Skuteczna modlitwa

1
11447

Marka 11:24:
24 Dlatego powiadam wam: Czegokolwiek chcecie, modląc się, wierzcie, że je otrzymacie, a będziecie je mieli.

Modlitwa można zdefiniować jako bezpośrednią komunikację z Bogiem przez wiarę, dotyczącą spraw twojego życia. Modlitwa jest medium, które łączy nas z tym, co nadprzyrodzone. Poprzez modlitwę mówimy Bogu o problemach naszego życia, które nas niepokoją. Modlitwa nie polega tylko na pytaniu o potrzeby, wielbimy także Boga poprzez modlitwę, czcimy Go również poprzez modlitwę. Jako wierzący w Chrystusa musimy zrozumieć, że nie służymy Bogu, który przechowuje modlitwy, lecz służymy Bogu, który odpowiada na modlitwy. Bóg słyszy nasze modlitwy, a kiedy modlimy się do Niego w wierze, On nam odpowiada.

Modlitwa jest jednym z największych aktywów odkupionych. Jest to nasz łącznik komunikacyjny z Bogiem, naszym niebiańskim Ojcem. Niestety jednak wielu albo nie korzysta z tego przywileju, albo podchodzi do niego niewłaściwie. Nic dziwnego, że słyszysz, jak mówią: „Modlę się od miesięcy i nadal nie otrzymałem odpowiedzi od Boga”. Jakuba 4: 2-3 podaje nam przyczynę ich niepowodzenia: Pożądacie, a nie macie: zabijacie i pragniecie mieć, ale nie możecie: walczyć i walczyć, ale nie macie, bo nie prosicie; prosicie, a nie otrzymacie, bo źle prosicie ...
Dopóki nie poznasz znaczenia modlitwy i tego, jak prawidłowo się modlić, nigdy nie będziesz wolny od presji.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

Aby odpowiedzieć na twoje modlitwy, musisz podejść do modlitwy z odpowiednimi procedurami. Zawsze jest właściwy sposób na modlitwę. A kiedy podążycie tą właściwą drogą, wasze modlitwy nie umkną natychmiastowym odpowiedziom. Mateusza 6: 9-13 Jezus dał nam wzór skutecznej modlitwy. Nazywamy to modlitwa Pańska. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak się modlić przy użyciu wzoru modlitwy Pana, kliknij tutaj. Jeśli przestudiujesz modlitwę Pana, zobaczysz, że każda modlitwa musi się zaczynać dziękczynienie, musimy uznać wyższość Boga nad naszymi okolicznościami, po drugie musimy uznać i modlić się, aby królestwo Boże zwyciężyło w naszym świecie. Modlitwa o królestwo jest modlitwą o przejęcie władzy nad ewangelią, prowadząc w ten sposób do zbawienia dusz na całym świecie, po trzecie, teraz składamy Panu nasze osobiste prośby, musimy być konkretni w naszych modlitwach, mówiąc Panu, co chcemy, aby On to uczynił w naszym życiu, po czwarte, musimy również modlić się o litość, zarówno nad sobą, jak i nad tymi, którzy nas skrzywdzili, musimy uczyć się na modlitwie przebaczenia, tak jak Chrystus nam wybaczył, w końcu kończymy nasze modlitwy dziękczynienie, docenienie Boga za odpowiedź na nasze modlitwy. Zauważ, że bez waszej wiary odpowiedzi na wasze modlitwy nie są widoczne. Musicie się modlić, wierząc, że otrzymacie to, o co prosicie.

Modlitwa nie wymaga innego traktowania w niebie niż odpowiedzi. Bóg nie ma księgi modlitw, ani nie ma dla nich magazynu. Są albo odbierane, albo zwracane do nadawcy. To jest powód, dla którego wielu nigdy nie otrzymało odpowiedzi na swoje modlitwy. Ale odtąd widzę, że używasz tych cudownych przewodników modlitewnych, aby za każdym razem, gdy stoisz przed Bogiem w modlitwie, zawsze otrzymywałeś odpowiedzi.

