5 sposobów na unikanie cudzołóstwa jako samotni

1
146

Dzisiaj będziemy uczyć 5 sposobów unikania cudzołóstwa jako osoby samotne. Cudzołóstwo to stosunek seksualny między ludźmi, którzy nie są ze sobą legalnie małżeństwem. Kiedy mężczyzna, który jest samotny i kobieta, która jest samotna, spotykają się, aby uprawiać seks, to jest cudzołóstwo. Małżeństwo jest czymś, co powinno być honorowane i wszystko, co powinno się wydarzyć w ramach małżeństwa, powinno być honorowe. Księga List do Hebrajczyków 13 dalej wyjaśnia, że ​​małżeństwo jest honorowe wśród wszystkich, a łoże nieskalane; ale rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.

Bóg brzydzi się cudzołóstwem, niewiele ostrzegł nas przed aktem cudzołóstwa w Piśmie Świętym, kiedy dał 10 przykazań Prorokowi Mojżeszowi. Pamiętaj, że Pismo Święte mówi, że nasze ciało jest świątynią Pana, więc musimy starać się zachować je w świętości. Pismo Święte dalej wyjaśnia sedno cudzołóstwa. W księdze 1 Koryntian 6:18 Unikaj niemoralności seksualnej. Każdy grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem, ale ten, kto dopuszcza się niemoralności, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Kiedy oddajemy się cudzołóstwu, nie tylko grzeszymy przeciwko Bogu, ale także przeciwstawiamy się łożu i grzeszymy przeciwko naszemu ciału. Jednym z negatywnych skutków tego jest to, że ujarzmia ducha Bożego w życiu człowieka.

Negatywne skutki Fornicacji


Istnieje wiele negatywnych skutków rozpusty. Niektóre z najczęstszych to:

Poskramia Ducha Bożego w człowieku
Duch Boży jest łaską Bożą dla każdego człowieka. I pamiętajcie, że Pismo mówi, czy będziemy nadal żyć w grzechu i prosić o obfitość łaski? Ciało człowieka mieści ducha Bożego. Kiedy cudzołóstwo staje się na porządku dziennym, duch Boży zaczyna stopniowo odchodzić i nadchodzi czas, kiedy taka osoba nie będzie już miała ani odrobiny ducha.

Wymaga obecności Boga Far
Kiedy mężczyzna pogrąża się w grzechu seksualnym, duch obecności Bożej odchodzi od takiego człowieka. Tymczasem cała nasza ludzka egzystencja polega na koinonii z Bogiem. Jedną z rzeczy, które mogą zniszczyć ten związek, jest grzech. Im bardziej człowiek grzeszy, tym dalej Duch Boży od niego odchodzi.

Utrudnia spełnienie przeznaczenia
Istnieje cel istnienia każdego człowieka na ziemi. Wiele miejsc przeznaczenia zostało zniszczonych na ołtarzu grzechu seksualnego. Ruben stracił swoją pozycję pierwszego dziecka, ponieważ dopuszczał się grzechów seksualnych z żoną swojego ojca. Józef nie osiągnąłby w życiu czegoś wielkiego, gdyby oddawał się żonie pana. Rodzaju 39:12, że złapała go za szatę, mówiąc: „Połóż się ze mną”. Ale on zostawił swoją szatę w jej ręce, uciekł i wybiegł na zewnątrz. Pismo Święte zapisało, że Józef uciekł z miejsca zdarzenia.

Jak unikać cudzołóstwa?


Proś Boga o pomoc
Jednym z najlepszych sposobów przezwyciężenia ducha rozpusty jest pomoc Boża. Łaska przezwyciężenia tego uczucia lub pokusy… wszeteczeństwo zostanie uwolniony i jedynym miejscem, w którym człowiek może zapracować na tę łaskę dzięki pomocy Bożej.

Proś Boga o pomoc, powiedz Duchowi Świętemu Bożemu, aby pomógł ci przezwyciężyć pokusę rozpusty. Między ciałem a duchem zawsze jest bójka. Duch jest zawsze chętny, ale ciało jest słabe. To wyjaśnia, dlaczego człowiek musi zawsze szukać pomocy Bożej.

Jak ten apostoł Paweł wołał do Boga o pomoc. Romance 7: 15 Za to, co robię, nie pozwalają: za to, co chcę, to nie ja; ale czego nienawidzę, to jak ja Wołaj do Boga, a On ci pomoże.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ


Bądź zdyscyplinowany

Większość otchłani grzechu, w którą wpadamy, jest wynikiem samodyscypliny. Człowiek, który nie wie, za czym się opowiada, zakocha się niemal we wszystkim. Józef wiedział, kim jest, dlatego nie mógł sobie pozwolić na zaniechanie celu na ołtarzu grzechu seksualnego. Był bardzo zdyscyplinowany i zdeterminowany, by nigdy nie angażować się w żadne formy grzechu seksualnego.
Dopóki człowiek nie będzie celowo dyscyplinował pewnych rzeczy, zawsze padnie ofiarą przy każdej możliwej okazji.

Sec zjednoczyć dwie osoby. Dlatego Biblia mówi 1 Koryntian 6:16 Czy nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem „dwaj”, mówi, „staną się jednym ciałem”. bądź dyscypliną, aby nie zjednoczyć się z nierządnicą.

Wyjść za mąż

Małżeństwo jest honorowe. Łóżko powinno być zanieczyszczone. Niech osoba w wieku uprawniającym do małżeństwa wyjdzie za mąż zamiast pogrążać się w grzechu seksualnym. Kiedy już osiągniesz wiek uprawniający do małżeństwa, nie pozwól, by pokusa rozpusty zmusiła cię do grzechu. Zamiast pogrążać się w grzechu seksualnym, lepiej osiedlić się w małżeństwie.

Małżeństwo to spotkanie mężczyzny i kobiety, aby stać się mężem i żoną. Mathew 19: 5 i powiedział: „Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i przytuli się do swojej żony, a oboje staną się jednym ciałem”?


Strach przed Bogiem
Pismo mówi o strachu przed początkiem mądrości. Wystrzeganie się rozpusty nie jest siłą. Aby móc rozpoznać pokusę i uciec od niej, potrzebna jest mądrość ojca. A mądrość Pana jest zakorzeniona w bojaźni o Niego. Kiedy boimy się Pana, przestrzegamy wszystkich Jego przykazań, niezależnie od tego, czy jest to dla nas wygodne, czy nie. Pismo pozwoliło nam zrozumieć, że jednym z przykazań, jakie dał nam Bóg, jest powstrzymywanie się od rozpusty. To dlatego, że Bóg chce zbudować naród świętych ludzi.

Jednakże, gdy nie ma bojaźni Pańskiej, bardzo trudno jest nie cudzołożyć. Musimy bać się Pana tak, jak widzimy, musimy się Go bać tak, jak On jest tuż za nami. Księga Psalm 119:11 mówi, że słowo Twoje ukryłem w sercu moim, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Zachowaj słowo Pana w swoim sercu, abyś nie grzeszył przeciwko Niemu.

 

 

 

 

 


Reklamy

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię