PSALM 19 Znaczenie wiersz po wierszu

1
6074
PSALM 19 Znaczenie wiersz po wierszu

Dzisiaj będziemy studiować Psalm 19 Znaczenie wiersz po wierszu. Psalm 19 to 19 psalm w Księga Psalmów, znany z pierwszego wersetu w King James Version: „Niebiosa głoszą chwałę Boga; a sklepienie przedstawiające psalm jego dzieło rozważa chwałę Boga w stworzeniu i skłania do refleksji nad charakterem i zastosowaniem „prawa Pańskiego”.

Psalm 19 naturalnie dzieli się na trzy części: objawienie Boga w stworzeniu (wersety 1-6), objawienie Boże w prawie (wersety 7-11) i odpowiedź człowieka wiara (wersety 12-14). Celem pierwszych sześciu wersetów jest to, że ciała niebieskie są obiektywnym dowodem na istnienie potężnego, twórczego Boga.

PSALM 19 Znaczenie wiersz po wierszu

Psalm 19: 1 „NIEBA OŚWIADCZAJĄ CHWAŁĘ BOGA, A FIRMAMENT WYKLUCZA JEGO PRACĘ.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

Ten psalm jest pierwszym wierszem i wskazuje na dwa obszary, w których Bóg postanowił się objawić: „niebiosa” odnoszą się do tego, co pojawia się na niebie; „Firmament” oznacza przestrzeń Bożego stworzenia. Cały wszechświat świadczy o Stwórcy i wspaniale ukazuje „chwałę Boga”. Chodzi o to, że Bóg stworzył te niebiosa własnymi rękami i że firmament, ozdobiony w ten sposób słońcem, księżycem i gwiazdami, pokazał mądrość i umiejętności, z jakimi zostało wykonane.

Psalm 19: 2 „MOWA OD DNIA DO DNIA UTTERETH, A NOC DO NOCY DEKLARUJE WIEDZĘ”

Ten werset daje nam zrozumienie ciągłej i ciągłej sukcesji dnia i nocy. Który głosi chwałę Boga i pokazuje, że ma on nieskończoną wiedzę i mądrość. I który przynosi nowe wejście wiedzy ludziom, słońce za światło w dzień, a księżyc i gwiazdy za światło w nocy, które stale i sukcesywnie głoszą chwałę i mądrość Boga. Jedną z największych rzeczy, które Bóg uczynił dla ludzkości, było ustanowienie wieczora i poranka dnia. Wieczór był przeznaczony na odpoczynek, a poranek do pracy. Werset mówi o tym, że jeden dzień i noc przesuwa się w drugi.

Psalm 19: 3 “ NIE MA MOWY ANI JĘZYKA, GDZIE NIE SŁYCHA SIĘ GŁOSU

Na świecie są różne narody, które mają różne języki, więc jeden naród nie może dyskutować ani być rozumiany przez inny. Ale niebo mówi w języku uniwersalnym i zrozumiałym dla wszystkich. 

Psalm 19: 4 „ICH LINIA ZOSTAŁA PRZEZ CAŁĄ ZIEMIĘ, WŚRÓD ICH SŁÓW, AŻ DO KOŃCA ŚWIATA. W NICH POSTAWIŁ NACZYNIĘ NA SŁOŃCE ”.

Niebo i niebo niosą po całej ziemi przesłanie o chwale Bożej. Apostoł Paweł zacytował to stwierdzenie w Liście do Rzymian 10:18. Czyniąc to, zauważył, że przesłanie o Bogu przekazane przez naturę poprzedzało przesłanie ewangelii i uczyniło pogan i Żydów niewybaczalnymi.

Ps 19: 5 "KTÓRY JEST JAKĄ SALA BRIDEGOM WYCHODZĄCA Z IZBY I WYRUSZA SIĘ JAKO SILNY CZŁOWIEK DO BIEGANIA W WYŚCIGU ”.

Słowo „I raduje się jak silny człowiek do wyścigu”: w którym pokazuje swoją gotowość, szybkość i siłę. A to wskazuje na szybkość słońca w swoim biegu i jego niezmordowanie w jego ciągłym ruchu. Choć był tam używany od tylu tysięcy lat, to jednak każdego ranka budzi się z taką samą radością, podąża swoim biegiem i nigdy nie jest zmęczony. Wszystko to może nam wskazywać, że musimy być szybcy, aby biec tam iz powrotem i prosić o siłę, aby wykonać kurs. W którym Chrystus, Syn sprawiedliwości, zostaje wyniesiony w tak chwalebny sposób.

Psalm 19: 6 „JEGO ODBYWA SIĘ OD KOŃCA NIEBA, A JEGO OBWÓD AŻ DO KOŃCA JEGO, I NIC NIE JEST UKRYTE PRZED NIEBEM”

Ten werset wyjaśnia słońce; Ze wschodu, gdzie wznosi się na zachód, gdzie zachodzi. Który świecił w bardzo znamienity sposób, a Chrystus stał się światłem świata, tym, czym słońce jest dla ziemi. I nic nie jest zakryte przed jego żarem, chociaż rzeczy mogą się ukryć przed jego światłem, ale nie przed jego gorącem. Słońce, które świeci na ziemi, świeci na każdym jej calu w takim czy innym czasie.

Psalm 19: 7 „PRAWO PANA JEST DOSKONAŁE, NAWRACAJĄC DUSZĘ, ŚWIADECTWO PANA ZAPEWNIA MĄDROCZY PROSTE”

Prawo Pana jest doskonałe. Wszystko, co pochodzi od Boga, jest doskonałe w swoim rodzaju. Szczególnie jego prawo, zasady życia jego ludu. Samo prawo jest święte i pomaga w nawróceniu duszy, przywróceniu duszy, Jak pokarm dla głodnych, Jak pocieszenie dla smutnych i uciśnionych.

Świadectwo Pana jest świadectwem między Bogiem a człowiekiem i nie wprowadzi w błąd ani nie zwodzi nikogo, kto mu ufa i naśladuje, ale przyniesie mu szczęście. Prawo nawraca duszę, ponieważ studiując je, wszyscy wiemy, że jesteśmy winni grzechu i zasługujemy na śmierć. Musimy odpokutować za nasz grzech i wołać o Zbawiciela. Nie zdawalibyśmy sobie sprawy, że potrzebujemy Zbawiciela, gdybyśmy nie uświadomili sobie, że jesteśmy grzesznikami.

Psalm 19: 8 „STATUSY PANA SĄ WŁAŚCIWE, ODRZUCAJĄC SERCE, PRZYKAZANIA PAŃSKIE SĄ CZYSTE, OŚWIECAJĄC OCZY”

Słowo tu nadane ustawom właściwie oznacza mandaty, reguły dane każdemu, aby go prowadził, odnosi się do praw Boga uważanych za wyznaczonych lub w wyniku boskiej władzy. obietnice miłosierdzia.

Przykazanie Pana jest czyste i nie zawiera najmniejszej mieszanki błędów. Jest „czysty”: bez najmniejszej mieszanki błędów. Oświeca umysł, w pełni manifestując wolę Bożą i obowiązek człowieka.

Psalm 19: 9 „Bojaźń Pańska jest czysta, trwała na wieki, WYROK PANA JEST PRAWDZIWY I SPRAWIEDLIWY ALTOGRAFIA”

Słowo Boże jest zamierzone, które uczy ludzi bać się Pana. Daje pełny opis kultu Boga, instruuje w kwestii i sposobie kultu z czcią i pobożnym strachem niż Ewangelia. I to jest czyste, a jego doktryny kierowane są do krwi Chrystusa. Który oczyszcza z wszelkiego grzechu i ku sprawiedliwości Chrystusa,

Sądy Pańskie są prawdziwe i całkowicie prawe ”:„ sądy Pańskie ”są tym samym, co„ słowo Boże ”i wydaje się, że wyznaczają one tę część słowa, która zawiera zasady Bożego sądu i rządzenia jego ludzie. Albo prawa, nakazy i obrzędy Chrystusa w jego domu, których jego lud powinien przestrzegać i okazywać radosne posłuszeństwo.

Psalm 19:10 „WIĘCEJ NIŻ ZŁOTO, TAKŻE, NIŻ DROBNOZŁOTO SŁODYCZE RÓWNIEŻ NIŻ MIÓD I PLASTER MIODU"

Największym bogactwem, jakie ten świat kiedykolwiek poznał, nie jest srebro i złoto, ale życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Wiedza o Bogu i Jego Słowie przynosi wielkie bogactwo. Najsłodszym stwierdzeniem, jakie każdy chrześcijanin może kiedykolwiek usłyszeć, jest (dobrze, dobry i wierny sługo), gdy stoimy przed sprawiedliwym Sędzią (Jezusem) w dniu sądu.

Ps 19: 11 "PONADTO PRZEZ NICH SŁUGA TWÓJ OSTRZEŻENIE, A ZACHOWANIE ICH NALEŻY WIELKĄ NAGRODĄ. ”

W całej Biblii dowiadujemy się, że przestrzeganie prawa Bożego przynosi wielkie nagrody lub błogosławieństwa, jeśli są należycie przestrzegane. Jest jednak druga strona tego. Wciąż jesteśmy ostrzegani, że nieprzestrzeganie praw Bożych sprowadza klątwę od Boga. 

Ps 19: 12 "KTO MOŻE ODNALEŹĆ JEGO BŁĘDY? CLEANSE TY MNIE OD UKRYTYCH WAD".

W tym wersecie słowo „oczyść mnie” oznacza, że ​​możemy zostać oczyszczeni zarówno przez usprawiedliwienie, jak i przebaczenie moich grzechów, przez krew Twojego Syna, która ma być przelana za mnie we właściwym czasie. I przez uświęcenie przez Twojego Ducha Świętego, działając zgodnie z Twoim słowem. Do dalszej odnowy mojego serca i życia.

Ps 19: 13 "TRZYMAJ SWÓJ SŁUŻBĘ RÓWNIEŻ PRZECIWKO DOMINUJĄCYM SIĘ GRZECHAMI, POZWALAJ IM NIE ZDOMINOWAĆ NAD MNIE! WTEDY BĘDĘ BEZWINNY I NIEWINNY NA WIELKĄ TRANSGRESJĘ ”.

W powyższym wersecie możemy zauważyć, że mówi o tych, którzy są naśladowcami Pana. W rzeczywistości uczynili Jezusa swoim Panem, a także Zbawicielem. Zuchwalstwo w tym szczególnym Piśmie Świętym oznacza dumę lub arogancję. Pycha kroczy przed upadkiem. Zauważyłem, że niektórzy z nas, chrześcijan, którzy od dłuższego czasu chodzili z Panem i działali w darach Ducha, mają tendencję do odczuwania ponad nowym chrześcijaninem. Musimy być bardzo ostrożni z tym podejściem. Z pewnością jest to duma i arogancja, a Bóg na to nie pozwoli.

Ps 19: 14 "POZWÓL, ABY SŁOWA MOJEJ USTA I MEDYTACJA MOJEGO SERCA BYĆ AKCEPTOWALNE W TWOIM OCZU, O PANU, MOJEJ SIŁY I MOJEGO ODKUPICIELA."

To ostatni werset, który widzimy, że modlitwa mówi sama za siebie, jako modlitwa prawdziwie prawego człowieka. Można niemal nazwać tego człowieka doskonałym człowiekiem, którego całe życie było z nim całkowicie zgodne.

Mówi o słowach, które wypowiadamy, które muszą być zgodne z naszą myślą i dobrowolną medytacją naszych serc, aby stworzyć obraz zaakceptowany przez Boga.

Kiedy potrzebuję tego Psalmu?

Być może zastanawiasz się, kiedy dokładnie potrzebujesz tego Psalmu, możesz sprawdzić poniżej niektóre sytuacje, w których powinieneś użyć Psalmu 19

 • Kiedy czujesz, że wróg ma nad tobą Dominium.
 • Gdy chwała Boża nie będzie już na waszym życiu
 • Kiedy już nie przestrzegasz przykazań Bożych
 • Gdy twój głos nie jest słyszalny

Psalm 19 modlitw

 • Ulegamy Tobie jako nasz Król i nasz Odkupiciel. Prosimy, aby Twoja wola się wypełniła w naszym życiu w imieniu Jezusa Chrystusa
 • Niech słowa moich ust i medytacja mego serca będą dla Ciebie przyjemne, w imieniu Jezusa Chrystusa.
 • Panie, daj mi łaskę, aby dotrzymać twojego przykazania i złóż je w moim sercu, aby nie przeciwstawić się tobie.
 • . Przełamuję władzę nad złem w moim życiu, w imieniu Jezusa.
 • Przechodzę z niewoli do wolności w imię Jezusa
 • Panie, pomóż mi być gotowym służyć innym, zamiast chcieć sprawować władzę.
 • Panie, otwórz moje zrozumienie dotyczące Pisma Świętego.
 • Panie, pomóż mi żyć każdego dnia, uznając, że nadejdzie dzień, w którym osądzisz tajne życie i najskrytsze myśli.
 • Panie, pozwól mi być gotowym być gliną w Twoich rękach, gotową na uformowanie, jak chcesz.
 • Panie, obudź mnie z jakiejkolwiek formy duchowego snu i pomóż mi założyć zbroję światła.
 • Panie, daj mi zwycięstwo nad cielesnością i pomóż mi znaleźć się w centrum Twojej woli.
 • Przeciwstawiam się cokolwiek w moim życiu, co spowoduje potknięcie się innych w imię Jezusa.
 • Panie, pomóż mi odłożyć rzeczy dziecięce i nabierać dojrzałości.
 • Panie, daj mi moc, abym stał stanowczo przeciwko wszystkim planom i technikom diabła

 

 

 


Poprzedni artykułPsalm 139 oznacza wiersz po wierszu
Następny artykułPSALM 70 oznacza wiersz po wierszu
Nazywam się Pastor Ikechukwu Chinedum, jestem Mężem Bożym, który jest pasjonatem Bożego ruchu w tych ostatnich dniach. Wierzę, że Bóg dał każdemu wierzącemu dziwny porządek łaski, aby objawił moc Ducha Świętego. Wierzę, że żaden chrześcijanin nie powinien być uciskany przez diabła, mamy Moc, by żyć i chodzić pod panowaniem poprzez modlitwy i Słowo. Aby uzyskać dalsze informacje lub porady, możesz skontaktować się ze mną pod adresem chinedumadmob@gmail.com lub porozmawiać ze mną na WhatsApp i Telegram pod numerem +2347032533703. Z przyjemnością zaproszę Cię również do przyłączenia się do naszej potężnej grupy modlitewnej 24-godzinnej w telegramie. Kliknij ten link, aby dołączyć teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Niech cię Bóg błogosławi.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.