Modlitwa jest oddechem zregenerowanego ducha. Podobnie jak każda silna relacja opiera się na utrzymaniu bardzo dobrego połączenia komunikacyjnego między zaangażowanymi stronami, modlitwa służy nie tylko jako środek zachęcający Boga do interwencji w nasze sprawy, ale także wzmacnia siłę naszej relacji z Nim, ponieważ jest jednym o sposobach, w jakie się z Nim łączymy. Modlitwa nie jest opcjonalna dla wierzącego, ponieważ jest to jedna z naszych podstawowych obowiązków przymierza. Oto, dlaczego Słowo Boże napomina, że ​​się zawsze modlimy. Łukasza 18: 1, 1 Tesaloniczan 5:17

Moc modlitwy

Modlitwa jest potężną siłą zmiany w życiu wierzącego. Dzięki modlitwie możemy wszystko zmienić. Modlitwa jest jedynym sposobem, w jaki chrześcijanin wytwarza i wyzwala moc. Jeśli chcesz zobaczyć moc Boga w działaniu, módl się, jeśli chcesz oprzeć się diabłu, módl się, jeśli chcesz osłabić moce księstwa i siły ciemnościmódlcie się, jeśli chcecie cieszyć się boskością zdrowia i całość, módlcie się, jeśli chcecie zobaczyć duchowy wzrostmódlcie się, jeśli chcesz być wypełniony Duch Święty ,módl się. Modlitwa jest kluczem do nadprzyrodzonego.

Każdy modlący się chrześcijanin zawsze będzie gnębił diabła i Jego agentów. W Księdze Psalmów 68: 1 słowo Boże mówi: „Niech powstanie Bóg i rozproszy jego wrogów”. Prawdą jest, że ten Bóg nie powstanie w waszej sytuacji, dopóki nie powstaniecie w modlitwie. Nasz Bóg jest Bogiem zasad, nie będzie interweniował w twoje życie, dopóki nie wezwiesz Go w wierze, jest Bogiem wszechobecnym, ale Jego objawiona obecność jest widziana i doświadczana tylko tam, gdzie jest wezwany w modlitwie, modlitwie wiary . Modlitwa jest bronią masowego rażenia w ręku wierzącego, kiedy jesteś modlącym się chrześcijaninem, jesteś zagrożeniem dla diabła i królestwa ciemności. Dlatego nakazuję wam dzisiaj, o to, o cokolwiek w waszym życiu walczy z wami diabeł, przez cokolwiek dzisiaj przechodzicie, zachęcam was do powstania w modlitwie, strofowania diabła i wyrzucenia go z waszego życia i rodziny. na zawsze w imieniu Jezusa. Tu na codzienny modlitewnik, mamy potężne punkty modlitwy które mogą ci pomóc zarobić wojna duchowa da ci panowanie nad diabłem.

8 korzyści z modlitwy.

Będziemy patrzeć na 10 korzyści z modlitwy, na co wierzący może odnieść korzyść, gdy zaangażuje się w styl życia modlitwy.

1). Pomoc z góry:

Psalmy 121: 1-2:
1 Podniosę oczy moje na wzgórza, skąd przychodzi moja pomoc. 2 Moja pomoc pochodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię.

Modlitwy pomagają nam z góry. Kiedy się modlimy, wzywamy siły Nieba, aby przyszły nam z pomocą. Nikt nie może odnieść sukcesu w życiu bez pomocy, żaden chrześcijanin nie może przetrwać w życiu bez modlitwy. Modlitwy to najszybszy i pewny sposób, w jaki możemy zapewnić pomoc od Boga, a kiedy Bóg ci pomaga, żaden człowiek nie może cię zatrzymać.

2). Zdobądź Miłosierdzie:

Hebrajczycy 4: 16:
16 Zatem odwzajemnij się do tronu łaski, abyśmy mogli otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę, która pomoże w razie potrzeby.

Na ołtarzu modlitwy otrzymujemy miłosierdzie, miłosierdzie Boże są bezwarunkowe, ale można je otrzymać tylko na ołtarzu modlitw. Jeśli chcesz nadal cieszyć się Bożą miłością i Jego czułymi miłosierdziami, które są nowe każdego ranka, zawsze chodź do Niego w modlitwie. Zawsze spędzajcie czas z Bogiem w Jego obecności, a Jego dobroć i miłosierdzie będą nieustannie towarzyszyć wam przez wszystkie dni waszego życia. Za każdym razem, gdy dochodzimy do tronu Boga w modlitwie, Jego miłosierdzie i łaska są zawsze dla nas dostępne. Modlę się dzisiaj za was, aby wasze życie modlitewne nigdy nie wyschło w imieniu Jezusa.

3). Anielska interwencja:

Dzieje 12: 5-11:
5 Piotra przeto przetrzymywano w więzieniu, lecz modlitwa była nieustannie odprawiana w kościele do Boga za niego. 6 A gdy Herod go wyprowadził, tej samej nocy Piotr spał między dwoma żołnierzami, związanymi dwoma łańcuchami, a strażnicy przed drzwiami strzegli więzienia. 7 A oto Anioł Pański przyszedł na niego, a światło świeciło w więzieniu; i uderzył Piotra w bok, i podniósł go, mówiąc: Wstań szybko. A jego łańcuchy spadły z jego rąk. 8 I rzekł mu anioł: Przepasuj się, a zawiąż sandały twoje. I tak zrobił. I rzekł mu: Zarzuć szatę swoją na siebie i idź za mną. 9 I wyszedłszy, szedł za nim; i nie obawiaj się, że to prawda, co uczynił anioł; ale myślał, że zobaczył wizję. 10 Gdy minęli pierwszy i drugi oddział, przyszli do żelaznej bramy, która prowadzi do miasta; który otworzył im się z własnej woli; wyszli i przeszli jedną ulicę; i anioł natychmiast odszedł od niego. 11 A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: Teraz wiem z całą pewnością, że Pan posłał swego anioła, a wybawił mnie z ręki Heroda i ze wszystkich oczekiwań ludu żydowskiego.

Odpowiedzi na nasze modlitwy są zazwyczaj przekazywane nam przez anioły. Ilekroć się modlimy, anioły muszą natychmiast działać. Modlitwy to oczywiście pewny sposób na anielską interwencję. Aniołowie Pańscy są ognistymi stworzeniami, są potężni, niebezpieczni i nie można ich powstrzymać, kiedy modlimy się do Pana w sprawach, które nas dotyczą, anioły Pana natychmiast podejmują działania. W całej Biblii widzimy anielską interwencję w wyniku modlitwy, poniżej kilka przykładów:

i) Piotr, Dz 12: 5-8.

ii) Cornelius. Dzieje 10: 3

iii). Ezechiasz. 2 Królów 19:35

iv) Daniel. Daniela 10:13

v). Jakub. Rodzaju 32: 22-31.

4). Uwolnienie od dolegliwości:

Jakuba 5:13:
13 Czy ktoś z was jest dotknięty? niech się modli. Czy jest wesoło? niech śpiewa psalmy.

Pisma święte zachęcają nas do modlitwy, gdy doświadczamy cierpienia. Czy ktoś z was jest dotknięty? niech się modli ”. Nie „… pozwól mu płakać…” lub „pozwól mu patrzeć…” Oznacza to, że każdy, kto jest maltretowany, dręczony lub przygnębiony, ma się modlić o wyzwolenie. Jeśli chcesz, aby jarzmo twojego życia zostało złamane, musisz się modlić. Jeśli chcesz, aby siły, które zagrażają twojemu przeznaczeniu, zostały zniszczone, modlitwa jest siłą królestwa zalecaną do twojego wybawienia.

Nie narodziliście się dla cierpień; jesteście stworzeni, aby odzwierciedlać chwałę Boga, a modlitwa jest tym, czego potrzeba, aby wymusić wasze przejawy. Modlitwa jest tym, czego używasz, aby uwolnić się od wszelkich udręk wroga i przywrócić piękno w Chrystusie. Gdy Anna była dotknięta bezpłodnością, poszła do świątyni i pomodliła się. Bóg ją usłyszał i dał jej syna (1 Sam. 1: 9-20). Dlatego cokolwiek cierpienie, które diabeł włożył w wasze ciało, powstańcie i odmawiajcie je w imieniu Jezusa

5). Wypełnianie się proroctw:

1 Tymoteusza 1: 18:
18 Tę misję zobowiązuję do ciebie, synu Tymoteusza, zgodnie z proroctwami, które przyszły o tobie, abyś przez nich prowadził dobrą wojnę;

Walka modlitewna to pewna droga do spełnienia się proroctw. Jeśli chcesz, aby proroctwa wypełniły się w twoim życiu, musisz toczyć duchową walkę. Musisz modlić się o wypełnienie się proroctw. To, że Bóg powiedział, że to nie znaczy, że powinieneś po prostu iść i spać, wielu chrześcijan zmarnowało, czekając na spełnienie się proroctw. Nie czekasz na proroctwa, biegasz z proroctwami i jak biegasz z proroctwami, poprzez modlitwy. Musicie nadal modlić się o potwierdzenie słowa Bożego w swoim życiu, aby zobaczyć, jak się spełnia.

6). Boski kierunek:

Psalmy 16: 11:
11 Okażesz mi ścieżkę życia: przed tobą jest pełnia radości; po twojej prawej stronie są przyjemności na wieki wieków.

Boski kierunek jest dziedzictwem odkupionych. Ale musisz go szukać, aby się nim cieszyć. Kiedy znajdziesz ścieżkę życia, będziesz cieszyć się pełnią radości i przyjemności na zawsze. Ale są one dostępne tylko w obecności Boga, co jest naszym ostatecznym celem w modlitwie. Poprzez modlitwy możemy prosić Boga, aby wskazał nam kierunek, w jakim chce, abyśmy podążali w życiu. Modlitwa to niezawodny sposób na odkrycie celu w życiu. Bóg jest Twoim stwórcą, On jest producentem i nikt nie zna celu produktu lepiej niż sam producent, dlatego jeśli chcesz poznać ścieżkę, po której zostałeś stworzony w życiu, jeśli chcesz odkryć swój cel w życiu, po pierwsze i dla większości idź do swojego Stwórcy w modlitwie. Poproś Pana, aby cię prowadził.
Kiedy Bóg cię prowadzi, nie możesz nie stać się wybitnym w życiu. Niektórzy ludzie nie są stworzeni do biznesu, ale zdecydowali się to zrobić, ze względu na wpływy społeczne lub osobiste uczucia. Inni uprawiają różne zawody, w których ich gwiazda może nigdy nie świecić, ponieważ nie znaleźli właściwej ścieżki. Po omacku ​​po omacku. Ale nie możesz pozwolić sobie na to, by iść przez życie, robiąc to, co wydaje ci się słuszne. To zbyt ryzykowne! Niech Bóg was dzisiaj prowadzi, a wasza ścieżka będzie zawsze świecić światłem.

7). Poświęcenie:

Być konsekrowanym to być oddanym świętemu życiu. Kiedy prowadzisz życie modlitwy, prowadzisz życie konsekrowane. Nie możesz spędzać dobrego czasu zawsze z Bogiem i nadal czuć się komfortowo z grzechem. Modlitwa pomaga nam budować duchową zdolność do świętego życia. Im więcej się modlimy, im bardziej jesteśmy poświęceni i im bardziej jesteśmy poświęceni, tym bardziej przypominamy Chrystusa.

Rola słowa w modlitwie

Modlitwa bez słowa Bożego jest tylko pustą mową. To słowo Boże w waszych modlitwach daje waszym modlitwom moc udzielania poleceń. Bóg nie reaguje na język angielski ani na żaden inny język, którego używasz do modlitwy, odpowiada tylko na Swoje słowo. Niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowo nigdy nie przeminie.

Modlitwa jest jak przedstawienie sprawy przed sędzią na sali sądowej, nie mrugasz do sprawy, ponieważ wiesz, jak opowiadać historie, wygrywasz sprawę, ponieważ twoje historie są poparte twardymi udokumentowanymi dowodami. Tak samo jest z modlitwami. Czegokolwiek wymagasz od Boga w modlitwach, musisz przeszukać pisma święte i znaleźć słowo Boże, które jest związane z tą dziedziną twoich potrzeb, i przedstawić je Bogu w swoich modlitwach. Na przykład, jeśli modlisz się do Boga o płodność, przypomnisz Mu Jego słowo z Księgi Wyjścia 23:25, że ci, którzy ci służą, nie będą bezpłodni, przypomnij Mu również o Jego słowie z Księgi Rodzaju, gdzie nakazał ludzkości być płodne i rozmnażają się. Kiedy przypominasz Bogu o Jego słowie w trakcie swoich modlitw, przedstawiasz mocny argument przed Bogiem, sędzią wszystkich, a ponieważ Bóg nie może zaprzeczyć swojemu słowu, nie może odmówić Ci odpowiedzi na twoje modlitwy.

Proszę, nie módlcie się bez odpowiedniego przestudiowania słowa. Dzięki Bogu za dzisiejszy internet, o cokolwiek chcesz się modlić, poszukaj słowa dotyczącego tego obszaru. Na przykład, jeśli chcesz pomodlić się modlitwą o uzdrowienie, przejdź do trybu online i wyszukaj w Google wersety biblijne na temat uzdrowienia, skopiuj te wersety, przeczytaj je i wykorzystaj do przypominania Bogu w modlitwie. Cytuj Jego słowo do Niego, powiedz Mu: „Ojcze, jeśli powiedziałeś i zrobiłeś to w swoim słowie, przyjdź i zrób to samo w moim życiu w imieniu Jezusa”. Modlitwa słowem sprawia, że ​​Bóg nie może zignorować waszych modlitw. Widzę, że wszystkie twoje dzisiejsze modlitwy są odpowiedział w imieniu Jezusa.

Jak podejść do sali tronowej modlitwy

Dla każdego udanego przedsięwzięcia zawsze istnieje wiedza, która obejmuje modlitwę. Szybko będziemy szukać sposobów na zbliżenie się do tronu modlitwy.

1). Wiara w Jego imię.

Wszystko w tym królestwie zaczyna się i kończy wiarą. Bez wiary nie można zbliżyć się do Boga, Hebrajczyków 11: 6. Wiara jest absolutną zależnością od Boga. Kiedy modlimy się w absolutnej zależności od Boga, widzimy Jego wierność w naszym życiu. Aby zbliżyć się do sali modlitewnej tronu, musimy uwierzyć, musimy uwierzyć w Boga, do którego się modlimy. Jeśli przegapimy krok wiary, każdy inny krok staje się daremny. Nasza wiara musi być w imieniu Jezusa Chrystusa, gdy zbliżamy się do ołtarza modlitwy. Nasza modlitwa musi rozpoczynać się w imieniu Jezusa, a kończyć w imieniu Jezusa.

2). Święto Dziękczynienia:

Święto Dziękczynienia jest najskuteczniejszym sposobem wejścia w obecność Boga. Każda modlitwa do Boga powinna zaczynać się od dziękczynienia. Święto Dziękczynienia docenia Boga za to, kim On jest i za to, co uczynił w naszym życiu. Kiedy doceniamy Boga, Jego dobroć wciąż docenia w naszym życiu.

