100 codziennych modlitw o sukces w życiu

0
10708

Łukasza 18:1:
1 I powiedział im w tym celu przypowieść, że ludzie powinni się zawsze modlić, a nie zemdleć;

Modlitwa jest komunikacja z Bogiem, i codzienne modlitwy oznacza po prostu codzienną komunikację z Bogiem. Jako wierzący, aby znaleźć prawdziwy sukces w życiu, musisz być w stałym kontakcie ze swoim twórcą. Bóg ma plany naszego życia, On zna nasz koniec od samego początku, dlatego musimy być stale z Nim łączeni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby odnieść sukces w życiu. Jezus przemawiając w Ew. Jana 15: 5-9, powiedział, że On jest Winoroślą, a my gałązkami, aby gałęzie mogły wydawać owoce, muszą być przywiązane do winorośli, w chwili, gdy zostaną odłączone, nie mogą być owocami mając gałęzie. Podobnie nie możemy odnieść prawdziwego sukcesu w życiu, gdy jesteśmy odłączeni od Boga. Dzisiaj będziemy patrzeć na 100 codziennych modlitw o sukces w życiu. Jeśli chcesz odnieść sukces jako chrześcijanin, powinieneś to zrobić modły Twój Styl życia.

sukces w życiu nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy. Wiele osób pływa w pieniądzach, ale im się to nie udaje, mają wszystko, co można kupić, ale nie mają bezcennych rzeczy w życiu. Sukces nie polega na zgromadzeniu obfitości posiadania. Sukces to po prostu życie pełne spełnienia, życie oparte na celu. Mówi się, że odnosisz sukcesy w życiu, gdy wypełniasz wyznaczony przez Boga cel w życiu. Ale jak odkryć swój cel w życiu? Nie ma lepszego sposobu na ustalenie celu w życiu, jak połączenie się z producentem. Bóg jest naszym producentem, a modlitwy to sposób, w jaki łączymy się z naszym producentem, aby poznać nasz cel w życiu. Te codzienne modlitwy o sukces w życiu pomogą ci odkryć cel w życiu. Zachęcam cię do życia w modlitwie, zawsze łącz się ze swoim Bogiem i widzę, jak zmienia twoją historię w imieniu Jezusa. Poniżej znajdują się pliki codzienne modlitwy za twój sukces w życiu.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

Poranne modlitwy

1). Ojcze, dziękuję ci, że obudziłeś mnie dziś rano w imieniu Jezusa

2). Ojcze, dziękuję ci za anielską ochronę przez cały mój sen w imieniu Jezusa

3). Ojcze, niech Twoje miłosierdzie, które jest nowe każdego ranka, niech będzie stale ze mną tego dnia w imieniu Jezusa

4) Ojcze, oddaję dziś w twoje ręce, gdy zaczynam dzisiaj z wami, Panie, bądź ze mną z powodzeniem do końca w imieniu Jezusa.

5). Ojcze, w imieniu Jezusa, chroń mnie od wszelkiego zła, jakie diabeł zaplanował dla mnie dzisiaj w imieniu Jezusa.

6). Ojcze, oświadczam, że wychodzę dziś rano i moje przyjście będzie bezpieczne w imieniu Jezusa

7). Ojcze, prowadź moje wypowiedzi przez cały dzień w imieniu Jezusa.

8). Ojcze, bo wszyscy, z którymi mam dziś rano styczność, faworyzują mnie w imieniu Jezusa

9). Ojcze, daj mi pragnienia mego serca (Wspomnij o nich) dziś rano w imieniu Jezusa.

10). Ojcze, dziękuję ci za odpowiedzi na modlitwy w imieniu Jezusa.

Modlitwa o sukces

1). Ojcze, dziękuję ci, bo jesteś Bogiem, który daje moc, by odnieść sukces w imieniu Jezusa

2). Ojcze, dziękuję ci za mądrość Chrystusa, który działa we mnie w imieniu Jezusa

3). Ojcze, oświadczam, że nie zawiodę w tym życiu w imieniu Jezusa

4). Bez względu na to, jak trudna jest gospodarka narodów, odniosę sukces w Jezusie Amen

5). Oświadczam, że żadna góra nie jest wystarczająco silna, aby wytrzymać mnie w imieniu Jezusa

6). Oświadczam, że wszystkie plany wroga mające na celu zniszczenie mnie są nieważne

7). Oświadczam, że łaska Boga, która przynosi sukces, da wam wielki sukces w imieniu Jezusa

8). Odrzucam ubóstwo w moim życiu w imieniu Jezusa

9). Odrzucam niepowodzenie w moim życiu w imieniu Jezusa

10). Ojcze, dziękuję ci, że moje modlitwy zostały wysłuchane w imieniu Jezusa

Modlitwa o kierunek

1). Ojcze, zarządzaj moje kroki w swoim słowie w imieniu Jezusa

2). Ojcze, oświadczam dziś, że ponieważ Jezus jest moim pasterzem, nigdy więcej nie stracę kierownictwa

3). Ojcze, kieruj moje kroki do właściwej osoby i we właściwym czasie

4). Ojcze, rozkaż mi kroki we właściwe miejsce w imieniu Jezusa.

5). Ojcze, zarządzaj moje kroki do właściwych ludzi w imieniu Jezusa

6). Ojcze, kieruj moje kroki do właściwej pracy, kariery i / lub biznesu w imieniu Jezusa

7). Ojcze, nie wódź mnie na pokusy, ale wybaw mnie od wszelkiego zła w imieniu Jezusa

8). Ojcze, niech twoje słowo będzie moją pierwszą książką przewodnictwa od dziś w imieniu Jezusa

9). Drogi Duchu Święty, bądź odtąd moim pierwszym doradcą w imieniu Jezusa

10). Dziękuję Ojcze za odpowiedź na modlitwy w imieniu Jezusa.

Modlitwa o połączenie

1) Ojcze, dziękuję ci, bo jesteś Bogiem, który wskrzesił biednych z prochu i sprawił, aby ucztował szlachtą w imieniu Jezusa

2). O Boże, połącz mnie z wielkimi ludźmi, tak jak połączyłeś Józefa w imieniu Jezusa

3). O Boże, połącz mnie z wielkimi ludźmi, kiedy połączyłeś Mefiboszet w imię Jezusa

4). Ojcze, mocą Ducha Świętego, połącz mnie z pomocnikami mojego przeznaczenia w imieniu Jezusa.

5). Ojcze, swoją potężną ręką, przynieś mi wielkich mężczyzn i kobiety, którzy pomogą mi spełnić moje marzenia w życiu w imieniu Jezusa

6). Mocą w imieniu Jezusa oddzielam się od zabójców przeznaczenia w imieniu Jezusa

7). Mocą w imieniu Jezusa oddzielam się od wrogów mojego postępu w imieniu Jezusa

8). Mocą w imieniu Jezusa oddzielam się od fałszywych przyjaciół w imieniu Jezusa

9). Ojcze, w mocy Jezusa, ujawnij każdego tajnego wroga mojego postępu w życiu w imieniu Jezusa

10). Ojcze, dziękuję ci za odpowiedź na modlitwy w imieniu Jezusa

Modlitwa o ochronę

1). Ojcze, dziękuję ci za to, że jesteś moją tarczą i moją zbroją w imieniu Jezusa

2). Ojcze, powstańcie i brońcie mnie przed tymi, którzy szukają mojego upadku

3). Niech wstyd będzie udziałem wszystkich, którzy szukają mego wstydu

4). Ojcze mój, chroń mnie nadal przed złymi i nierozsądnymi ludźmi

5). Ojcze, walcz przeciwko tym, którzy walczą przeciwko mnie w imieniu Jezusa

6). Ojcze, nieustannie chroń mnie przed strzałami, które lecą za dnia w imieniu Jezusa

7). Ojcze, kiedy moi wrogowie staną przeciwko mnie w jedną stronę, uciekną ode mnie na siedem sposobów

8). Wybaw mnie z rąk fałszywych oskarżycieli w imieniu Jezusa

9). Ojcze, chroń i zachowaj mnie i moją rodzinę w imieniu Jezusa

10) Dziękuję ojcze za odpowiedź na moje modlitwy w imieniu Jezusa.

Modlitwa o przysługę

1) Ojcze dziękuję za łaskę, której nie można kupić w imieniu Jezusa

2). Ojcze, dziękuję ci za twoją bezwarunkową łaskę, którą zawsze cieszyłem się w imieniu Jezusa

3). Ojcze, niech Twoja łaska nieustannie otacza mnie w imieniu Jezusa

4). Ojcze, spraw, bym zawsze znajdował łaskę przed wielkimi ludźmi w imieniu Jezusa

5). Ojcze, niech Twoja łaska przemawia we wszystkich obszarach mego życia w imieniu Jezusa

6). Ojcze, ciągle rób dla mnie to, czego nie mogę zrobić dla siebie w imieniu Jezusa

7). Ojcze, powstaję i będę wzrastał dzięki waszej łasce w imieniu Jezusa

8). Ojcze, przez twoją łaskę, aby moje imię zostało na dobre wymienione przed wielkimi ludźmi w imieniu Jezusa

9). Ojcze, dziękuję ci za niekończącą się łaskę w imieniu Jezusa

10). Dziękuję Ci, Panie, że odpowiedziałeś na moje modlitwy w imieniu Jezusa.

Modlitwa za rodzinę

1). Ojcze, oddaję całą moją rodzinę pod waszą opiekę w imieniu Jezusa

2). Ojcze, niech Twoja potężna ręka nadal chroni członków mojej rodziny w imieniu Jezusa

3). Ojcze, chroń moje rodziny przed strzałami, które lecą za dnia

4). Ojcze, oświadczam, że nie będzie złych wieści w mojej rodzinie w tym roku i później w imieniu Jezusa

5). Pokrywam członków mojej rodziny krwią Jezusa

6) Oświadczam, że żadna broń wymyślona przeciwko członkom mojej rodziny nie będzie się dobrze rozwijać w imieniu Jezusa

7). Jako rodzina naszą mocną mocą jest imię Jezusa, dlatego żaden diabeł nie może zwyciężyć nas w imieniu Jezusa

8). Ojcze, uwolnij swoich aniołów ochrony nad wszystkimi członkami mojej rodziny, aby stale byli z nimi w imieniu Jezusa.

9). Ojcze, oddaję wszystkich członków mojej rodziny pod waszą opiekę w imieniu Jezusa

10). Ojcze, dziękuję za modlitwy w imieniu Jezusa.

Modlitwa o mądrość

1). Ojcze, dziękuję, że pobłogosławiłeś mnie wielką mądrością

2). Ojcze, niech twoja mądrość prowadzi mnie w moich czasach, gdy mówię czynności w imieniu Jezusa

3). Ojcze, wygraweruj mnie duchem mądrości, gdy prowadzę rasę życia w imieniu Jezusa

4). Niech mądrość będzie widoczna w moich codziennych czynnościach w imieniu Jezusa

5). Ojcze, obdarz mnie mądrością w codziennych relacjach z ludźmi w Jesus nam

6). Ojcze, udziel mi mądrości w odniesieniu do mojego małżonka w imieniu Jezusa

7). Ojcze, obdarz mnie mądrością w odniesieniu do moich dzieci w imieniu Jezusa

8). Ojcze, daj mi mądrość w postępowaniu z moim szefem w biurze w imieniu Jezusa

9). Ojcze, udziel mi mądrości w kontaktach z moimi podwładnymi w imieniu Jezusa

10). Ojcze, dziękuję za obdarowanie mnie nadprzyrodzoną mądrością w imieniu Jezusa.

Modlitwa o uzdrowienie

1. Ojcze, dziękuję Bogu za zapewnienie mi wyzwolenia od wszelkich chorób w imieniu Jezusa.

2. Uwalniam się od wszelkich dziedzicznych chorób w imieniu Jezusa.

3. Panie, ześlij swój topór ognia do podstaw mego życia i zniszcz wszystkie złe sadzonki chorób w moim ciele w imieniu Jezusa.

4. Niech krew Jezusa wypłynie z mojego systemu z każdego szatańskiego depozytu chorób w imieniu Jezusa.

5. Uwalniam się z uścisku wszelkiej choroby przeniesionej na moje życie z łona w imię Jezusa.

6. Niech krew Jezusa i ogień Ducha Świętego oczyszczą wszystkie organy w moim ciele, w imię Jezusa.

7. Zrywam się i uwalniam od wszelkiego odziedziczonego złego przymierza chorób, w imieniu Jezusa.

8. Łamię się i uwalniam od każdego odziedziczonego zła przekleństwa prowadzącego do częstej choroby w moim ciele, w imię Jezusa.

9. Przeciwstawiam się każdemu duchowi choroby w moim życiu w imieniu Jezusa.

10. O Panie, niech Twoja moc zmartwychwstania spłynie ogólnie na moje zdrowie w imieniu Jezusa.

Modlitwa na Święto Dziękczynienia

1. Ojcze, dziękuję ci za wprowadzenie mnie w ten nowy dzień w imieniu Jezusa

2. Ojcze, dziękuję ci za zachowanie mojego życia w imieniu Jezusa.

3. Ojcze, dziękuję ci za pomoc w stoczeniu wszystkich moich bitew tego dnia w imieniu Jezusa

4. Ojcze, dziękuję ci za dobroć i miłosierdzie w moim życiu w imieniu Jezusa

5. Ojcze, dziękuję ci za umożliwienie mi dzisiaj zobaczenia w dobrym zdrowiu w imieniu Jezusa

6. Ojcze, dziękuję ci za wszystkie odpowiedzi na wczorajsze modlitwy w imieniu Jezusa

7. Ojcze, dziękuję ci za boską ochronę całego mojego wychodzenia i przychodzenia w imieniu Jezusa

8. Ojcze, dziękuję ci za twoje nadprzyrodzone zaopatrzenie w moim życiu w imieniu Jezusa.

9. Ojcze, dziękuję ci za wygrane wszystkie moje bitwy w życiu w imieniu Jezusa

10. Ojcze, dziękuję ci za frustrację urządzeń wrogów w moim życiu w imieniu Jezusa.

 


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.