10 wersetów biblijnych do modlitwy, gdy chcesz cudu

3
15845

Dzisiaj będziemy mieli do czynienia z 10 wersetami z pism świętych, aby się modlić, gdy chcesz cudu

Cud to wszystko, czego pragniemy w każdej dziedzinie naszego życia. Kiedy szukasz Bożej obecności i prosisz Go, aby zainterweniował w twojej sytuacji, możesz poprzeć to wersetami podanymi poniżej. Bóg ma władzę nad całym stworzeniem i ma zdolność czynienia dla ciebie cudu. Poniższe wersety biblijne nauczą nas cudów dokonanych przez Jezusa oraz tego, jak możemy mieć wiarę w cud. Wersety biblijne pomogą nam w naszej wierze i pomogą nam mieć silną wiarę w Boga, że ​​On może zrobić dla nas tak wiele rzeczy, nawet poza wątpliwościami i bez względu na to, o czym możemy pomyśleć.

Dz 19v 11-12

Bóg dokonał niezwykłych cudów przez Pawła, tak że nawet chusteczki i fartuchy, które go dotykały, zanoszono do chorych, a ich choroby zostały uleczone, a złe duchy opuściły ich.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

To pokazuje, że słowo Boże jest potężne, powiedziałem wcześniej, że Bóg może zrobić to, co naszym zdaniem jest tak niemożliwe, że dokonał Swojego cudu przez Swojego ucznia Apostoła Pawła.


 • Panie Jezu, modlę się tak, jak objawiłeś się w życiu Apostoła Pawła, abyś uczynił to także w moim życiu 
 • Przenieś wszystkie góry, które służą jako przeszkody między mną a moimi cudami w imieniu Jezusa
 • Dokonuj przeze mnie nadzwyczajnych cudów, tak jak czyniłeś to przez apostoła Pawła, aby ludzie oddawali chwałę mojemu Ojcu w niebie, ponieważ twoje słowa mówią, aby twoje światło świeciło tak, aby ludzie je widzieli i oddawali chwałę mojemu Ojcu w niebie.

Pismo mówi, że świat oczekuje manifestacji synów Bożych, odtąd będę manifestował się w imieniu Jezusa

List do Efezjan 3 a 20-21

Temu zaś, który może uczynić niezmiernie więcej niż wszystko, o co prosimy lub o co nam się prosi, według mocy działającej w nas, Jemu niech będzie chwała w Kościele iw Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia, na wieki wieków! Amen.

Moc Boga przekracza naszą wyobraźnię i to, co możemy pojąć, powyższy werset mówi, że Bóg może zrobić więcej niż to, o co prosimy

 

 • Panie Jezu, modlę się, abyś robił wielkie rzeczy w moim życiu w imieniu Jezusa
 • Wszędzie doświadczałem stagnacji w moim życiu, Panie Jezu, zrób dziś coś cudownego w moim życiu i odsuń wszystkie przeszkody w imieniu Jezusa
 • Niech moje świadectwa zaczną się dzisiaj Panie w imieniu Jezusa

Łukasza 8vs 43-48

Była tam kobieta, która przez dwanaście lat krwawiła, ale nikt nie mógł jej uleczyć. Stanęła za nim i dotknęła krawędzi jego płaszcza, i natychmiast ustało krwawienie. „Kto mnie dotknął?” – zapytał Jezus. Kiedy wszyscy temu zaprzeczyli, Piotr powiedział: „Mistrzu, lud się tłoczy i napiera na ciebie”. Ale Jezus powiedział: „Ktoś mnie dotknął; Wiem, że moc wyszła ze mnie”. Wtedy kobieta, widząc, że nie może pozostać niezauważona, zbliżyła się drżąc i upadła u jego stóp. W obecności wszystkich ludzi opowiedziała, dlaczego go dotknęła i jak została natychmiast uzdrowiona. Potem powiedział do niej: „Córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju."

Zauważymy tutaj, że nawet nie rozmawiając z Bogiem, doświadczyła cudu Bożego na swoim życiu, jej krwawienie ustało, czyli akk musimy prosić Boga o to, czego chcemy, otwarcie lub potajemnie, ponieważ Biblia mówi, że nasz Bóg kto widzi nasze serce, usłyszy nasze modlitwy.

 • Panie Jezu, widzisz moje serca, znasz moje serce, wiesz, czego chcę, znasz moje najgłębsze pragnienie, te, o których mogę otwarcie mówić i te, o których mogę, proszę, Panie Jezu, spełnij moją prośbę w imieniu Jezusa
 • Tak jak uzdrowiłeś kobietę z problemów z krwią, proszę, Jezus uzdrów mnie ze wszystkich moich słabości w imieniu Jezusa.

Jan 4vs 46-53

Ponownie odwiedził Kanę w Galilei, gdzie zamienił wodę w wino. Był też pewien urzędnik królewski, którego syn leżał chory w Kafarnaum. Kiedy ten człowiek usłyszał, że Jezus przybył do Galilei z Judei, poszedł do niego i błagał, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. „Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów”, powiedział mu Jezus, „nigdy nie uwierzycie”. Urzędnik królewski powiedział: „Panie, zejdź, zanim umrze moje dziecko. „Idź”, odpowiedział Jezus, „twój syn będzie żył”. Ten człowiek wziął Jezusa za słowo i odszedł. Gdy był jeszcze w drodze, jego słudzy powitali go z wiadomością, że jego syn żyje. Kiedy zapytał, kiedy stan jego syna się poprawił, odpowiedzieli mu: „Wczoraj o pierwszej po południu opuściła go gorączka”. Wtedy ojciec zrozumiał, że właśnie w tym czasie Jezus mu powiedział: „Twój syn będzie żył.

Jezus złożył tutaj obietnicę, że zawsze wypełnia to, co mówi, że zrobi. Z pewnością zrobi to, co mówi, że zrobi i aksi zrobi to, o co go poprosisz, wystarczy mu zaufać i trzymać się Jego obietnic.

 • Panie Jezu tak jak uzdrowiłeś syna urzędnika królewskiego proszę uzdrów mnie we wszystkich dziedzinach przeżywałem rozczarowania, niepowodzenia, zacofanie
 • Ojcze, modlę się, abyś oczyścił mnie z wszelkich chorób w imieniu Jezusa 
 • Niech wasze ręce uzdrowienia zstąpią na mnie, a mój dom utrzyma się w imieniu Jezusa.
 • Twoje słowo mówi twoimi paskami, że zrobiłem się dziurą, umyj i oczyść mnie Panie i zmyj wszelkie przeszkody, sieci mnie i mój sukces w imieniu Jezusa.

Marka 10 na 27

Jezus spojrzał na nich i powiedział: „U człowieka to niemożliwe, ale nie u Boga; wszystko jest możliwe u Boga”.

 • Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy w Boga i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych Bóg do zrobienia. On czyni wszystko pięknym w swoim czasie i na pewno nie pozwoli cierpieć swoim dzieciom.
 • Panie załatw wszystko w moim życiu, co wydaje mi się niemożliwe do osiągnięcia w imieniu Jezusa 
 • Panie Jezu, nazwij drogę, w której nie ma dla mnie drogi, jesteś moją ścieżką, Panie Jezu, kieruj moimi ścieżkami Panie Jezu i przyspiesz moje błogosławieństwa, zanim ten rok skończy się w imieniu Jezusa

Jeremiasz 32: 27

Jestem Panem, Bogiem całej ludzkości. Czy coś jest dla mnie za trudne?

Dla Jezusa nic nie jest zbyt trudne, pamiętaj o cudach On uzdrawiał chorych, oczyszczał ludzi z ich niemocy, utorował drogę tam, gdzie wydaje się, że nie ma drogi.

 • Panie Jezu, uczyń dla mnie sposoby tam, gdzie wydaje się, że nie ma sposobu w imieniu Jezusa 
 • Zamówiłeś ścieżki Izraelitów, a nawet stworzyłeś drogę, w której czerwone morze mogło służyć jako bariera, co oznacza, że ​​nie ma dla ciebie nic trudnego do zrobienia, Panie Jezu, utoruj mi drogę w każdym aspekcie i rozgałęzieniach mojego życia w imieniu Jezusa

Luke 9: 16-17

Wziął pięć chlebów i dwie ryby i spojrzał w niebo, podziękował i połamał je. Następnie dał je uczniom, aby rozdawali je ludowi. