Psalm 51 Znaczenie wiersz po wierszu

0
1073

Dzisiaj będziemy odkrywać Psalm 51 oznaczając werset po wersecie i ufamy, że duch święty pomoże nam oddać sprawiedliwość temu wersecie. Tuż przed rozpoczęciem pomódlmy się. Nasz niebiański Ojcze, wysławiamy Cię za tę wspaniałą chwilę, którą obdarzyłeś nas, aby zobaczyć taki wielki dzień, dziękujemy Ci, ponieważ byłeś naszą tarczą i puklerzem, niech Twoje imię będzie wywyższone. Panie, kiedy wchodzimy w Twoje słowo, modlimy się, aby duch święty służył nam Twoim słowem w imieniu Jezusa. Oddajemy się pod prowadzenie ducha świętego, prosimy, abyś nas pouczył i podzielił dla nas rzeczy w imię Jezusa. Ojcze, na końcu, nie pozwól, aby to słowo sprzeciwiało się nam, zamiast tego uwolnijmy się od mocy grzechu w imię Jezusa.

Zmiłuj się nade mną, Boże,
Zgodnie z Twoją miłującą dobrocią;
Według mnóstwa Twych łask,
Wymazuj moje występki. Obmyj mnie dokładnie z mojej winy,
I oczyść mnie z mojego grzechu. Bo uznaję moje występki,
A mój grzech jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem,
I uczyniłeś to zło w Twoich oczach —
Abyś mógł być znaleziony właśnie wtedy, gdy mówisz,
I nienaganny, gdy osądzasz Oto zostałem wyprowadzony w nieprawości,
I w grzechu poczęła mnie moja matka. Oto pragniesz prawdy we wnętrzu,
A w ukrytej części sprawisz, że poznam mądrość. Oczyść mnie hizopem, a będę czysty;
Obmyj mnie, a będę bielszy niż śnieg. Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
Aby się radowały kości, które złamałeś. Ukryj twarz przed moimi grzechami,
i wymaż wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie czyste serce, o Boże,
I odnów we mnie ducha niezłomnego. Nie odrzucaj mnie od Twojej obecności i nie odbieraj mi Twojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twego zbawienia,
I wspieraj mnie swoim hojnym Duchem. Wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg,
A grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy rozlewu krwi, Boże,
Boże mego zbawienia,
a mój język będzie śpiewał o Twojej sprawiedliwości. Panie, otwórz moje usta,
a moje usta będą głosić Twoją chwałę. Bo nie pragniesz ofiary, bo ja bym ją dała;
Nie masz upodobania w całopaleniu. Ofiarami Boga są duch skruszony, serce skruszone i skruszone —
Tymi, o Boże, nie pogardzisz. Czyń dobrze w swoim upodobaniu Syjonowi;
Zbuduj mury Jerozolimy. Wtedy będziesz zadowolony z ofiar sprawiedliwych,
Z całopaleniem i całopaleniem;
Wtedy złożą cielce na Twoim ołtarzu.


Psalm 51 mówi o kimś, kto od dawna pogrąża się w toksyn grzechu. Kogoś, kogo życie i egzystencję splamiła moc grzechu. Ten Psalm mówi o kimś, kto pragnie sprawiedliwości w surowej formie, o kimś, kto nie uważa się za godną osobę przed Bogiem. Ten Psalm odzwierciedla życie kogoś błagającego Boga o miłosierdzie.

Dla lepszego zrozumienia przeanalizujmy tę księgę Psalmu w wersetach.

Zmiłuj się nade mną, Boże,
Zgodnie z Twoją miłującą dobrocią;
Według mnóstwa Twych łask,
Wymazuj moje występki. Obmyj mnie dokładnie z mojej winy,
I oczyść mnie z mojego grzechu.

Te pierwsze kilka wersetów z pisma świętego odzwierciedla życie kogoś błagającego o miłosierdzie. Zmiłuj się nade mną według twej łaskawości, według mnóstwa twego miłosierdzia. Miłosierdzie Pana nie ma końca. Księga Psalmu 136 mówi, dziękuj Panu, bo jest dobry, a Jego miłosierdzie trwa na wieki. Miłosierdzie Pana nie ma końca.


Drugi werset pokazuje, że tylko Bóg jest w stanie zmyć nasze grzechy przez krew Swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. To krew Chrystusa wystarcza, aby zmyć nieprawości. Ten werset stwierdza, że ​​nic innego nie może zmyć grzechu człowieka poza Bogiem.

Bo uznaję moje występki,
A mój grzech jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem,
I uczyniłeś to zło w Twoich oczach —
Abyś był znaleziony, gdy mówisz, i nienaganny, gdy osądzasz.

Pismo mówi w Księdze Przysłów, kto ukrywa swój grzech, zginie, ale kto wyznaje i porzuca je, znajdzie miłosierdzie. Pierwszym krokiem do uzyskania przebaczenia jest przyznanie się do grzechu. Nasz grzech jest przed Bogiem i przeciwko Niemu wszyscy zgrzeszyliśmy.

Bóg jest sprawiedliwy i sprawiedliwy. Nie karze ani nie upomina ludzi za nic nie robienie. Aby można było znaleźć się właśnie wtedy, gdy mówisz, i nienagannego, gdy osądzasz.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ
Oto zostałem wyprowadzony w nieprawości,
I w grzechu poczęła mnie moja matka. UjrzećTy pragniesz prawdy we wnętrzu,
A w ukryciu część Sprawisz, że poznam mądrość.

