30 inspirujących wersetów biblijnych

0
21966
Inspirujące wersety biblijne

Jeremiasz 29: 11:
Albowiem znam myśli, które myślę ku tobie, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o złym, aby dać ci oczekiwany koniec.

Dzisiaj przyjrzymy się inspirującym wersetom biblijnym. Słowo inspiracja oznacza stymulację umysłową lub pozytywne uczucie podniecenia. Biblia jest pełna inspirujących wersetów biblijnych. Te Wersety biblijne pobudza nas i zwiększa nasze oczekiwania na dobre rzeczy, które nadejdą. Na przykład Biblia mówi w Ew. Marka 9:23, mówi nam, że jeśli możemy uwierzyć, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Co to oznacza? Oznacza to, że nasza wiara nie ma żadnych ograniczeń, oznacza, że ​​cokolwiek wkładamy w nasze serca, możemy to osiągnąć. To naprawdę wielka prawda do zobaczenia. Również w Ew. Mateusza 17:20 widzimy, że dla nas nic nie będzie niemożliwe. Widzisz, Biblia zawiera słowo Boga i słowo Boże jest prawdą.

Te inspirujące wersety biblijne otworzą nam oczy, aby zobaczyć, co Bóg ustanowił dla nas w życiu. Zachęci nas i zmotywuje do sukcesu w życiu. Jezus powiedział, że tylko prawda może nas uwolnić. Te inspirujące wersety biblijne są surowymi prawdami słowa Bożego, które ma zdolność uwolnienia nas od wszelkich ograniczeń życia. Kiedy studiujecie dzisiaj te wersety biblijne, chcę, abyście wierzyli w każde słowo, niech inspiruje was do wielkości, pamiętajcie, że każde słowo Boże jest wspierane przez Ducha Bożego. Moja modlitwa za was dzisiaj jest taka: te inspirujące wersety biblijne sprawią, że odniesiesz wielki sukces w imieniu Jezusa.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

WERSETY BIBLIJNE

1. Hebrajczyków 12: 1-2:
Dlatego widząc, że otaczamy się tak wielką chmurą świadków, odłóżmy na bok każdy ciężar, a grzech, który tak łatwo nas prześladuje, i biegnijmy z cierpliwością nad rasą, która jest przed nami, 12: 2 Patrząc Jezusowi, autorowi i dokończycielowi naszej wiary; który z powodu radości, która była przed nim, znosił krzyż, gardząc hańbą, i został postawiony po prawicy tronu Bożego.


2. 1 Koryntian 15:58:
Dlatego moi umiłowani bracia, bądźcie mocni, niezbywalny, zawsze obfitujący w dziele Pana, ponieważ wiedzą, że wasze wysiłki nie są próżne w Panu.

3. Księga Jozuego 1: 7:
Tylko bądź silny i bardzo odważny, abyś postępował zgodnie z całym prawem, które przykazał ci Mojżesz, mój sługa: nie odwracaj się od niego do prawej ani lewej strony, abyś mógł się dobrze rozwijać, dokądkolwiek pójdziesz.

4. Psalmy 23: 1-6:
Psalmy 23: 1 Pan jest moim pasterzem; Nie będę chciał. 23: 2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody spokojne. 23: 3 Odnawia duszę moją, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. 23: 4 Tak, choćbym chodził doliną cienia śmierci, złego się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; pocieszają mnie twoja laska i laska. 23: 5 Stół zastawiasz przede mną wobec mych wrogów; namaszczasz moją głowę oliwą; mój kielich się przelewa. 23: 6 Zaprawdę, dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia, i zamieszkam w domu Pańskim na wieki.

5. Powtórzonego Prawa 31:6:
Bądźcie mocni i mężni, nie bójcie się ich ani nie bójcie się; bo Pan, Bóg wasz, niech idzie z wami; nie zawiedzie cię, ani cię nie opuści.

6. Rzymian 1:17:
Albowiem w tym jest sprawiedliwość Boża objawiona od wiary ku wierze: jak jest napisane, Sprawiedliwy będzie żył wiarą.

7. James 1: 2-4:
Moi bracia, policzcie całą radość, gdy wpadniecie w różne pokusy; 1: 3 Wiedząc to, że próba wiary twoja cierpliwość. 1: 4 Ale cierpliwość niech ma doskonałe dzieło, abyście byli doskonali i pełni, nie chcąc niczego.

8. 1 Piotra 2: 9-11:
Ale wy jesteście wybranym pokoleniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, osobliwym ludem; abyście głosili chwałę Tego, który powołał was z ciemności do swego cudownego światła: 2:10 Które w przeszłości nie były ludem, ale teraz są ludem Bożym; który nie otrzymał miłosierdzia, ale teraz ma otrzymałem litość. 2:11 Umiłowani, błagam was, jako obcych i pielgrzymów, powstrzymujcie się od cielesnych pożądliwości, które toczą wojnę przeciwko duszy;

9. Hebrajczyków 10: 19-23:
Mając zatem, bracia, śmiałość, aby wejść do najświętszych przez krew Jezusa, 10:20 Nową i żywą drogą, którą On nam poświęcił przez zasłonę, to znaczy Jego ciało; 10:21 I mając najwyższego kapłana nad domem Bożym; 10:22 Zbliżajmy się z prawdziwym sercem z całkowitą pewnością wiary, mając nasze serca pokropione złym sumieniem, a nasze ciała obmywane czystą wodą. 10:23 Trzymajmy się wyznania wiary bez wahania; (bo jest wierny, że obiecał;)

10. 1 Jana 3: 1-3:
Oto, jaki sposób miłości Ojciec nam obdarzył, abyśmy zostali nazwani synami Bożymi; przetoż świat nas nie zna, bo go nie znał. 3: 2 Umiłowani, teraz jesteśmy synami Bożymi i jeszcze się nie objawiło, czym będziemy; ale wiemy, że kiedy się objawi, będziemy do niego podobni; bo ujrzymy go takim, jakim jest. 3: 3 I każdy, kto ma w sobie tę nadzieję, oczyszcza się, tak jak on jest czysty.

11. 1 Jana 3:22:
A o co prosimy, otrzymujemy go, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czyńmy te, które są dla niego miłe.

12. Marka 9:23:
Jezus mu rzekł: Jeśli możesz uwierzyć, wszystko, co można wierzyć, jest możliwe.

13. Mateusza 21:22:
I wszystko, o cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie.

14. Liczby 23:23:
Z pewnością nie ma zaklęcia przeciw Jakubowi, nie ma też żadnej wróżby przeciw Izraelowi; zgodnie z tym czasem powie się o Jakubie i Izraelu: Cóż Bóg uczynił!

15. Efezjan 3: 17-21:
Aby Chrystus zamieszkał w waszych sercach przez wiarę; że wy, będąc zakorzenionymi i zakorzenionymi w miłości, 3:18 Obyście mogli zrozumieć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość; 3:19 I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę, abyście byli napełnieni pełnią Bożą. 3:20 Otóż temu, który potrafi czynić ponad wszelką cenę ponad wszystko, o co prosimy lub myślimy, zgodnie z mocą, która w nas działa, 3:21 Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa na wieki wieków, świat bez końca . Amen.

16. Filipian 3: 7-9:
Ale co zyskałem dla siebie, liczyłem stratę dla Chrystusa. 3: 8 Bez wątpienia liczę wszystko oprócz straty dla doskonałości poznania Chrystusa Jezusa, Pana mego; dla którego poniosłem utratę wszystkich rzeczy i liczę je oprócz gnoju, abym pozyskał Chrystusa, 3 : 9 I znajdźcie się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest z prawa, ale tej, która jest przez wiarę Chrystusa, sprawiedliwości, która jest z Boga przez wiarę:

17. 1 Koryntian 16:13:
Czuwajcie, trwajcie w wierze, porzucajcie się jak ludzie, bądźcie silni.

