Północne modlitwy o owoce macicy

6
27487
Modlitwy o północy za owoc macicy

Rodzaju 21: 1-2:
1 I Pan nawiedził Sarę, jak powiedział, i uczynił Panu Sary, jak mówił. 2 Albowiem Sara poczęła i porodziła Abrahamowi syna na starość, o której godzinie Bóg mu powiedział.

Owoc macicy jest nagrodą za każde małżeństwo. Bożą wolą jest, aby każdy związek małżeński był błogosławiony dziećmi. Czy wiesz, że Bóg nie oczekuje od nas modlitwy za dzieci? Dzieci powinny przychodzić do nas naturalnie, zwłaszcza w małżeństwie. Ilekroć rodzenie dzieci staje się teraz kwestią modlitwy, wtedy wiesz, że diabeł działa. Właśnie dlatego będziemy modlić się o północy za owoc macicy. To punkty modlitwy o północy złamie moc diabła nad tobą płodność w imię Jezusa. Nie dajcie się oszukać, każda choroba jest uciskiem diabła, Dz. Ap. 10:38. Bez względu na przyczynę twojej bezpłodności, pochodzi ona od diabła, czy lekarz mówi ci o jego mięśniaku, zapaleniu miednicy, zatkanych rurkach, chorobach przenoszonych drogą płciową lub chorobach przenoszonych drogą płciową, to nie ma znaczenia, wszystkie są uciskami diabła i modlitwy połączone z życiem pobożnym mogą uwolnić cię od wszystkich takich dolegliwości i sprawić, że twoja płodność stanie się rzeczywistością.

Istnieją również scenariusze, w których lekarze nie mogą znaleźć nic złego w parach, a jednak poczęcie wciąż nie nadchodzi. To wyraźny znak demonicznego ucisku i tylko przemocy modlitwy o północy może pokonać te siły. Nie wiem, jak długo spodziewaliście się swoich dzieci, ale zachęcam was dzisiaj, z całym sercem iz całą wiarą zaangażujcie się w te północne modlitwy o owoc łona. Módlcie się o wyjście z jałowości do płodności. Kiedy modlisz się dziś wieczorem o północne modlitwy o owoc łona, widzę, jak Bóg odwiedza cię na polecenie Sary w imieniu Jezusa.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

PUNKTY MODLITW ŚWIATOWYCH

1. Moce osłabiające wiarę, rozpuśćcie się w imię Jezusa.


2. Odmawiam osłabienia w dniach przeciwności, w imię Jezusa.

3. Macie moc wyznaczoną, aby osłabić moją wiarę, umrzeć w imieniu Jezusa.

4. Odrzucam i opieram się wszystkiemu, co osłabiłoby moją wiarę w imię Jezusa.

5. Niech wiara moja zostanie zabarykadowana przez ogień Boży w imię Jezusa.
6. Każdy siłacz wyznaczony do osłabienia mojej wiary, zapal się w imieniu Jezusa.

7. Każda moc przeciwdziałająca cudom, usunięta w imię Jezusa.

8. Odrzucam każdą opinię, która osłabia moją wiarę lub zniechęca, w imieniu Jezusa.

9. Odrzucam negatywną opinię każdego mężczyzny dotyczącą mojego urodzenia dziecka w imieniu Jezusa.

10. Podwyższenie wieku nie osłabi mojej wiary w imię Jezusa.

11. Uwierzę wieści Pana w imieniu Jezusa.

12. Niecierpliwość nie obniży mojej wiary w imię Jezusa.

13. Odrzucam każdego ducha frustracji w imieniu Jezusa.

14. Raporty medyczne nie osłabią mojej wiary w imię Jezusa.

15. Odrzucam każdy negatywny raport medyczny w imieniu Jezusa.

16. Odrzucam każdy raport _ _ _ (wybierz z listy poniżej), w imieniu Jezusa.
- nieprawidłowe jajniki
- brak jajników
- nierównowaga hormonalna
- brak owulacji
- obustronne niedrożność jajowodów
- nieprawidłowa macica (macica)
- chirurgiczne usunięcie macicy
- wrodzony brak macicy
- wcześniejsze wystąpienie poronienia
- guz, taki jak mięśniak macicy
- mała liczba plemników (oligospermia)
- brak plemników (azoospermia)
- chirurgiczne usunięcie lub wrodzony brak jądra
- niezstąpione jądra lub nieprawidłowe jądra
17. O Boże, powstań i unieważnij każdy negatywny raport w Boskim, nadprzyrodzonym werdykcie, w imieniu Jezusa.

18. W imieniu Jezusa odwołuję każdy duchowy lub fizyczny wyrok sprzeczny z obietnicami Boga dotyczącymi mojego życia.

19. O Boże, powstań i przemień moje plemniki w te, które nadprzyrodzone osiągną pomyślne poczęcie w imieniu Jezusa.

20. O Boże, powstań i przekształć moją liczbę plemników w nadprzyrodzoną liczbę plemników, która w boski sposób osiągnie pomyślne poczęcie w imieniu Jezusa.

21. O Boże, powstań i zastąp każdą nienormalną plemnik normalną nasieniem, w imieniu Jezusa.

22. O Boże, powstań i zamień każdą nieruchliwą plemnik na ruchliwą plemnik, w imię Jezusa.

23. O Boże, powstań i zastąp każdą powolną plemnik aktywną energią nadprzyrodzoną
nasienie w imieniu Jezusa.

24. O Boże, powstań i zamień wszystkie martwe plemniki na żywe plemniki, w imię Jezusa.

25. Każdy siłacz wyznaczony, by dać mi niską liczbę plemników, zostanie rozebrany w imię Jezusa.

26. Każda siła, która jest odpowiedzialna za niską liczbę plemników, umiera w imię
Jezus.

27. Rozkazuję, aby moje nasienie skradzione mocami ciemności zostało mi przywrócone siedmiokrotnie w imieniu Jezusa.

28. Odmawiam rozważenia śmierci łona mojej żony w imieniu Jezusa.

29. Odrzucam każdą śmierć macicy mojej żony w imię Jezusa.

30. Niniejszym nakazuję, aby łono mojej żony zostało przemienione z funkcjonalnie martwego macicy w funkcjonalnie reprodukcyjne łono, w imię Jezusa.

31. Odmawiam rozważenia negatywnego raportu medycznego dotyczącego bezpłodnego macicy w imieniu Jezusa.

32. Odrzucam i anuluję każdy negatywny raport medyczny o niepłodnym łonie, w imieniu Jezusa.

33. O Panie, niech negatywny raport medyczny dotyczący niepłodnego łona zostanie przekształcony w nadprzyrodzony raport Boga o płodnym łonie, w imieniu Jezusa.

34. Rozkazuję moim hormonom zachować równowagę w imię Jezusa.

35. Odmawiam rozpatrzenia negatywnego raportu medycznego dotyczącego braku owulacji w imieniu Jezusa.

36. W imię Jezusa wiążę ducha braku owulacji.

37. Rozkazuję moim jajnikom normalną owulację w imię Jezusa.

38. Rozkazuję przywrócić normalną owulację w imię Jezusa.

39. Rozkazuję moim jajnikom reagować w sposób nadprzyrodzony na hormony kontrolujące owulację w imieniu Jezusa.

40. O Panie, niech każdy brakujący jajnik chirurgicznie lub wrodzony zostanie przywrócony przez Twoją twórczą moc w imieniu Jezusa.

41. W imieniu Jezusa wiążę ducha blokady jajowodów.

42. Rozkazuję, aby ogień Boży płonął i spopielał wszystko, co blokuje moje jajowody, w imię Jezusa.

43. Rozkazuję, aby moje jajowody zostały rozwiązane i wolne od wszelkich zrostów miednicy w imieniu Jezusa.

44. Rozkazuję, aby światło moich jajowodów zostało opatentowane dwustronnie i otwarte w imieniu Jezusa.

45. O Panie, niech każda chirurgicznie lub wrodzona brak jajowodu zostanie przywrócona przez Twoją twórczą moc, w imię Jezusa.

46. ​​W imieniu Jezusa odrzucam i anuluję każdy negatywny raport medyczny dotyczący nieprawidłowości mego macicy.

47. Rozkazuję, by wszelkie nienormalności mego łona były w boski i nadprzyrodzony sposób korygowane w imieniu Jezusa.

48. Rozkazuję, aby każdy zły rozwój w moim łonie, taki jak macica, umarł, w imieniu Jezusa.

49. Odrzucam i anuluję każdy negatywny raport medyczny o wrodzonej lub chirurgicznej nieobecności macicy w imieniu Jezusa.

50. Panie, niech każda wrodzona lub chirurgicznie brakująca macica zostanie mi przywrócona w sposób nadprzyrodzony i boski, w imieniu Jezusa.

51. Duchu Święty, stwórz w moim łonie sprzyjające środowisko, które sprzyja poczęciu, w imieniu Jezusa.

52. Duchu Święty, stwórz sprzyjające środowisko w moim łonie, które sprzyjałoby dojrzewaniu mojego płodu do dojrzałości w imieniu Jezusa.

53. Każdy plan mocy ciemności dla mojego łona, umrzyj w imieniu Jezusa.

54. W imieniu Jezusa łamię każdą klątwę czarów i zaklęcie na moim łonie.

55. W imieniu Jezusa łamię wszelkie przekleństwa rodowe na moim łonie.

56. Moczę swoje łono we krwi Jezusa.

57. Rozkazuję demonowi, który został wyznaczony, aby dał mi jałowe łono, aby stracił mnie w imię Jezusa.

58. O Panie, niech moje łono będzie duchowo i fizycznie zgodne z nasieniem mego małżonka, w imieniu Jezusa.

59. Jakikolwiek element mojego łona skradziony przez moce ciemności, aby został mi teraz przywrócony przez ogień, w imię Jezusa.

60. W imieniu Jezusa odzyskuję hormony krwi, jajniki, jajowody, macicę i pochwę z sabatu ciemności.

61. W imieniu Jezusa odwracam wpływ procesu starzenia się na moje struktury rozrodcze.

62. O Panie, gdy się starzeję, pozwól mi stać się bardziej płodnym w nadprzyrodzony sposób, w imieniu Jezusa.

63. Niech każda niewydolność jajników zamieni się w sukces jajników w imię Jezusa.

64. Moc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, padnij na każdą śmierć w owulacji mojej w imię Jezusa.

65. Moc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, padnij na każdą śmierć w moich jajnikach, w imię Jezusa.

66. Wy, duchy zły, strzegący drzwi moich jajowodów, uwalniam was od waszego stanowiska, w imieniu Jezusa.

67. Niech każda podstawa prawna, którą wróg domaga się zamknięcia drzwi moich jajowodów, zostanie wycofana przez ogień w imieniu Jezusa.

68. Niech każdy raport kliniczny zablokowanych jajowodów zostanie anulowany w moim życiu, w imieniu Jezusa.

69. Niech wszelki dopływ krwi do mięśniaków macicy zostanie odcięty w imieniu Jezusa.

70. Niech płynny ogień Boży wpłynie do mojej macicy i stopi każdy fibroid w imię Jezusa.

71. Niech płynny ogień Boży spłynie do mojej macicy i rozpuści wszelką przylepność w imieniu Jezusa.

72. Niech każdy negatywny wpływ starzenia się na moją macicę zostanie zniesiony w imię Jezusa.

73. Ogniu Ducha Świętego, oczyść moje łono z każdego szatańskiego złoża, w imię Jezusa.

74. Niech wszystkie drzwi mego łona staną się drogą ekspresową do poczęcia w imię Jezusa.

75. Każda moc intonująca przeciwko niebiosom inkantacje przeciwko mnie, umiera w imieniu Jezusa.

76. Niech każda niepłodność zaprogramowana w mojej gwieździe zostanie przeprogramowana w imię Jezusa.

77. Wiek nie ogranicza mojej koncepcji w imieniu Jezusa.

78. Każda moc przyspieszająca mój wiek ku przedwczesnej menopauzie, rozluźnij moje życie i umrzyj w imieniu Jezusa.

79. Każda negatywna moc walcząca o kontrolę drzwi mego łona jest sparaliżowana w imię Jezusa.

80. Moc Boża, która połączyła Zachariasza i Elżbietę z ich aniołem przełomu, połącz mnie teraz z moim aniołem przełomu, w imieniu Jezusa.

81. Dzięki mocy, która skierowała anioła Gabriela do Zachariasza, niech anioł mojego cudownego dziecka zlokalizuje mnie teraz w imieniu Jezusa.

82. Rozkazuję siłaczowi, który został wyznaczony, aby dać mi łono poronienia, aby upadło i umarło w imieniu Jezusa.

83. Odrzucam poronienia i aborcje w imieniu Jezusa.

84. Odrzucam krwawienie podczas ciąży w imieniu Jezusa.

85. Odrzucam groźbę aborcji w imieniu Jezusa.

86. Odrzucam nieuniknioną aborcję i całkowitą aborcję w imieniu Jezusa.

87. Odrzucam skomplikowaną ciążę w imię Jezusa.

88. Odrzucam śmierć matki i dziecka w imieniu Jezusa.

89. Odrzucam każde nienormalne dziecko w imieniu Jezusa.

90. Odrzucam każde poronione dziecko w imieniu Jezusa.

91. O Panie, niech moje dziecko będzie piękne i normalne w imieniu Jezusa.

92. Odrzucam każde dziecko, które jest wytworem diabelskiej pracy, w imię Jezusa.

93. Odrzucam każdy nienormalny chromosom w imieniu Jezusa.

94. W imieniu Jezusa odrzucam wszystkie dzieci podatne na nieprawidłowości chromosomalne.

95. Panie, daj mi, dzieci, które są odporne na każdą formę infekcji, w imieniu Jezusa.

96. O Panie, niech każda nienormalna struktura w moim łonie zostanie przekształcona w normalną strukturę, w imię Jezusa.

97. Rozkazuję, aby ogień Boży z nieba spalił każdy guz w moim łonie na popiół, w imię Jezusa.

98. O Panie, żałuję każdego osobistego uszkodzenia szyjki macicy w przeszłości przez traumatyczne D & C, w imieniu Jezusa.

99. W moim łonie dowodzę wszystkim, co może spowodować śmierć ciąży pozamacicznej
Jezus.

100. Rozkazuję siłaczowi, który został wyznaczony do wyssania lub odprowadzenia mojego progesteronu i innych hormonów, aby upadł i umarł w imieniu Jezusa.

101. Rozkazuję demonowi za ciałkiem ciałka żółtego, aby stracił mnie teraz w imię Jezusa.

102. O Panie, usuń ode mnie wszelkie lęki związane ze starością w imieniu Jezusa.

103. Otrzymuję boski mandat, aby w modlitwie egzekwować moje prawo poczęcia w imieniu Jezusa.

104. Niech każdy satanistyczny blok drogowy zamontowany przeciwko transportowi mojego jaja i nasienia małżonka w moim jajowodzie zostanie zdemontowany przez ogień w imię Jezusa.

105. Niech każda szatańska ściana oddzielająca moje jajo od nasienia współmałżonka zostanie zniszczona przez ogień w imię Jezusa.

106. Niech moje jajowody zostaną uwolnione od wszelkich zrostów w imieniu Jezusa.

107. Wyciągam jajowody z każdego złego ołtarza w imię Jezusa.

108. Niech każda odziedziczona przeszkoda w moich jajowodówach umrze w imieniu Jezusa.

109. Niech każde złe nasienie niepłodności w moim fundamencie umrze w imieniu Jezusa.

110. Niech każda infekcja w moich jajowodówach umrze w imieniu Jezusa.

111. Niech każdy mikroorganizm powodujący infekcję w moim łonie zostanie upieczony w imieniu Jezusa.

112. Moc Boża, która przemieniła los Anny, padnij teraz na mnie i oddaj mi mego Samuela w imieniu Jezusa.

113. Moc Ducha Świętego, oceń teraz moje życie i połącz mnie z moim własnym dzieckiem, w imieniu Jezusa.

114. Duchu Święty, przejrzyj moje łono swoim ogniem, aby stworzyć boską koncepcję w imieniu Jezusa.

115. Niech każde dziecko ukształtowane w moim łonie będzie zachowane przez ogień Boży i Krew Jezusa, w imieniu Jezusa.

116. Uzdrawiające wiatry Boga, w imię Jezusa, wieją wszystkie organy mojego ciała.

117. O Boże, powstań i wycofaj moje organy z każdego satanistycznego banku krwi, w imieniu Jezusa.

118. Ogniu Boży, gotuj niemoc z mojej krwi w imię Jezusa.

119. Twórcza moc Boga, pracuj nad moim życiem w imię Jezusa.

120. Chwała Boża, przyćmiewa moje ciało, duszę i ducha, w imię Jezusa.

121. Twórz nowe narządy, aby zastąpić chorych lub zmarłych w imieniu Jezusa.
122. O Boże, w imieniu Jezusa, dostarcz części zamienne do organów do mojego ciała.

123. Niebiański chirurgu, odwiedź mnie teraz w imieniu Jezusa.

124. Moco Boża, zburz każdą twierdzę upartych niemocy w imię Jezusa.

125. Ogniu Boży, oczyść mój organ dla nowości w imieniu Jezusa.

126. Niech moja młodość zostanie odnowiona jako Orzeł, w imię Jezusa.

127. Każde pismo ciemności skierowane przeciwko mojemu zdrowiu, zostanie usunięte w imię Jezusa.

128. Moje narządy otrzymują twórcze cuda w imieniu Jezusa.

129. Duchu Boży, chodź po każdym organie w moim ciele, w imieniu Jezusa.

130. Twórcza moc Boga, pracuj teraz dla mnie, w imieniu Jezusa.

131. Wiążę każdego ducha śmierci działającego w moim. . ., w potężnym imieniu Jezusa.

132. Niech Twoja moc zmartwychwstania spadnie na mnie. . ., w potężnym imieniu Jezusa.

133. Rozkazuję każdej martwej kości w moim. . . ożyć w imieniu Jezusa.

134. Ty zła ręka na mnie. . ., weź grzmot i ogień Boży i upiecz w imieniu Jezusa.
135. Rozkazuję każdemu gadżetowi monitorującemu zło stworzonemu przeciwko mnie. . . zostać zniszczonym w imię Jezusa.

136. Wdycham życie Boga i odrzucam każdego ducha śmierci i piekła w imieniu Jezusa.

137. Odzyskuję każdy cud, który utraciłem przez niewiarę, w imię Jezusa.

138. Ojcze, pozwól, aby Twoja twórcza moc działała od nowa. . . obszar mojego życia w imię Jezusa.

139. Ojcze, pozwól, aby ogień Ducha Świętego wszedł do mego krwi i oczyści mój system w imię Jezusa.

140. Uwalniam moją. . . z klatki wszelkiej niegodziwości domowej, w imię Jezusa.

141. Niech każda informacja o mnie. . . wymazane z każdego szatańskiego wspomnienia, w imię Jezusa.

142. Rozkazuję każdej złej plantacji w moim życiu: wyjdź ze wszystkimi swoimi korzeniami, w imię Jezusa! (Połóż dłonie na brzuchu i powtarzaj podkreślony obszar.)

143. Złe nieznajomi w moim ciele, wychodźcie z waszych kryjówek, w imię Jezusa.

144. Krzyczę i wymiotuję wszelką potrawę zjedzoną ze stołu diabła w imię Jezusa. (Odkasz je i zwymiotuj z wiarą. Wyklucz wydalenie).

145. Niech wszystkie negatywne materiały krążące w moim krwioobiegu zostaną ewakuowane w imię
Jezus.
146. Piję krew Jezusa. (Połknij fizycznie i wypij to z wiarą. Rób to przez jakiś czas.)

147. Połóż jedną rękę na głowie, a drugą na brzuchu lub pępku i zacznij się modlić w ten sposób: Duchu Święty, ogień, spłoń od czubka mojej głowy do podeszwy stóp. Zacznij mówić o każdym organie swojego ciała; twoja nerka, wątroba, jelito, krew itp. Nie możesz spieszyć się na tym poziomie, ponieważ ogień rzeczywiście nadejdzie i możesz zacząć odczuwać ciepło.

148. Odciąłem się od każdego ducha. . . (podaj imię swojego miejsca urodzenia), w imię Jezusa.

149. W imię Jezusa odcinam się od wszelkiego ducha plemiennego i przekleństw.

150. W imieniu Jezusa odcinam się od wszelkiego ducha terytorialnego i przekleństw.

151. Duchu Święty, ogień, oczyść moje życie.

152. Twierdzę, że moje całkowite wyzwolenie, w imieniu Jezusa, pochodzi od ducha. . . (wspomnij o rzeczach, których nie pragniesz w swoim życiu).

153. W imieniu Jezusa przełamuję władzę jakiejkolwiek złej mocy nad moim życiem.

154. W imię Jezusa przechodzę z niewoli do wolności.

155. Dziękujemy Bogu za odpowiedzi na wasze punkty modlitewne.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ
Poprzedni artykuł75 punktów modlitwy przeciwko władzom domu mego Ojca
Następny artykułPotężne modlitwy o wybawienie
Nazywam się pastor Ikechukwu Chinedum, jestem mężem Bożym, który jest pasjonatem Bożego ruchu w tych dniach ostatecznych. Wierzę, że Bóg obdarzył każdego wierzącego dziwnym porządkiem łaski, aby objawiał moc Ducha Świętego. Wierzę, że żaden chrześcijanin nie powinien być uciskany przez diabła, mamy Moc, aby żyć i chodzić w panowaniu poprzez Modlitwy i Słowo. Aby uzyskać więcej informacji lub porady, możesz skontaktować się ze mną pod adresem: dailyprayerguide@gmail.com lub porozmawiać na WhatsApp i Telegram pod numerem +2347032533703. Z przyjemnością zaproszę Cię również do naszej potężnej 24-godzinnej grupy modlitewnej na Telegramie. Kliknij ten link, aby dołączyć teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Niech cię Bóg błogosławi.

6 komentarze

  1. Niebiański Ojcze, twój w niebie, proszę, wybacz mi moje grzechy z przeszłości i teraźniejszości. Boże, przychodzę do Ciebie, aby prosić o zajście w ciążę do końca roku, zbliżają się moje urodziny i jaki wspaniały prezent byłby to Panie, proszę Pana mając 42 lata, aby błogosławić moje łono małym chłopcem / dziewczynką lub oboje, dziękuję za błogosławieństwa, które mam i błogosławieństwa, które wkrótce otrzymam… .. moja wiara jest moim Panem i Zbawicielem… Kocham cię i wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy… ..
    Przez ciebie WSZYSTKO JEST MOŻLIWE !!!!!! CZY PROSZĘ ODPOWIEDŹ NA MOJE MODLITWY
    IJN MODLĘ SIĘ

  2. Modlę się w imieniu Jezusa, który odpowiada na wszystkie nasze modlitwy o posiadanie dziecka w imieniu Jezusa Chrystusa

  3. Merci Seigneur je sais t'as déjà répondu à ma prière et merci beaucoup Pasteur pour nous aidez avec la prière très profond que Dieu te bénisse et il t'ajoute encore la force et la révélation de kontynuacja de nous aider la eprié, et j'ai la foi en Dieu il va faire que le Seigneur soit avec vous

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.