschną teraz w imię Jezusa.

94. Gaszę moc „obserwatorów gwiazd” w imię Jezusa.

95. Niech każda potęga skruszonych czarów zostanie zhańbiona w imię Jezusa.

96. Niech wszystkie satanistyczne punkty kontrolne utrudniające moje modlitwy zostaną zburzone przez Boski ogień w imię Jezusa.

97. Aniołowie żywego Boga, aresztuj, zatrzymaj i osądzaj wszystkich agentów ciemności działających przeciwko mnie, w imieniu Jezusa.

98. Niszczę mury bezpieczeństwa wokół moich wrogów w imieniu Jezusa.

99. Każda moc przeszkadzająca przejawom mojej dobroci spada w dół i umiera teraz w imieniu Jezusa.

100. Odmawiam dostarczania moim wrogom amunicji w imieniu Jezusa.
Ojcze, dziękuję ci za odpowiedź na moje modlitwy w imieniu Jezusa.

 

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.