18. 2 Koryntian 4: 16-18:
Z tego powodu nie zemdlejemy; ale chociaż nasz zewnętrzny człowiek ginie, to wewnętrzny człowiek odnawia się z dnia na dzień. 4:17 Albowiem nasze lekkie utrapienie, które trwa tylko przez chwilę, działa dla nas na znacznie większą i wieczną wagę chwały; 4:18 Podczas gdy nie patrzymy na rzeczy, które są widziane, ale na rzeczy, które nie są widziane; albowiem rzeczy widziane są doczesne; ale rzeczy, których nie widać, są wieczne.

19. Lamentacje 3: 22-23:
Z miłosierdzia Pańskiego nie znikamy, bo Jego litość nie ustaje. 3:23 Są nowe każdego ranka: wielka jest twoja wierność.

20. 1 Koryntian 13:12:
Na razie widzimy ciemno przez szybę; ale potem twarzą w twarz: teraz wiem częściowo; ale wtedy będę wiedział, jak i ja jestem znany.

21. Rzymian 8:38:
Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani Moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani rzeczy przyjść,

22. Rzymian 15:13:
A Bóg nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście byli bogaci w nadzieję przez moc Ducha Świętego.

23. Rzymian 8:31:
Co zatem powiemy na te rzeczy? Jeśli Bóg będzie za nami, któż może być przeciwko nam?

24. Rzymian 8:28:
A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga, którzy do nich są nazywane zgodnie z jego przeznaczeniem.

25. Rzymian 8:1:
Istnieje więc teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie chodzą po ciele, ale od Ducha Świętego.

26. Jana 15:13:
Nie ma większej miłości dla nikogo niż to, że człowiek oddaje życie za przyjaciół.

27. Izajasza 40: 28-31:
Czy nie znasz? Czy nie słyszeliście, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie mdleje, ani nie jest zmęczony? nie ma poszukiwania jego zrozumienia. 40:29 Daje moc słabym; a tym, którzy nie mają mocy, on zwiększa siłę. 40:30 Nawet młodzieńcy zemdleją i będą znużeni, a młodzi ludzie całkowicie upadną: 40:31 Ale ci, którzy czekają na Pana, odnowią swoją siłę; będą się wspinać ze skrzydłami jak orły; uciekną i nie będą zmęczeni; i będą chodzić, i nie zemdleć.

28. Przysłów 17:17:
Przyjaciel kocha przez cały czas, a brat rodzi się dla przeciwności.

29. Psalmy 34: 8:
O, posmakuj i przekonaj się, że Pan jest dobry: błogosławiony człowiek, który mu ufa.

30. Psalmy 27: 4:
Pragnę jednego od Pana, którego będę szukał; abym mieszkał w domu Pańskim przez wszystkie dni mego życia, aby oglądać piękno Pana i pytać w jego świątyni.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ
Poprzedni artykuł30 wersetów biblijnych o rodzinie
Następny artykuł30 wersetów biblijnych o przyjaźni
Nazywam się pastor Ikechukwu Chinedum, jestem mężem Bożym, który jest pasjonatem Bożego ruchu w tych dniach ostatecznych. Wierzę, że Bóg obdarzył każdego wierzącego dziwnym porządkiem łaski, aby objawiał moc Ducha Świętego. Wierzę, że żaden chrześcijanin nie powinien być uciskany przez diabła, mamy Moc, aby żyć i chodzić w panowaniu poprzez Modlitwy i Słowo. Aby uzyskać więcej informacji lub porady, możesz skontaktować się ze mną pod adresem: dailyprayerguide@gmail.com lub porozmawiać na WhatsApp i Telegram pod numerem +2347032533703. Z przyjemnością zaproszę Cię również do naszej potężnej 24-godzinnej grupy modlitewnej na Telegramie. Kliknij ten link, aby dołączyć teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Niech cię Bóg błogosławi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.