Ma to na celu podkreślenie faktu, że dziedziczymy grzech po naszych rodzicach, tak jak świat odziedziczył grzech po pierwszym człowieku Adamie. Nawet łono, które przez dziewięć miesięcy rodzi dziecko, jest skażone i wypełnione grzechem. Księga Rzymian mówi dla wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej.

Bóg ma upodobanie w prawdzie nawet w wewnętrznej części. Oznacza to, że nasza szczerość nie powinna być wyłącznie sprawą publiczną, powinniśmy być szczerzy i prawdziwi w naszych wyznaniach, nawet gdy nikt nie patrzy.

Oczyść mnie hizopem, a będę czysty;
Obmyj mnie, a będę bielszy niż śnieg. Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
Aby się radowały kości, które złamałeś. Ukryj twarz przed moimi grzechami,
i wymaż wszystkie moje nieprawości.

Dopóki nie nastąpi oczyszczenie, nie ma oczyszczenia. Tymczasem hizop oznacza krew Jezusa. Nic innego nie może zmyć naszego grzechu poza krwią Jezusa. Nic nie może nas wybielić niż śnieg, z wyjątkiem krwi Jezusa.

Kiedy zostajemy oczyszczeni krwią Chrystusa, stajemy się nowym stworzeniem, a stare rzeczy przemijają. Oblicze Pana będzie ukryte przed naszym grzechem, ponieważ zostały obmyte drogocenną krwią Chrystusa.

Nie odrzucaj mnie od Twojej obecności,
I nie odbieraj mi Swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twego zbawienia,
I wspieraj mnie swoim hojnym Duchem. Wtedy przestępców będę nauczał Twoich dróg, a grzesznicy nawrócą się do Ciebie.

Kiedy ciężar grzechu jest zbyt duży w życiu człowieka, taka osoba zostanie odrzucona. Dzieje się tak, ponieważ oczy Pana są zbyt sprawiedliwe, aby widzieć grzech. Saul zaczął mieć kłopoty, kiedy pogrążył się w grzechu. Duch Boży był z Saulem, ale kiedy wszedł grzech, duch Pana opuścił jego życie i był dręczony przez złego ducha.

Podtrzymuj mnie swoim hojnym duchem tutaj oznacza podtrzymuj mnie swoim świętym duchem. Pismo mówi, że kiedy moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych, mieszka w tobie, ożywi twoje śmiertelne ciało. Nasze ciało potrzebuje mocy ducha świętego.

Wybaw mnie od winy rozlewu krwi, Boże,
Boże mego zbawienia,
a mój język będzie śpiewał o Twojej sprawiedliwości. Panie, otwórz moje usta,
a moje usta będą głosić Twoją chwałę.

Kiedy jesteśmy przytłoczeni mocą grzechu, w większości przypadków to, co robi diabeł, to sprowadzanie winy do naszego serca. Ta wina powstrzyma nas nawet od dążenia do zbawienia w Chrystusie Jezusie, ponieważ czujemy, że ciężar naszego grzechu jest zbyt duży, niż Bóg może przebaczyć.

Tak stało się z Judaszem Iskariotą. Pochłonęło go poczucie winy za to, co zrobił iw końcu, zamiast prosić o przebaczenie, odebrał sobie życie.


Bo nie pragniesz ofiary, bo ja bym ją dała;
Nie masz upodobania w całopaleniu. Ofiarami Boga są duch skruszony, serce skruszone i skruszone —
Tymi, o Boże, nie pogardzisz.

Dawno minęły czasy, kiedy Bóg ma upodobanie w całopaleniu. Krew barana czy cielca nie jest już cenna. Istnieje krew, która jest cenniejsza niż krew barana czy cielca, to jest krew Jezusa.

Pismo Święte mówi, że ofiarami Boga są złamany duch, złamane i skruszone serce, które Bóg nie pogardzi. Oznacza to, że kiedy błagamy Boga o przebaczenie, musimy mieć złamane serce, serce, które czuje się trzeźwe z powodu popełnionego zła i musi nastąpić prawdziwa pokuta. Są to ofiary, w których Bóg ma upodobanie, pamiętajcie, że Pismo Święte mówi, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale pokuty przez Chrystusa Jezusa.

Czyń dobrze w swoim upodobaniu Syjonowi;
Zbuduj mury Jerozolimy. Wtedy będziesz zadowolony z ofiar sprawiedliwych,
Z całopaleniem i całopaleniem;
Wtedy złożą cielce na Twoim ołtarzu.

Jest to błaganie Boga, aby nie przeszkadzał w naszym życiu dobrych rzeczy z powodu grzechu. Są chwile, kiedy grzech powstrzymuje manifestację Bożej chwały w życiu człowieka. Ta część Psalmu błaga, aby Bóg czynił dobro w swoim upodobaniu do Syjonu.

Wasze życie to Syjon, wasza kariera, edukacja, małżeństwo, związek i wszystko, co was dotyczy, to Syjon. Ofiarą, którą złożysz na ołtarzu Pana, jest Święto Dziękczynienia.
 
 
 

 


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.