Punkty modlitewne, aby uciec z pułapki wroga

9
351

Dziś będziemy mieli do czynienia z punktami modlitewnymi, aby uciec z pułapki wroga. Diabeł nie ma innego biznes niż zniszczyć los tych, którzy stoją po stronie Boga. Nic dziwnego, że pismo mówi w księdze… 1 Piotra 5:8 Bądź trzeźwy, bądź czujny; bo twój przeciwnik, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo pożreć. Często wróg wykorzystuje ludzi przeciwko wierzącym. Tak jest w przypadku króla Dawida przeciwko królowi Saulowi.

Biblia wspomina, że ​​Saul stał się zazdrosny i za wszelką cenę chciał śmierci Dawida. W kilku przypadkach, jak zapisano w Piśmie, król Saul dokona zamachu na życie Dawida. Jednak Bóg zawsze jest wierny w ratowaniu ludzi, których wzywa się Jego imieniem. Pismo mówi w księdze Psalm 34:19 Wiele jest cierpień sprawiedliwego, ale Pan wybawi go z nich wszystkich. Bóg jest wystarczająco wierny, aby nas wybawić, jeśli tylko ufamy Mu i jesteśmy Mu posłuszni przez cały czas.

Będziemy dziś modlić się do Boga, aby wybawił nas z pułapki naszego wróg. Wróg używa różnych rzeczy, aby zakłócić podróż dzieci Bożych. Podczas gdy wróg użył Saula przeciwko Dawidowi, historia Józefa była inna. Wróg wykorzystał przeciwko niemu żonę szefa Józefa, żonę Portifara. Gdyby tylko Józef wpadł w tę pułapkę, nie byłby w stanie wypełnić celu Bożego dla swojego życia. Zarządzam z niebios, że każda pułapka wroga na twoim życiu jest zniszczona przez ogień Ducha Świętego.

Zdarzają się przypadki, gdy diabeł używa różnych pokus przeciwko wierzącemu. Hiob był tego praktycznym przykładem. Był bardzo dręczony przez wroga. Celem jego męki było doprowadzenie go do porzucenia Boga, ale Hiob trzymał się swojej wiary. Nasza może być inna niż Jacoba, wróg może użyć dla nas innej pułapki. To może być choroba, to może być choroba, to może być cokolwiek. Bez względu na to, co diabeł może chcieć użyć przeciwko nam, jest to zapewnienie, które mamy w Panu, jak podano w księdze św. Psalm 124:6-8 Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na łup ich zębom. Nasza dusza uciekła jak ptak z sideł ptaszników: sidło pękło, a my uciekliśmy. Nasza pomoc jest w imię Pana, który stworzył niebo i ziemię”.

Wiemy, że nasz Bóg jest w stanie uchronić nas od wszystkich. Ogłaszam przez władzę niebios, że każdy plan wroga, aby spowodować upadek dla ciebie, jest zniszczony przez ogień Ducha Świętego. Deklaruję z autorytetu nieba, że ​​plan i program wroga nad twoim życiem nie będą ukrywane w imieniu Jezusa. Bóg będzie nadal ujawniał wam plan wroga w imieniu Jezusa.

Modlitwa Zwrotnica:

 • Panie Jezu, wysławiam Cię dla Twojej łaski i ochrony nad moim życiem. To Twoje miłosierdzie trzymało mnie tak daleko, to dzięki Twojemu miłosierdziu nie jestem pochłonięty ani przytłoczony przez wroga. Powiększam Cię Panie Jezu, niech Twoje imię będzie wywyższone w imieniu Jezusa.
 • Panie, podtrzymuję obietnicę Twojego słowa w Księdze Izajasza 49:25 Ale tak mówi Pan: „Nawet jeńcy możnych zostaną zabrani, a łup straszliwych będzie wybawiony; Albowiem będę walczył z tym, co się z tobą spiera, i wybawię twoje dzieci. Postanawiam, aby zastępy niebios walczyły ze mną w imieniu Jezusa.
 • Panie Jezu jesteś moją tarczą i puklerzem mojej obecnej pomocy w potrzebie. Proszę, abyś dzięki swojej łasce uratował cię z pułapki moich wrogów. Proszę, abyś swoją mocą zniszczył plany wroga dotyczące mojego życia w imię Jezusa.
 • Panie, ponieważ zostało napisane, nie dotykaj mojego namaszczonego i nie czyń krzywdy mojemu Prorokowi, oświadczam, że żadna krzywda nie zbliży się do mnie w imieniu Jezusa. Żadne zło nie zbliży się do mojego miejsca zamieszkania w imieniu Jezusa.
 • Panie, każdy mężczyzna lub każda kobieta wyznaczona przez wroga do monitorowania mojego życia, ogłaszam dziś twoją śmierć w imieniu Jezusa. Każdy mężczyzna i kobieta, których interesem jest wyrządzenie mi krzywdy, deklaruję z autorytetu nieba, tracą dziś swoją moc w imieniu Jezusa.
 • Panie Jezu, karcę wroga za moje życie. Niech ich program zostanie zniszczony w moim życiu w imię Jezusa. Twoje słowo powiedziało, że uratujesz mnie od sideł Ptasznika, złamiesz sidła Ptaszka i zapewnisz mi gwarancję wolności, przemawiam do rzeczywistości w imieniu Jezusa.
 • Panie jako księga Psalmu 141:9 stwierdza, że ​​zachowaj mnie od paszczy pułapki, którą na mnie zastawili,
 • i z sideł tych, którzy popełniają nieprawość. Modlę się, aby twoje ręce ochrony były na mnie wszędzie, gdzie pójdę w imię Jezusa.
 • Panie Boże, Twoje słowo mówiło, że wyciągniesz mnie z sieci, którą potajemnie dla mnie założyli, Bo Ty jesteś moją siłą. Panie, opieram się na zapewnieniu tych słów w imieniu Jezusa. Deklaruję moje bezpieczeństwo w rzeczywistości w imieniu Jezusa.
 • Panie, dekretuję, że moc Boga Wszechmogącego zniszczy każdą pułapkę zastawioną na mnie przez wroga. Tak jak pomogłeś Dawidowi uciec przed wszystkimi pułapkami przeciwko niemu przez Saula, deklaruję, że twoja pomoc przyjdzie dla mnie w imieniu Jezusa.
 • bo zostało napisane, żadna broń stworzona przeciwko mnie nie będzie miała powodzenia. W jakikolwiek sposób wróg planuje mnie zaatakować, niszczę ich plany ogniem w imię Jezusa.

 

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

 

 


Reklamy

9 komentarze

  • Deklaruję w imię JEZUSA Chrystusa, jesteś wybawiony. Napominam każdego demona wysysającego krew w twoim życiu, kieruję ich na krzyż Kalwarii, gdzie jest obfity przepływ krwi w imię Jezusa. Ogłaszam dziś twoją wolność w imieniu Jezusa.

   Amen.

 1. módl się za mnie, dobra praca zlokalizuj mnie, a palec Boży uaktywni swoje obietnice w moim życiu, bo mówi, że wypisze swoje prawa w naszych sercach

  • Modlę się o spełnienie wieloletnich obietnic Bożych w twoim życiu. Twoje oczekiwanie się skończyło, niech ręce Boga Wszechmogącego doprowadzą do spełnienia wszystkich obietnic Pana dotyczących twojego życia w imieniu Jezusa.

  • Modlę się przez autorytet nieba, aby ta wymarzona praca zlokalizowała cię dzisiaj w imieniu Jezusa. Decyduję autorytetem nieba, że ​​praca, która położy kres kryzysowi finansowemu w twoim życiu, modlę się, aby praca znalazła cię dzisiaj w imieniu Jezusa.

 2. Modlę się o uwolnienie od ataków złego ducha przez sny i wszelkie pułapki zastawione na mnie przez moich wrogów. Modlę się o wyzwolenie z ducha stagnacji we wszystkich dziedzinach mojego życia. Stoję na wierze obietnic Pana naszego i Zbawiciela Jezusa, dokończyciela naszej wiary. Dla Pana nie ma nic trudnego, Egipcjan, których teraz widzisz, już ich nie zobaczysz. Amen

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię