100 modlitw za nadprzyrodzone przełomy

3
12474

Powtórzonego 28: 13:
13 A Pan uczyni cię głową, a nie ogonem; i będziesz tylko na górze, i nie będziesz pod nią; jeśli to posłuchacie przykazań Pana, Boga waszego, które wam dziś nakazuję, aby ich przestrzegać i wypełniać:

Przez odkupienie każde dziecko Boże ma prawo do nadprzyrodzenia przełomy. Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli zawsze głową, a nie ogonem. Jednak diabeł zawsze będzie walczył z naszymi boskimi pozycjami w Chrystusie. Dzisiaj będziemy patrzeć na 100 modlitw o nadprzyrodzone przełomy. Tymi modlitwami zniszczymy każdą szatańską opozycję wobec naszych przełomów. Siła modlitwy jest siłą przełomów. Jezus mówi o modlitwie w Marka 11: 22-24, powiedział: „Będziesz miał wszystko, co powiesz”. Kiedy angażujesz się w te modlitwy o nadprzyrodzone przełomy, widzę, jak wspinasz się na najwyższy szczyt w imieniu Jezusa.

Co to są nadprzyrodzone przełomy? Można to zdefiniować jako sukces z ręki Boga. Oznacza to osiągnięcie doskonałości w swojej dziedzinie. Nadprzyrodzone przełomy można dalej zdefiniować jako cieszący się dziwnym porządkiem łaski, wykraczającym poza ludzkie zrozumienie i zrozumienie. Abraham, nasz ojciec przymierza, cieszył się nadprzyrodzonymi przełomami, Rodzaju 13: 1-2, Jakub cieszył się nadprzyrodzonymi przełomami, Rodzaju 30: 31-43, Izaak cieszył się nadprzyrodzonymi przełomami, Rodzaju 26: 1-14. Wczesny kościół cieszył się nadprzyrodzonymi przełomami, Biblia mówi, że żadnemu z nich nie brakowało we wczesnym kościele, Dz 4:34. Jak narodzić się na nowo Boże Boże, ty także możesz cieszyć się nadprzyrodzonymi przełomami. Największym życzeniem Bożym dla Jego dzieci jest powszechny dobrobyt, 3 Jana 1: 2. Moim największym pragnieniem jest, abyście, modląc się o nadprzyrodzone przełomy, nieustannie byli na szczycie w imieniu Jezusa. Do zobaczenia na szczycie.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

 

100 modlitw za nadprzyrodzone przełomy

1. O Panie, dziękuję Ci za Twoją potężną rękę nad moim życiem w imieniu Jezusa.

2. O Panie, oświadczam, że Twoja potężna moc spoczywa na mojej działalności i karierze w imieniu Jezusa

3. Panie, podpal moje serce za ciebie

4. O Panie, niech Twoja cudotwórcza moc zamknie wszelkie szatańskie drzwi od przeszkód w moim życiu.

5. Gromię każdego pożeracza pracującego nad moimi finansami w imieniu Jezusa.

6. Nienawidzę wszystkich złych stóp w moich finansach, w imieniu Jezusa.

7. W imieniu Jezusa usuwam każdą rękę złych ludzi z moich finansów.

8. Niech małe lisy psujące mi finanse zostaną wypędzone przez ogień w imię Jezusa.

9. Panie, okrywam moje dzieło krwią Jezusa.

10. O Panie, niech Twoja moc ożywiająca ożywi moje błogosławieństwa w imieniu Jezusa

11. Niech anioły żyjącego Boga zaczną oddawać wszystkie moje skradzione błogosławieństwa w imię Jezusa.

12. Wyrywam się z każdego sabatu czarownic lub satanistycznych zaklęć w imieniu Jezusa.

13. Uwalniam się od każdego demonicznego siłacza w imieniu Jezusa.

14. Rozkazuję obłok ciemności, aby wzniósł się ode mnie w imieniu Jezusa.

15. W imię Jezusa aresztuję się od ścieżki śmierci i zniszczenia.

16. Niech każde zniszczenie i niebezpieczeństwo dla mojego podniesienia zostanie usunięte w imię Jezusa.

17. W imię Jezusa uwalniam się od każdej pajęczyny rodowej frustracji i zacofania.

18. Każda ciemność, rozprosz się od mego życia przez ogień w imieniu Jezusa.

19. Każdy uparty problem w moim życiu, przyjmij strzałę Ducha Świętego, w imię Jezusa.

20. Każda moc sił ciemności, działających w dowolnym obszarze mego życia, zostanie zakończona przez ogień w imieniu Jezusa.

21. Wyrzekam się wszelkiego złego poświęcenia siłom przodków z mojego życia, w imieniu Jezusa.

22. Wracam do nadawcy wszystkich kłopotów, które do mnie trafiły, w imieniu Jezusa.

23. O Panie, zacznij dla mnie drogę na pustyni życia.

24. Nie chcę podsycać wątpliwości. Wątpię, rozkazuję wam umrzeć w imieniu Jezusa.

25. Każda zła kampania przeciwko mojemu chwalebnemu przeznaczeniu, niech będzie zhańbiona w imię Jezusa.

26. Niech ogień Boży ściga i pochłonie wszystkich sprawców zła w moim życiu, w imię Jezusa.

27. Każdy brud w moim duchu, niech będzie oczyszczony krwią Jezusa w imię Jezusa.

28. Będę zwycięzcą, a nie ofiarą, w imieniu Jezusa.

29. Roszczę teraz wszystkie moje prawa do przymierza w imieniu Jezusa.

30. O Panie, dotykaj każdego działu mego życia prawą ręką mocy w imieniu Jezusa.

31. O Panie, wybaw mnie od ciemiężycieli swoją wyciągniętą ręką.

32. Niech moc ducha dominacji spadnie teraz na moje życie w imię Jezusa.

33. Żałuję za każde nieposłuszeństwo w imię Jezusa.

34. Panie, zbadaj moje życie i oczyść mnie w imię Jezusa

35. O Panie, prowadź moje kroki na drogę pokoju w imieniu Jezusa

36. Panie, ześlij mi pomoc z góry, aby powstrzymać wszelkie działania diabła w moim życiu.

37. O Panie, nie pozwól wrogowi uczynić mnie złym przykładem w Jezusie

38. W imię Jezusa wiążę każdego ducha braku koncentracji w moim życiu.

39. O Panie, namaść mnie olejkiem radości w imieniu Jezusa

40. W imieniu Jezusa kładę przekleństwo Pana na wszelkie choroby i szatańskie ślady na moim życiu.

41. Niech każde szatańskie królestwo przeciw mojemu życiu rozpadnie się na kawałki w imię Jezusa.

42. Oświadczam, że dzisiaj moim wrogiem jest konik polny, jestem olbrzymem w imieniu Jezusa.

43. Krwi Jezusa, gotuj mego ducha, duszę i ciało w imię Jezusa.

44. Duchu Święty, napełnij mnie Swoim ogniem w imieniu Jezusa.

45. Siła i zdrowie Boga, wejdźcie do mojego ciała w imieniu Jezusa.

46. ​​O Panie, w imieniu Jezusa, otwórz niebiosa dla mnie teraz.

47. Niech namaszczenie dla nadprzyrodzonych przełomów spadnie na mnie potężnie w imieniu Jezusa.

48. Rozkazuję, aby każdy zły postęp w moim życiu ustał teraz w imieniu Jezusa.

49. Złe jarzmo, wyjdźcie teraz z mojego życia w imię Jezusa.

50. Duchowa słabość, wyrzucam cię teraz z mojego życia w imieniu Jezusa.

51. O Panie, zdetronizuję siebie i oczaruję Jezusa w moim życiu

52. Chcę umrzeć dla siebie, w imieniu Jezusa.

53. Chcę umrzeć według moich opinii, preferencji, gustów i woli w imieniu Jezusa.

54. Chcę umrzeć dla świata, jego aprobaty i winy, w imieniu Jezusa.

55. Każdy odziedziczony problem w jakiejkolwiek dziedzinie mojego życia, bez przegrupowania, bez przemocy, bez posiłków, bez kłótni. odejść na zawsze w imieniu Jezusa.
56. Polecam diabłu syndromu bliskiego sukcesu wydostać się z mojego życia !!!, w imieniu Jezusa.

57. W imieniu Jezusa zganiam każde rodzinne zło za ciężary i niewolę w moim życiu.

58. Odrzucam każde złe imię w imieniu Jezusa.

59. Wszystkie „negatywne”, które powiedziałem w tym programie, każda zła moc, która powiedziałaby „tak”, jest teraz związana w imieniu Jezusa.

60. Niech każdy „złoczyńca” mojego błogosławieństwa otrzyma teraz ślepotę w imię Jezusa.

61. Każda siła powstrzymująca mój postęp, spada w dół i umiera teraz w imieniu Jezusa.

62. W imieniu odrzucam każdą demoniczną zmianę przeznaczenia
Jezusa.
63. Każda moc przyczyniająca się do upartości problemów w moim życiu, upada i umiera teraz w imieniu Jezusa.

64. Każda moc reorganizująca problemy w moim życiu, upada i umiera teraz w imieniu Jezusa.

65. O Panie, przebacz mi, abym kiedykolwiek stał się celem, do którego należy dążyć.

66. Nakazuję ślepotę spadać na każdego upartego prześladowcę mego życia, w imię Jezusa.

67. Ty ścigasz moje przeznaczenie, ścigani przez anioły Boże, w imię Jezusa.

68. Panie, daj mi moc, abym podporządkował się Tobie w imieniu Jezusa

69. Każda przyczyna udręki niegodziwej inteligentnej sieci w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

70. Każda przyczyna niemożności korzystania z boskich korzyści w moim życiu, zostanie unieważniona krwią Jezusa w imieniu Jezusa.

71. Każda przyczyna ciągłego ataku ze strony skruszonej i upartej niegodziwości domowej w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

72. Każda przyczyna cierpienia z powodu intensywnych ataków małżeńskich zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

73. Każdy korzeń niezdolności do zlokalizowania wroga w moim życiu, wysuszonego krwią Jezusa.

74. Każde przekleństwo widzenia dobroci, ale jej nie osiągania, zostanie złamane krwią Jezusa.

75. Każdy problem, który próbuje zdusić moją wiarę, musi zostać wykorzeniony przez krew Jezusa.

76. Każda przyczyna mojego życia wykorzystywana do testowania satanistycznej broni, zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

77. Każda przyczyna męża / żony w klatce powinna zostać unieważniona przez krew Jezusa.

78. Każda przyczyna degradacji we śnie w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

79. Każda drabina finansowego wstydu w moim życiu zostanie rozbita krwią Jezusa.

80. Każda przyczyna duchowego stagnacji w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

81. Każda przyczyna demonicznych opóźnień cudów w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

82. Każdy zakopany talent i cnota w moim życiu będzie ekshumowany krwią Jezusa.

83. Każda przyczyna duchowego chłodu w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

84. Każda przyczyna zniknięcia lub niechęci niedoszłych pomocników w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

85. Każda przyczyna braku kapitału obrotowego w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

86. Każda przyczyna okrągłych problemów w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

87. Każda przyczyna ciągłej walki na poważnie, aby coś zrobić w moim życiu, jest rozczarowana krwią Jezusa.

88. Każda przyczyna zawsze zajmowania złych pozycji w moim życiu, zostanie unieważniona przez krew Jezusa.
89. Każda przyczyna opóźnionego i odmówionego awansu w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

90. Każda przyczyna pustynnego biznesu / finansów w moim życiu zostanie unieważniona przez krew Jezusa.

91. Ojcze, dziękuję za uczynienie ze mnie giganta finansowego

92. Dziękuję Ojcze, że uczyniłeś mnie głową w moich staraniach, w imieniu Jezusa

93. Dziękuję Ci, Panie, za spowodowanie, że wielcy ludzie błogosławią mnie w imieniu Jezusa

94. Dziękuję Ci, Panie, za otwarcie nadprzyrodzonych drzwi z całego świata

95. Dziękuję Ojcze za błogosławieństwo duchowe

96. Dziękuję ojcze za błogosławieństwo finansowe

97. Ojcze, dziękuję, że pobłogosławiłeś mnie naukowo

98. Dziękuję Ci, Panie, że zrobiłeś mi drogę, gdzie nie było mowy

99.: Ojcze, dziękuję za błogosławieństwo i uczynienie mnie błogosławieństwem

100. Ojcze, dziękuję ci za odpowiedź na moje modlitwy.

 

 


3 komentarze

  1. Amen, wierzę i przyjmuję Boże nadprzyrodzone przełomy w moim życiu w potężnym imieniu Jezusa. Zgadzam się z tobą, mężu Bożym 🙌🏽

  2. Digníssimo servo de Deus, pelo seu trabalho de orações que tem disponibilizado aos oprimidos e requireitados de forma gratis aqui e em outras redes, e que têm ajudado a salvar muitas pessoas e famílias ao redor do mundo. Que Deus lhe dê mais sabedoria, dicernimento, saúde e muita paz.
    O ano de 2021 lhe traga tudo de bom na sua vida pessoal, espiritual e znajomy, em nome de Jesus Cristo.
    Em nome da minha família, fique com as bençãos de cristo Jesus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.