Punkty modlitewne z Psalmu 25

0
15234
Punkty modlitewne z Psalmu 25

Dzisiaj będziemy badać Księgę Psalmu 25. Będziemy patrzeć na potężne punkty modlitewne z Psalmu 25. Psalm ten, podobnie jak wiele innych Psalmów, jest napisany przez króla Dawida, władcę Izraela i największego króla, który kiedykolwiek zaszczycił ziemię. Psalm 25 to pieśń błagająca Boga Wszechmogącego, aby nam to pokazał litość i współczucie tam, gdzie najbardziej tego potrzebujemy.

Również Psalm 25 wzywa Boga, aby wybawił nas od zniewagi ludzi. W obecnym świecie, w którym żyjemy, wiele osób cierpliwie czeka na nasz upadek, szczególnie jako chrześcijanie, aby mogli nas wyśmiewać i źle mówić o Bogu, któremu służymy. Król Dawid, podobnie jak wielu z nas, każe tym ludziom czekać na zawstydzenie, Psalm 25 został napisany, aby błagać Boga, by wybawił go od planów przeciwników. Tak więc my, którzy wzywamy imienia Boga w dzień i w nocy, a my, którzy nie zgodziliśmy się na kompromis w naszej wierze, Psalm 25 powinien być naszym hymnem w dzień i w nocy, aby zawsze przypominać Bogu, aby pamiętał o swoich obietnicach dotyczących tych, którzy w Niego wierzą.

Po ustaleniu, że Psalm 25 dotyczy głównie prośby do Boga, aby nas zbawił wyrzut lub wstyd, ważne jest, abyśmy dokonali analizy każdego z tych wspaniałych pism świętych, aby lepiej je zrozumieć.


Nowa książka pastora Ikechukwu. 
Dostępne teraz na amazon

Psalm 25 Znaczenie wiersz po wierszu

Werset 1 i 2 Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. O mój Boże, ufam Tobie; Pozwól mi się nie wstydzić; Niech nie triumfują moi wrogowie nade mną

Ten pierwszy i drugi werset Psalmu 25 mówi o całkowitym poddaniu naszego życia Bogu, zrzucając wszystkie nasze troski na Niego jako autora i dopełniacza naszej wiary. Pierwsze dwa wersety również błagają, aby Bóg nie zawiódł naszych oczekiwań. Przypomnij sobie, że Pismo mówi, że oczekiwania sprawiedliwych nie zostaną skrócone. Również te wersety szukają Bożego zwycięstwa nad wrogiem.

Werset 3 i 4 Doprawdy, nikt, kto na Ciebie czeka, nie wstydzi się; Niech się wstydzą ci, którzy postępują zdradziecko bez powodu. Pokaż mi swoje drogi, Panie; Naucz mnie Twoich ścieżek.

Werset trzeci i czwarty Psalmu 25 mówi także o błaganiu Boga Wszechmogącego. W tych wersetach król Dawid błagał Boga, aby nie zawstydzał go, i błagał Boga, aby zawstydził tych, którzy postępują zdradziecko. Również w tych wersetach możemy błagać o poznanie drogi Boga.

Werset 5 i 6  Prowadź mnie w swojej prawdzie i naucz mnie, bo jesteś Bogiem mego zbawienia; Na Ciebie czekam cały dzień. Pamiętajcie, o Panie, o waszych czułych miłosierdziach i miłosiernych uprzejmościach, bo pochodzą one z dawnych czasów.

Wiersz piąty i szósty Psalmu 25 pokazuje człowieka szukającego rady Bożej w sprawie wszystkiego, co czyni. Wiersz pięć dni prowadzi mnie do twojej prawdy i uczy mnie; wyjaśnia to, że ponieważ ludzie sami nic nie wiemy, oprócz tego, że Bóg uczy i wskazuje drogę, możemy chodzić w ciemności.

Werset 7 i 8 Nie wspominajcie grzechów mojej młodości ani moich występków; Według miłosierdzia Twego wspomnij na mnie, ze względu na dobroć Twoją, Panie.

Wersety 7 i 8 tego Psalmu błagają Boga o przebaczenie, zwłaszcza za grzechy popełnione w czasach młodości. Dni młodzieży tutaj nie są w międzyczasie młodzi sami, mogą również oznaczać nasze straszne dawne czasy, zanim przyjęliśmy Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Większość z nas dokonała strasznych rzeczy, gdy byliśmy jeszcze na świecie. Tak więc ten werset błaga o Boże miłosierdzie dla naszego życia i prosi Go o przebaczenie każdego zła, które wyrządziliśmy.

Werset 8 i 9 Dobry i prawy jest Pan; Dlatego naucza drogi grzeszników. Pokornych prowadzi w sprawiedliwości, a pokornych uczy swej drogi.

Te dwa wersety potwierdzają fakt, że Bóg jest sprawiedliwy i uczciwy w swoich czynach. Bóg rozumie, że grzesznik jest jak małe dziecko, które nic nie wie, więc sam Bóg uczy grzesznika roli sprawiedliwości. Naturalny stan człowieka charakteryzuje się niegodziwością, jednak duch Boży pomaga nauczać grzesznika o Bożej drodze.

Wersety 10 i 11 Wszystkie ścieżki Pana są miłosierdziem i prawdą dla tych, którzy zachowują Jego przymierze i Jego świadectwa. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, przebacz moją winę, bo jest wielka.

Bóg jest Najwyższą Istotą, nigdy nie żałuje w swoich słowach. Te dwa wersety uznają fakt, że drogą Boga jest miłosierdzie i prawda, a Bóg zawsze dotrzymuje swego przymierza. W gruncie rzeczy, jeśli Bóg coś obiecał, na pewno to spełni. Jego ostatnia część wersetu wciąż błaga Boga o przebaczenie wszystkich niegodziwości, które mogą utrudnić spełnienie się Bożych obietnic.

Wersety 12 i 13 Kim jest człowiek, który boi się Pana? On będzie nauczał w wybrany przez siebie sposób. On sam będzie mieszkać w dobrobycie, a jego potomkowie odziedziczą ziemię.

Pamiętajcie, że Pismo mówi, że bojaźń Pańska jest początkiem Mądrości. Werset ten podkreślał, że człowiek, który boi się Pana, Bóg nauczy go swoich dróg. Ten człowiek nie wyjdzie z woli Boga dla swojego życia. Ten typ osoby zawsze będzie spełniał cel, bez względu na to, jak trudne to wydawało się, ponieważ Bóg pokieruje swoimi krokami w drodze do celu.

Wersety 14 i 15 Tajemnica Pana jest z tymi, którzy się Go boją, a On pokaże im swoje przymierze. Moje oczy zawsze zwrócone są ku Panu, bo On wyrwie moje nogi z sieci.

Tajemnica Pana jest z tymi, którzy się Pana boją. To dosłownie oznacza, że ​​D nie ukrywa niczego przed człowiekiem, który się go boi i jest mu posłuszny. Praktycznym przykładem jest Ojciec Abraham, Abraham był posłuszny Bogu, ponieważ bał się Boga. A Biblia zapisała, że ​​Bóg powiedział, że nic nie zrobię bez powiadomienia mojego przyjaciela Abrahama. Nic nie przyłapie takiej osoby na nieświadomość; nic takiej osoby nie zaskoczy. Bóg dosłownie objawi takiej osobie głębokie rzeczy i więcej tajemnic.

Werset 16 i 17 Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem opuszczony i uciśniony. Kłopoty mojego serca rozszerzyły się; Wyprowadź mnie z moich udręk!

Werset 16 i 17 błagają Boga o litość nad nieszczęściem. Mówi, zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną. Ktokolwiek wydaje się Bogiem, z pewnością znajdzie miłosierdzie.

Wersety 18 i 19 Spójrz na moje cierpienie i mój ból I wybacz mi wszystkie moje grzechy. Spójrz na moich wrogów, bo jest ich wielu i nienawidzą mnie okrutną nienawiścią.

Kiedy nie masz dokąd się zwrócić, to najlepszy czas, aby powrócić do Boga w modlitwie. Te wersety Psalmu błagają Boga, aby na niego spojrzał i zobaczył wszystkie jego utrapienia, wybaczył mu grzechy i wybawił go. Pamiętajcie, że przez lata dzieci Izraela przebywały w Egipcie, dopóki nie wołały do ​​Boga, kiedy to nadeszła pomoc.

Wersety 20 i 21 Zachowaj moją duszę i wybaw mnie; Nie zawstydzę się, bo pokładam w Tobie zaufanie. Niech prawość i prawość mnie chronią, bo czekam na Ciebie.

Ten ostatni werset Psalmu 25 błaga Boga o wybawienie jego duszy. Ten werset potwierdza fakt, że zaufał Panu i nie można go doprowadzić do wstydu.

Wiersz 22 Odkup Izrael, Boże, ze wszystkich ich kłopotów!

Dawid zakończył Psalm błagając Boga o odkupienie Izraela do jego dawnej chwały.

Kiedy potrzebuję tego Psalmu?

Być może zastanawiasz się, kiedy dokładnie potrzebujesz tego Psalmu, możesz sprawdzić poniżej niektóre sytuacje, w których powinieneś użyć Psalmu 25

 • Kiedykolwiek martwisz się o przyszłość
 • Kiedy się boisz, możesz się wstydzić
 • Gdy tylu przeciwników szuka twojego upadku
 • Gdy chcesz objawienia od Boga na temat pewnych rzeczy
 • Kiedy potrzebujesz Miłosierdzia
 • Kiedykolwiek chcesz odmówić modlitwę o odkupienie

Psalm 25 punktów modlitwy

 • Panie Boże, modlę się, aby dzięki Twemu miłosierdziu nauczyłeś mnie, którą drogą w życiu pójść w imieniu Jezusa.
 • Panie, twoje słowo mówi, że tajemnica Pana dotyczy tych, którzy się go boją, proszę, abyście zaczęli objawiać mi tajemne rzeczy w imieniu Jezusa.
 • Modlę się o przebaczenie moich grzechów i niegodziwości, Panie przebacz mi w imieniu Jezusa.
 • Sprawiedliwy Ojcze, proszę, abyś mnie wybawił i sprawił, żebym się nie wstydził w imieniu Jezusa.
 • O Boże miłosierdzia! Zmiłuj się nade mną dzisiaj i pozwól mi oderwać się od tych, którzy szukają mojej śmierci w imieniu Jezusa.
 • O Panie, przez twoje miłosierdzie milczenie, każdy szatański głos przemawiający przeciwko mnie, aby zniszczyć moje życie w imieniu Jezusa.
 • O Boże! Wykorzystajcie wszystko wokół mnie, aby faworyzować mnie w imieniu Jezusa, Amen.
 • O Boże! Szukam twarzy, jak dziecko szuka twarzy rodziców. Okaż mi łaskę w każdym obszarze mego życia w imieniu Jezusa.
 • Och, Panie, wzywam cię dzisiaj w moim nieszczęściu. Posłuchaj mnie i zmiłuj się nade mną w imieniu Jezusa.
 • Panie, niech moje serce napełni się radością, gdy odpowiadasz na moje modlitwy zgodnie ze swoim miłosierdziem w imieniu Jezusa.
 • O Panie, oświadczam, że twoja dobroć i miłosierdzie nigdy nie odejdą ode mnie w imieniu Jezusa.
 • O Panie, interweniuj w tę kwestię mojego życia (wspomnij o tej kwestii), zanim stanę się śmiechem przed moimi wrogami. Zmiłuj się nade mną, zanim moi wrogowie zobaczą oznaki mojej frustracji w imieniu Jezusa.
 • O Panie, potrzebuję pomocy o tej godzinie. Pomóżcie mi w tej sprawie, zanim będzie za późno w imieniu Jezusa.
 • O, Panie, jesteś Bogiem, który wskrzesza biednych z prochu, potrzebujących ze wzgórza gnojowego, okaż mi miłosierdzie Panie i interweniuj w tej sytuacji w imieniu Jezusa
 • O, Panie, gdy ciągle wam służę, niech wasze miłosierdzie zawsze przeważa sąd w moim życiu w imieniu Jezusa.
 • O, Boże miłosierny, powstań i broń mnie od wszelkich fałszywych oskarżeń wroga w imieniu Jezusa.
 • O, Panie, wyzwania mojego życia są przytłaczające, są dla mnie tak silne, że potrafię je pokazać, okaż mi miłosierdzie i pomóż mi w imieniu Jezusa.
 • O Panie, zmiłuj się nade mną dzisiaj. Nie pozwólcie, aby moi wrogowie wsadzili mnie do dołu w imieniu Jezusa.
 •  Jezu Chryste, synu Dawida, zmiłuj się nade mną i stocz bitwy mego życia w imieniu Jezusa.
 •  O Panie, zmiłuj się nade mną i pomóż mi w tym okresie mojego życia w imieniu Jezusa.

 

 

 

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ
Poprzedni artykułPsalm 13 Werset po wersecie
Następny artykułPsalm 68 Werset po wersecie
Nazywam się Pastor Ikechukwu Chinedum, jestem Mężem Bożym, który jest pasjonatem Bożego ruchu w tych ostatnich dniach. Wierzę, że Bóg dał każdemu wierzącemu dziwny porządek łaski, aby objawił moc Ducha Świętego. Wierzę, że żaden chrześcijanin nie powinien być uciskany przez diabła, mamy Moc, by żyć i chodzić pod panowaniem poprzez modlitwy i Słowo. Aby uzyskać dalsze informacje lub porady, możesz skontaktować się ze mną pod adresem chinedumadmob@gmail.com lub porozmawiać ze mną na WhatsApp i Telegram pod numerem +2347032533703. Z przyjemnością zaproszę Cię również do przyłączenia się do naszej potężnej grupy modlitewnej 24-godzinnej w telegramie. Kliknij ten link, aby dołączyć teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Niech cię Bóg błogosławi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.