30 punktów modlitwy o przebudzenie z wersetami biblijnymi

2
10005

2 Kronik 7:14 Jeśli mój lud, który jest powołany moim imieniem, uniży się i będzie się modlił, szukał mego oblicza i odwrócił się od złych dróg; wtedy usłyszę z nieba i przebaczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię.

Przebudzenie jest tym, czego dzisiaj potrzebujemy w ciele Chrystusa. Musimy wychowywać wierzących świadomych Boga i nieba, a nie tylko materialistów. Dziś będziemy zajmować się modlitwą o przebudzeniu biblijnymi wersetami. Gdy angażujesz się w modlitwę o przebudzenie, ogień Boga w tobie na nowo rozpali się na nowo, gorliwość Boga w twoim wnętrzu ożyje na nowo, a twoja pasja do Boga wzrośnie w imieniu Jezusa. Przygotowałem także kilka wersetów biblijnych o przebudzeniu, które otworzą nam oczy na słowo Boże, które ożywi nasze Duchy na nowo. Kiedy odmawiasz tę modlitwę, zwracając uwagę na przebudzenie, widzę, jak Bóg odwiedza cię ponownie w imieniu Jezusa.

Dlaczego punkty modlitwy o przebudzenie

Każdy chrześcijanin potrzebuje osobistego przebudzenia, każdy kościół potrzebuje przebudzenia, każda denominacja, potrzebuje przebudzenia. Być wskrzeszonym oznacza na nowo rozpalić w sobie gorliwość dla Boga, to znaczy być znowu gorącym dla Boga. I są dwaj agenci przebudzenia, słowo i modlitwy, dlatego skompilowaliśmy tę modlitwę o przebudzenie z wersetami biblijnymi. Jest wiele powodów, dla których Kościół potrzebuje przebudzenia. Będziemy patrzeć na dwa.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

1. Grzech. Grzech w dzisiejszym świecie staje się zalegalizowany, obrzydliwości z przeszłości szybko stają się normami teraźniejszości. Grzech wkradł się nawet do kościoła, teraz my, pasterze, popełniamy niewiarygodne grzechy. Dlatego potrzebujemy przebudzenia w kościele, potrzebujemy Boga, aby wychować więcej pobożnych ludzi, ludzi, których ten grzeszny świat nie zepsuje. Potrzebujemy więcej wypełniony duchem i kontrolowani przez ducha wierzący, aby stanąć po stronie Chrystusa w czasach ostatecznych.

2. Ewangelia: Kolejnym powodem, dla którego potrzebujemy przebudzenia, jest to, aby Ewangelia mogła się szerzyć. Żyjemy w pokoleniu, w którym ludzie nie nauczają już ewangelii tak, jak powinni, ludzie są teraz ekonomiczni dzięki ewangelii Chrystusa. Najgorsze jest to, że niektórzy ludzie nawet wypaczają ewangelię i używają jej do manipulowania i wyłudzania ludzi. Potrzebujemy przebudzenia, ludzi, którzy pójdą na autostrady, żywopłoty i zmuszą ludzi do przyjścia do Chrystusa. Ludzie, którzy będą głosić Chrystusa, a nie kościół. Ludzie, którzy nie wstydzą się mówić innym o Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy przebudzenia.

Punkty modlitwy o przebudzenie

1. Ojcze, dziękuję ci za moje zbawienie w imieniu Jezusa

2. Ojcze, dziękuję ci za moc Ducha Świętego.

3. Ojcze, przez krew Jezusa zmyj mnie od wszystkich moich grzechów i wzmocnij mnie duchem w imieniu Jezusa.

4. Ojcze, niech Duch Święty napełni mnie na nowo.

5. Ojcze, niech każdy nieprzerwany obszar w moim życiu zostanie zniszczony w imię Jezusa.

6. Ojcze, inkubuj mnie z ogniem Ducha Świętego w imieniu Jezusa.

7. Każde niewolnictwo przeciw władzy w moim życiu, zerwanie w imieniu Jezusa.

8. Panie, niech wszyscy obcy uciekną od mego ducha i niech Duch Święty przejmie kontrolę w imieniu Jezusa.
9. O Panie, katapultuj moje życie duchowe na szczyt góry.

10. Ojcze, otwórz niebiosa i niech chwała Boża spadnie na mnie w imię Jezusa.

11. Ogłaszam radość prześladowców z mojego życia, że ​​w imię Jezusa zamieniają się w smutek.

12. Niech wszyscy liczni siłacze działający przeciwko mnie zostaną zniszczeni w imię Jezusa.

13. Panie, otwórz moje oczy i uszy, aby otrzymać od Ciebie cudowne rzeczy.

14. Panie, daj mi zwycięstwo nad pokusą i satanistycznym urządzeniem.

15. Panie, rozpal moje duchowe życie, abym przestał łowić na nierentownych wodach.

16. Panie, wypuść swój język ognia na moje życie i wypal wszelkie duchowe nieczystości obecne we mnie.

17. Ojcze, każ mi łaknąć i pragnąć sprawiedliwości w imieniu Jezusa.

18. Panie, pomóż mi być gotowym do wykonania swojej pracy, nie oczekując od innych uznania.

19. Panie, daj mi zwycięstwo nad podkreślaniem słabości i grzechów innych ludzi, ignorując moje własne.

20. O Panie, daj mi głębokość i zakorzenienie w mojej wierze.

21. Słodki Duchu Święty, nigdy nie pozwól mi odciąć Cię w imieniu Jezusa

22. Słodki Duchu Święty, nigdy nie pozwól mi ograniczać Cię do moich możliwości w imieniu Jezusa

23. Drogi Duchu Święty, działaj swobodnie we mnie i przeze mnie w imieniu Jezusa

24. Drogi Duchu Święty, oczyść kanały mego życia w imieniu Jezusa

25. Niech twoje ciepło, Panie, pochłonie moją wolę, w imieniu Jezusa.

26. Niech płomień Ducha Świętego płonie na ołtarzu mego serca w imię Jezusa.

27. Duchu Święty, pozwól swojej mocy płynąć jak krew do moich żył.

28. Drogi Duchu Święty, porządkuj mego ducha i kształtuj moje życie w Swojej woli w imieniu Jezusa

29. Słodki Duchu Boży, niech Twój ogień płonie wszystko, co nie jest święte w moim życiu w imieniu Jezusa

30. Drogi Ho! Y Duchu, niech Twój ogień generuje moc w moim życiu w imieniu Jezusa.

20 wersetów biblijnych o przebudzeniu

1. 2 Kroniki 20:15

I rzekł: Słuchajcie wszyscy Judo i mieszkańcy Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie. Tak mówi Pan do was: Nie bójcie się ani nie lękajcie się tego wielkiego ludu; bo bitwa nie należy do ciebie, ale do Boga.

2. Psalm 18: 35

Dałeś mi także tarczę zbawienia twego, a prawica twoja mnie podtrzymała, a łagodność twoja uczyniła mnie wielkim.

3. 1 Koryntian 15:57

Ale dzięki Bogu, który daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

4. 2 Koryntian 2:14

Teraz dzięki Bogu, które zawsze sprawia, że ​​triumfujemy w Chrystusie, i manifestujemy smak swojej wiedzy przez nas w każdym miejscu.

5. Psalm 20: 7-8
Niektórzy ufają rydwanom, a niektórym koniom; ale pamiętamy imię Pana, naszego Boga. Są powaleni i upadli, ale my powstaliśmy i stoimy prosto.

6. Psalm 44: 3-7
Albowiem nie mieli ziemi w posiadaniu mieczem swoim, ani ich ramię ich nie uratowało; ale prawa ręka i ramię twoje, i światło oblicza twego, albowiem miałeś łaskę dla nich. Ty jesteś moim Królem, Boże, rozkazuj Jakubowi wybawienia. Przez ciebie zepchniemy naszych wrogów: przez twoje imię poprowadzimy ich pod tym powstaniem przeciwko nam. Czytaj więcej.
7. Psalm 60: 11-12
Pomóż nam od kłopotów: próżna jest pomoc człowieka. Przez Boga będziemy postępować dzielnie: albowiem on depcze naszych wrogów.

8. Psalm 146: 3

Nie ufajcie książętom ani synowi człowieczemu, w którym nie ma pomocy.

9. Przysłów 21:31

Koń jest przygotowany na dzień bitwy, ale bezpieczeństwo Pańskie.

10. Psalm 118: 15

Głos radości i zbawienia jest w tabernakulum sprawiedliwych: prawa ręka Pana czyni dzielnie.

11 .. Wyjścia 15: 1

Potem zaśpiewał Mojżeszowi i synom Izraela tę pieśń Panu, i rzekł, mówiąc: Będę śpiewał Panu, bo chwalebnie triumfował: konia i jeźdźca wrzucił do morza.

12. Psalm 21: 1

{Do naczelnego muzyka, Psalmu Dawidowego.} Król będzie radował siłą twoją, o Panie; i w zbawieniu twoim, jakże się radować będzie!

13. Objawienie 19: 1-2
Po tych wydarzeniach usłyszałem wielki głos wielu ludzi w niebie, mówiąc: Alleluja; Zbawienie, chwała, cześć i moc Panu, Bogu naszemu; albowiem sądy jego są prawdziwe i prawe; bo sądził wielką dziwkę, która zepsuła ziemię swą rozpustą i pomścił krew sług swoich z jej ręki.

14. 1 Kroniki 22:13

Potem będziesz prosperował, jeśli będziesz przestrzegał przepisów i sądów, które Pan nakazał Mojżeszowi wobec Izraela: bądź silny i mężny; nie bój się i nie lękaj się.

15. Exodus 23: 20-23
Oto posyłam przed tobą Anioła, aby cię strzegł i sprowadził na miejsce, które przygotowałem. Strzeżcie się go i słuchajcie jego głosu, nie prowokujcie go; bo nie przebaczy wam waszych przestępstw; albowiem imię moje w nim jest. Ale jeźli rzeczywiście będziesz posłuszny jego głosowi, i czyń wszystko, co mówię; wtedy będę wrogiem dla twoich wrogów i przeciwnikiem dla twoich przeciwników. czytaj więcej.

16. Psalm 112: 8

Jego serce jest ustalone, nie będzie się bał, dopóki nie zobaczy swego pragnienia wobec swoich wrogów.

17. Przysłów 2:7

Kładzie rozsądną mądrość dla sprawiedliwych: jest puklerzem dla tych, którzy postępują prosto.

18. Liczby 14: 41–43
I rzekł Mojżesz: Czemuż teraz przestępujecie przykazanie Pańskie? ale nie będzie dobrze. Nie idźcie, bo Pana nie ma wśród was; abyście nie byli uderzeni przez waszych wrogów. Albowiem Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami, a padliście od miecza; bo się odwróciliście od Pana, dlatego Pan nie będzie z wami.

19. Powtórzonego Prawa 28:15

Ale stanie się, jeźli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, abyś przestrzegał, aby wypełniał wszystkie przykazania jego i ustawy jego, które ja wam dziś przykazuję; aby wszystkie te przekleństwa zstąpiły na ciebie i nadciągnęły na ciebie:

20. 2 Kroniki 24:20

I Duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna Jojady, kapłana, który stał nad ludem i rzekł do nich: Tak mówi Bóg: Czemuż wyrządzicie przykazania Pańskie, abyście nie mieli powodzenia? bo wy opuściliście Pana, i on was opuścił.

 


Reklamy

2 komentarze

  1. Jestem bardzo wzruszony sposobem, w jaki prowadzisz swoją posługę
    Niech Bóg nadal używa cię, aby inspirować nas głęboko, aby nasze życie zostało rozpalone bardziej duchowo, abyśmy mogli cieszyć się wiecznością na końcu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię