Zrozumienie potęgi Apostołów

1
6870
Credo Apostołów

Dorastając jako dzieci, nasi rodzice zawsze każą nam odmawiać modlitwę każdego ranka. Nazwali to Credo Apostołów. Zawsze recytowaliśmy to po porannym nabożeństwie lub czasem w nocy przed pójściem spać. Tak często recytowaliśmy wyznanie apostolskie, że zanim byliśmy nastolatkami, opanowaliśmy słowo w słowo.

Nasi rodzice czcili z kościołem anglikańskim, aw kościele anglikańskim musisz opanować wyznanie apostolskie i inne modlitwy, zanim będziesz mógł zostać ochrzczony. Wielu z nas recytowało to potężne wyznanie, nie rozumiejąc, co to znaczy i jaka jest siła. Dla większości z nas była to tylko recytacja i rutynowe modlitwy, które modliliśmy się za każdym razem w kościele.

Dzisiaj dzięki łasce Jezusa Chrystusa i prowadzeniu Ducha Świętego podzielę się z nami wiedzą o mocy wiary apostolskiej. W tym artykule nauczymy się: Sensu Apostolskiego Credo, objawienia za Apostolskim Credo, Credo Nicejskiego i modlitwy Credo Apostolskiej. Zachęcam was, abyście otworzyli swoje serce, czytając dziś ten artykuł, światło Boże będzie świecić w waszych sercach i będziecie błogosławieni objawieniem, które odkryjecie dzisiaj w tym artykule. 

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

 Czym jest Credo Apostołów?

Credo Apostołów

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,
stwórca nieba i ziemi.
Wierzę w Jezusa Chrystusa, Jego jedynego Syna, naszego Pana.
Został poczęty przez moc Ducha Świętego
i zrodzony z dziewicy Maryi.
Cierpiał pod Ponckim Piłatem,
został ukrzyżowany, zmarł i został pochowany.
Zstąpił do umarłych.
Trzeciego dnia wstał ponownie.
Wstąpił do nieba,
i siedzi po prawicy Ojca.
Przyjdzie ponownie, aby sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
Kościół katolicki,
komunia świętych,
przebaczenie grzechów,
zmartwychwstanie ciała,
i życie wieczne. Amen.

Credo Apostołów jest obecnie jednym z najstarszych Credo w ciele Chrystusa. To wyznanie nie zostało napisane przez Apostołów, ale opiera się na podstawowych podstawach wiary chrześcijańskiej. Credo apostołów istniało już w 140 roku ne i jest szeroko stosowane przez wiele kościołów i wyznań na całym świecie do różnych celów.

Credo apostołów nie jest zwykłym wyznaniem wiary, a fundament wiary chrześcijańskiej został podkreślony w wyznaniu wiary. Credo apostołów obfituje w wiele objawień, ich zrozumienie pomoże nam w duchowym zrozumieniu tego wyznania. Jedną rzeczą jest recytowanie Credo Apostołów jak wiersz, a drugą rzeczą jest recytowanie Credo apostołów z głębokim duchowym zrozumieniem.

Wielu wierzących po prostu intonuje religijnie wyznanie wiary różnych religii, nie rozumiejąc znaczenia tego wyznania. Wielu z nich nie zna duchowego znaczenia wiary apostolskiej. Credo apostolskie zostało napisane przez naszych ojców, oparte na głębokim objawieniu i duchowym zrozumieniu, jakie mają na temat głowy Boga, czyli Boga Ojca, Chrystusa Syna i Boga Ducha Świętego. Nasi ojcowie w wierze, którzy napisali te wyznanie wiary, zostali zainspirowani Duchem Świętym, aby je napisać. Dlatego potrzeba wierzącego, który jest duchowy, aby zrozumieć objawienie stojące za wyznaniem apostołów. Spójrzmy teraz na znaczenie apostolskiego wyznania wiary.

Jakie jest znaczenie Apostolskiego Credo?

Jakie jest znaczenie wiary apostolskiej? Wielu z nas zna recytacje, ale jakie jest duchowe znaczenie wiary apostolskiej? Jezus kazał nam zrozumieć w Księdze Jana 6:63, że słowo Boże jest Duchem, oznacza to, że każde słowo Boże musi być duchowo zrozumiane, aby mogło zostać zmaksymalizowane. Każdy może recytować Credo, ale tylko ci z duchowym zrozumieniem mogą być udzieleni i prawdziwie pobłogosławieni przez Credo Apostołów.

Credo Apostołów jest podzielone na trzy główne części: Boga Ojca, Chrystusa Syna i Ducha Świętego, a także wyznanie wiary, dlatego wasza wiara musi być nienaruszona, abyście zostali pobłogosławieni przez te wyznanie wiary. Teraz spójrzmy na nich jeden po drugim.

1. Wiara w Boga Ojca:

Hebrajczyków 11: 6 King James Version (KJV)

Ale bez wiary nie można go zadowolić: ten bowiem, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że on jest, i że nagradza tych, którzy go pilnie szukają.

Wasze chrześcijańskie życie zaczyna się od wiary w Boga wszechmogącego, Stwórcę niebios i ziemi. Nasz Bóg jest niewidzialnym Bogiem, który widzi wszystko. On jest niewidzialnym i wszechmocnym Bogiem. Nasi ojcowie w wierze, którzy skompilowali wyznanie apostolskie, mieli głębokie objawienie o Bogu i słyszeli wiarę w Niego. Niestety dzisiaj wielu ludzi chodzi do kościoła i recytuje wyznanie apostolskie, nie znając Boga ani nie nawiązując z nim osobistej więzi. Samo recytowanie samego apostolskiego wyznania wiary nie może ci pomóc, słowa są potężne, ale najpierw musisz uwierzyć w Boga i rozwinąć swoją wiarę w Boga, zanim twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Zbawienie jest pierwszym krokiem do poznania Boga. Nie jesteś uprawniony do recytowania wiary apostolskiej, chyba że naprawdę wierzysz w Boga.

2. Wiara w Jezusa Chrystusa:

Dzieje 16: 31 King James Version (KJV)

3I mówili: Uwierzcie w Pana Jezusa Chrystusa, a będziecie zbawieni, i wasz dom.

Wiara w Boga jest pierwszym krokiem, ale wiara w Jezusa Chrystusa jest tym, co ustanawia cię jako dziecko Boże. Odmawianie wiary apostolskiej nie wierząc, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem, to strata czasu. Gracie tylko religią, a miłości Boga nie ma w was. Kim jest Jezus Chrystus?

A. Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym. On przyszedł od Boga, On jest Bogiem.

B. Jezus Chrystus jest naszym zbawieniem. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa ustanawia naszą właściwą pozycję wobec Boga. Jesteśmy zbawieni, ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zapłacił cenę za nasze zbawienie swoją śmiercią na krzyżu. Umarł, abyśmy mogli żyć, a On powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Nikt nie może być zbawiony poza Jezusem Chrystusem.

C. Jezus Chrystus poszedł za nami do piekła. Chrystus nie umarł tylko za nas, poszedł za nami na miejsce, celem każdego grzesznika jest piekło, a ponieważ Jezus zajął miejsce grzeszników, poszedł do piekła w naszym imieniu. W piekle Jezus zwyciężył śmierć i grób, pokonał wszystkie siły ciemności i publicznie ich wszystkich pokazał, Kolosan 2:15, Objawienie 1:18. Dlatego jeśli wierzycie w Jezusa Chrystusa jako waszego Pana i osobistego zbawiciela, śmierć i piekło nie mają władzy nad waszym życiem.

D. Jezus Chrystus żyje. Jezus Chrystus żyje, powstał z martwych po trzech dniach i żyje na wieki, Objawienie 1:18. Nie służymy martwemu Bogu, nasz Bóg żyje, a On wciąż zmienia życie i czyni cuda codziennie przez swoje dzieci na ziemi, dziś alleluja.

3. Wiara w Ducha Świętego.

Dzieje 1: 8 King James Version (KJV)

Botrzymacie moc, po czym Duch Święty zstąpi na was i będziecie mi świadkami zarówno w Jeruzalem, we wszystkich Judei i w Samarii, i na najdalszej części ziemi.

Duch Święty jest trzecią osobą głowy Boga, Duch Święty jest nosicielem Bożej obecności, Duch Święty jest samym Bogiem. Po tym, jak Jezus Chrystus wstąpił do nieba, posłał nam Ducha Świętego, aby pomóc nam wypełnić nasz mandat na ziemi. Kościół Jezusa Chrystusa został zrodzony przez Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich 2. Duch Święty jest siłą życiową Kościoła Bożego powszechnego.

W Credo Apostolskim święty kościół katolicki nie oznacza kościoła rzymskokatolickiego, lecz po prostu całe ciało Chrystusa, komunię świętych na całym świecie. Duch Święty sprawia, że ​​kościół jest aktywny i produktywny.

Dlatego jeśli recytujesz wyznanie apostolskie, musisz zadać sobie następujące pytanie: czy wierzę w Ducha Świętego? Czy moc Boża działa we mnie? Nasi ojcowie założyciele nie tylko napisali Ciało w ciele, byli wypełnieni Duchem Świętym Boga, namaszczenie Ducha Bożego działało w nich, dlatego Credo jest nadal aktualne tak, jak było w tamtych dniach . Potrzebujesz Ducha Świętego, aby zrozumieć moc stojącą za Credo Apostołów. Aby dowiedzieć się więcej o Duchu Świętym, KLIKNIJ TUTAJ.

 

                     Co z Credo Nicejskim?

Credo Nicejskie jest znacznie późniejszym wyznaniem, stworzonym w Nicejskim w starożytnym Turcji, przez sobór nicejski w 325 AD, Credo Nicejskie jest podobne do Credo Apostołów, jest także deklaracją wiary, ale przede wszystkim koncentruje się na śmierci pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Podczas gdy wyznanie apostolskie podsumowuje wiarę apostołów z pierwszego wieku, wyznanie nicejskie koncentruje się na śmierci Chrystusa, dlatego wyznanie nicejskie zwykle używane jest w okresach wielkanocnych. Poniżej znajduje się wyznanie nicejskie:

Credo Nicejskie

Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stwórcę nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednym Panu Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, spłodzonym z Boga Ojca, Jednorodzonym, czyli z istoty Ojca.

Bóg Boży, Światło Światła, prawdziwy Bóg prawdziwego Boga, zrodzony i nie stworzony; o tej samej naturze Ojca, przez którego wszystko powstało w niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne.

Kto dla nas ludzkości i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, był wcielony, stał się człowiekiem, urodził się doskonale ze świętej Dziewicy Maryi przez Ducha Świętego.

Przez kogo wziął ciało, duszę i umysł, i wszystko, co jest w człowieku, naprawdę, a nie pozornie.

Cierpiał, został ukrzyżowany, został pochowany, zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba z tym samym ciałem i [siedział] po prawicy Ojca.

Ma przyjść z tym samym ciałem i chwałą Ojca, aby sądzić żywych i umarłych; Jego królestwa nie ma końca.

Wierzymy w Ducha Świętego, w niestworzonych i doskonałych; Który przemawiał przez Prawo, proroków i Ewangelie; Który zstąpił na Jordan, głosił przez apostołów i żył w świętych.

Wierzymy również tylko w jeden, powszechny, apostolski i [święty] Kościół; w jednym chrzcie w pokucie za odpuszczenie grzechów i przebaczenie; i w zmartwychwstaniu umarłych, w wiecznym sądzie dusz i ciał oraz w Królestwie Niebieskim i w życiu wiecznym

 

Modlitwa Apostolska

Są to główne fundamenty, które musicie mieć w swoim życiu jako wierzący, aby zmaksymalizować wiarę apostołów. Jak powiedziałem wcześniej, samo recytowanie wiary bez solidnego fundamentu duchowego nie może ci pomóc, jeśli nie wierzysz w Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, to kredo apostołów nigdy nie będzie dla ciebie błogosławieństwem . Aby wam pomóc, starannie opracowałem kilka potężnych modlitw, które nazywam modlitwą wyznania apostolskiego. Te modlitwy oparte są na fundamencie wiary Apostołów. Są to wypełnione wiarą modlitwy wyznaniowe. Rzymian 10:10 mówi nam, że wierzymy z naszych serc, a werset 17 tego samego rozdziału mówi nam, że wiara przychodzi przez słuchanie słowa Bożego. Kiedy zaangażujecie się w te wypełnione wiarą modlitwy deklaracyjne, wasza wiara ożyje, a wasze duchowe podstawy zostaną ustanowione. Nawet jeśli nie narodzicie się na nowo, modlitwy te apostolskie wyznanie przywrócą was do Boga i utrzymają was w Nim.

Modły

  1. Ojcze, dziękuję ci, bo jesteście stwórcami nieba i ziemi.

2. przyjdź dziś na tron ​​łaski, a ja otrzymam miłosierdzie i przebaczenie grzechów w imieniu Jezusa Chrystusa

3. Wierzę w Ciebie, mojego Boga, jako Stwórcę niebios i ziemi, w imię Jezusa Chrystusa

4. Wierzę, że jesteś moim Ojcem Niebieskim i Jedynym Jedynym Prawdziwym Bogiem. w imię Jezusa Chrystusa

5. Wierzę, że ty jesteś Alfą i Omegą, tym, który stworzył początek i nie ma końca, w imieniu Jezusa Chrystusa

6. Wierzę, że jesteś niewzruszonym, nieporuszalnym i zawsze niezawodnym Bogiem w imieniu Jezusa Chrystusa

7. Wierzę, że jesteście miłosiernym Bogiem, Bogiem litościwym i zawsze wybaczającym Bogiem.

8. Wierzę, że jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bogiem Żywych, a nie umarłych.

9. Wierzę, że posłałeś swego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy.

10. Wierzę w Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i osobistego Zbawiciela.

11. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy.

12. Wierzę, że został wzbudzony z martwych dla mojego uzasadnienia

13. Wierzę, że jestem prawością Boga w Chrystusie Jezusie z powodu mojej wiary w imię Jezusa Chrystusa

14. Wierzę, że Jezus Chrystus zesłał Ducha Świętego, aby pomógł mi w moim chrześcijańskim marszu.

15. Wierzę, że Duch Święty jest Duchem Bożym

16. Wierzę, że Duch Święty jest moim pomocnikiem w życiu

17. Wierzę, że Duch Święty jest moim nauczycielem i moim obrońcą

18. Wierzę w Kościół Boży Uniwersalny

19. Wierzę, że kościół Boży jest filarem prawdy

20. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Głową Kościoła.

 

 

 


1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.