3). Śmiałość:

Hebrajczyków 4:16 mówi nam, abyśmy z odwagą przychodzili do ołtarza modlitwy. Musimy być odważni w modlitwie przed Bogiem, On jest naszym Ojcem i kocha nas w sposób, którego nigdy nie możemy sobie wyobrazić. Dlatego nie możemy być nieśmiali przed Bogiem, nawet jeśli zgrzeszyliście, po prostu otrzymajcie Jego miłosierdzie i łaskę, aby iść naprzód w Chrystusie. Bóg zawsze odpowie na nasze śmiałe prośby w imieniu Jezusa.

4). Bądź konkretny w swoich żądaniach:

Modlitwa nie jest zakończona, dopóki nie przedstawimy naszych próśb przed Bogiem. W tej dziedzinie bardzo mądrze jest, abyśmy byli konkretni w naszych modlitwach. Powiedz Bogu dokładnie, co chcemy, żeby zrobił w twoim życiu. Nie gadaj ani nie bełkocz, po prostu przejdź od razu do rzeczy, jeśli chcesz uzdrowienia, poproś Go o uzdrowienie, jeśli chcesz mądrości, po prostu poproś go o mądrość, jeśli chcesz wskazówek, po prostu poproś Go o wskazówki. W swoich prośbach bądź konkretny i jasny.

5). Oczekiwanie:

Bez oczekiwań wasza wiara nie będzie trwała. Oczekiwanie jest proste czekanie Ernestly na twoje odpowiedzi, wierząc Bogu, że twoje modlitwy zostały wysłuchane. Oczekiwanie łączy naszą wiarę z naszymi cudami. Na każdą modlitwę, którą się modlimy, musimy oczekiwać odpowiedzi. Tylko oczekiwania sprawiedliwych spełnią się w końcu. Modlitwa jest jak dzwonienie do twojego przyjaciela przez telefon z prośbą, aby przyszła do twojego biura, a ona mówi ci, że będzie tam za godzinę, ta modlitwa, ale oczekuje się, że czekasz na nią w biurze za godzinę. Widzisz, ze względu na twoje oczekiwania, będziesz odpowiednio ustawiony, ponieważ oczekujesz odpowiedzi. W ten sam sposób, kiedy modlimy się do Boga, nie powinniśmy po prostu zatrzymywać się na modlitwie, musimy oczekiwać naszych odpowiedzi, ponieważ tylko ci, którzy oczekują odpowiedzi, je widzą. Łatwo przegapić gościa, gdy się go nie spodziewasz.

Wzmacniacze modlitwy

Wzmacniacze modlitwy są czynnościami duchowymi, które wzmacniają nasze życie modlitewne. Ta duchowa działalność podtrzymuje ogień modlitwy. Poniżej znajdują się 2 główne wzmacniacze modlitwy:

1). Post:

Post polega na poddaniu ciała lub ciała, aby rozwijać ducha poprzez modlitwę i słowo. Podczas postu powstrzymujemy się od jedzenia, picia i wszelkich innych rzeczy, które mogą sprawiać przyjemność ciału, abyśmy mogli szukać Boga. Modlitwa jest mocą, ale post jest katalizatorem, który przyspiesza reakcję modlitwy. Oznacza to, że post czyni twoją modlitwę jeszcze bardziej skoncentrowaną i potężną. Jedzenie, picie i oglądanie telewizji może czasem być dla ciebie rozproszeniem, dlatego powinieneś oddawać się postowi. Post sam w sobie nie przyczynia się do życia duchowego, ale kiedy modlimy się w poście i studiujemy w poście, maksymalizujemy duchowe korzyści z postu. Post można prowadzić przez 3 godziny, 6 godzin, 12 godzin itp., Gdy duchy cię prowadzą. Oto kilka biblijnych wersetów na temat postu, Mateusza 17:21, Łukasza 4:14, Mateusza 6: 16-18, Izajasza 58: 6-8.

2). Modlitwa W Duchu Świętym

Duch Święty pomaga nam skutecznie się modlić. Czy chcesz, aby twoje życie modlitewne płonęło? Zatem pragnijcie być napełnieni Duchem Świętym. O wypełnieniu Ducha Ho! Y świadczy modlitwa językami. Kiedy modlimy się językami, Duch Święty modli się przez nas i według Judy 1:20 jest to najwyższa forma modlitwy.

Siły przeciwko nam są duchowe, więc musimy stawić im czoła z królestwa duchów, ponieważ ciało nie ma wystarczającej siły, aby sobie z nimi poradzić. Dlatego Jezus obiecał nam Ducha Świętego, naszego Pocieszyciela i Pomocnika, aby pomógł nam przekroczyć fizyczną rzeczywistość do niebieskiego. Dopóki nie będziesz w stanie zaangażować się w pomoc Ducha Świętego w modlitwie, możesz nigdy nie doświadczyć prawdziwego przełomu w swoim chrześcijaninie. życie. Aby pobudzić swoje życie modlitewne do odpowiedzi, zawsze módl się w duchu, pozwól Duchowi Świętemu modlić się, a zawsze zobaczysz nadprzyrodzone zwycięstwo.

Przykładowa modlitwa:

Wierzę, że do tej pory wiesz, jak odmawiać skuteczną modlitwę, teraz przyjrzymy się niektórym przykładowym punktom modlitwy. Nazywam je próbką, ponieważ służy jako przewodnik. Na naszej stronie internetowej znajduje się ogromny dziennik modlitewny, dlatego podzielę się z wami kilkoma punktami modlitewnymi, aby umożliwić rozpoczęcie podróży do skutecznej modlitwy. Poniżej znajdują się linki do modlitwy, które pomogą ci w życiu modlitewnym:

1). Modlitwa o uzdrowienie, kliknij tutaj

2). Modlitwa o sukces, kliknij tutaj

3). Modlitwa Dla rodziny, kliknij Tutaj

4). Modlitwa za owoc macicy, kliknij Tutaj

5). Modlitwa za dzieci, kliknij Tutaj

6). Modlitwa o ochronę, kliknij Tutaj

7). Modlitwa o przełom, kliknij Tutaj

8). Poranna modlitwa, kliknij Tutaj

9). Modlitwa o północy, kliknij Tutaj

10). Post i modlitwa, kliknij Tutaj

11). Więcej modlitw, kliknij Tutaj

Wnioski

Wierzę, że to ci pomogło, nigdy nie można przecenić tematu modlitwy w życiu chrześcijanina, modlitwa jest żyłą życiową każdego chrześcijanina. Modlę się, aby łaska wytrwałości na ołtarzu modlitewnym spoczywała na tobie nieustannie w imieniu Jezusa. Pozostań zawsze błogosławiony.

 


Poprzedni artykułModlitwa o uzdrowienie Dziwne choroby
Następny artykuł30 Modlitwa o wybawienie od znajomego ducha
Nazywam się Pastor Ikechukwu Chinedum, jestem Mężem Bożym, który jest pasjonatem Bożego ruchu w tych ostatnich dniach. Wierzę, że Bóg dał każdemu wierzącemu dziwny porządek łaski, aby objawił moc Ducha Świętego. Wierzę, że żaden chrześcijanin nie powinien być uciskany przez diabła, mamy Moc, by żyć i chodzić pod panowaniem poprzez modlitwy i Słowo. Aby uzyskać dalsze informacje lub porady, możesz skontaktować się ze mną pod adresem chinedumadmob@gmail.com lub porozmawiać ze mną na WhatsApp i Telegram pod numerem +2347032533703. Z przyjemnością zaproszę Cię również do przyłączenia się do naszej potężnej grupy modlitewnej 24-godzinnej w telegramie. Kliknij ten link, aby dołączyć teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Niech cię Bóg błogosławi.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.