Punkty modlitwy przeciwko złemu czarowi

0
2035

 

Dzisiaj zajmiemy się punktami modlitwy przeciwko złemu czarowi. Co przychodzi na myśl, gdy słyszysz zaklęcie? Zaklęcia to demoniczne zaklęcia, których używa się do przywołania demona lub oczarowania jednostki. Nie ma wyraźnej różnicy między zaklęciem a zaklęciem. Obie są demonicznymi wypowiedziami, które powodują duchowe spustoszenie. Zaklęcia to złe zaklęcia, które opętają istotę jednostki, zmuszając ją do robienia rzeczy wbrew jej woli lub celowi. 

Czasami zaklęcia mogą przybrać formę przekleństwa na osobę. Są to demoniczne wypowiedzi, których używa się, aby rzucić na kogoś klątwę lub zniewolić. Każdy, kto działa pod wpływem zaklęcia lub zaklęcia, będzie opętany przez złego ducha, który będzie zmuszał go do robienia rzeczy, które są wbrew jego Woli. Ale Bóg chce przerwać wszelkie złe zaklęcia w życiu ludzi. Każde złe zaklęcie, które powstrzymuje cię od lat, zostanie złamane w imieniu Jezusa. 

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

Pamiętaj, o czym mówi Pismo Święte w księdze I Mojżeszowa 12: 3 Będę błogosławił tym, którzy ci błogosławią, a przeklinam tych, którzy cię przeklinają, i będą w tobie błogosławione wszystkie narody ziemi. Moc Boża potępi wszelkie usta wypowiadające się przeciwko twojemu życiu

Czy zauważyłeś wokół siebie kogoś, kto nagle zmienia się z dobrego w zły? Wielokrotnie nie jest to ich wola ani plany zmiany. Jest to głównie manifestacja złych zaklęć, o których mówi się, że trzymają ich w niewoli. Dlatego będą robić rzeczy bez ich wiedzy. Zarządzam autorytetem nieba, aby każde złe zaklęcie, które trzymało cię w miejscu, zostało dziś złamane w imię Jezusa. Ogłaszam dziś całkowite wyzwolenie w twoim życiu w imię Jezusa. 

Jeśli kiedykolwiek zauważysz jakąś dziwną rzecz w swoim życiu lub życiu kogoś bliskiego, nie ma lepszego czasu, aby wznieść za nich ołtarz modlitwy. Bóg nakazuje temu przewodnikowi modlitewnemu uwolnić ludzi od złego zaklęcia, które dręczy ich życie. Kiedy zaczniesz korzystać z tego przewodnika, niech anioł Pański będzie z tobą, niech prawa ręka Boga zniszczy każdą rękę wroga nad tobą w imię Jezusa. 

Punkty modlitwy:

  • Panie Boże, modlę się do Ciebie dzisiaj, abyś zniszczył każde złe zaklęcie w moim życiu. Każde demoniczne zaklęcie wroga, które bawi się moim życiem i przeznaczeniem, modlę się, aby ogniem Ducha Świętego zniszczyli je w imię Jezusa. Każde złe zaklęcie, które zostało użyte, aby przywołać złe demony przeciwko mojemu życiu, zarządzam mocą Najwyższego, Panie, zniszcz je dzisiaj w imię Jezusa. 
  • Panie Boże, każde demoniczne zaklęcie przeciwko mojemu zdrowiu, zmieniając mnie w wiecznego łobuza, postanawiam, że ogień Pana spali takie zaklęcia w imieniu Jezusa. Każdy silny mężczyzna w domu mojego ojca lub domu matki używający złych zaklęć przeciwko mojemu zdrowiu, niech tacy ludzie padną na śmierć w imieniu Jezusa. Panie, każdy język rzucający złe zaklęcie nad moim życiem, modlę się, abyś podciął ten język w imię Jezusa. 
  • Ojcze Panie, każde złe zaklęcie przeciwko mojemu życiu małżeńskiemu. Każde wypowiedziane słowo, które ma na celu zniszczenie mojego domu. Albowiem napisano, kto mówi i dzieje się, gdy Pan nie nakazał? Ogłaszam przez ogień Ducha Świętego, że każdy język, który przemawia przeciwko mojemu życiu małżeńskiemu, jest dziś odcięty w imię Jezusa. Rozkazuję przez ogień Najwyższego, aby każdy człowiek mówił źle przeciwko mojemu małżonkowi i ja, Panie, pozwoliłem im umrzeć w imię Jezusa. 
  • Panie Jezu, modlę się przeciwko każdemu złemu zaklęciu niepowodzenia, które zostało wypowiedziane w moim życiu. Każde słowo wypowiedziane przeciwko mojemu życiu, powodujące niepowodzenie w prawie każdej życiowej próbie, niszczę je autorytetem nieba. Albowiem napisano, powiedz rzecz, a zostanie ustalona. Panie, każde zaklęcie niepowodzenia w moim życiu jest niszczone w imię Jezusa. Odtąd zaczynam działać w innym wymiarze doskonałości w imieniu Jezusa. Każda próba obalenia mnie jest niszczona w imię Jezusa. 
  • Ojcze Panie, każde złe zaklęcie przeciwko mojemu życiu duchowemu, sprzeciwiam się mu mocą ducha świętego. Każde słowo, które zostało wypowiedziane, aby uczynić moje życie duchowe bezsilnym, postanawiam, że zostanie zniszczone w imię Jezusa. Od teraz otrzymuję łaskę duchowego przyspieszenia w imieniu Jezusa. Nie będę już zatrzymywany w imieniu Jezusa. Nie chcę być modlitwą z zimną krwią. Ogień na ołtarzu mojego życia modlitewnego otrzymuje więcej mocy, by płonąć w imię Jezusa. 
  • Panie, niszczę każde złe zaklęcie, które zostało wypowiedziane na życie moich dzieci, aby zrujnować ich przyszłość. Albowiem zostało napisane, moje dzieci i ja jesteśmy dla znaków i cudów. Sprzeciwiam się każdemu wypowiedzianemu słowu przeciwko ich przeznaczeniu w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa nie zawiodą celu Bożego co do ich życia. 
  • Osądzam Pana każdego olbrzyma w mojej linii, który próbuje zrujnować mi życie złym zaklęciem. Każde złe przekleństwo, które na mnie spadło, niszczę je ogniem ducha świętego. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinam tych, którzy cię przeklinają, a na tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi - wyrocznia Pana Zastępów. Każdy człowiek, który otworzy swoje, aby mnie przeklinać, będzie potępiony w imieniu Jezusa. Postanawiam, że anioł śmierci odwiedza każdego człowieka dręczącego moje życie złym zaklęciem w imię Jezusa. 

 

 


Reklamy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię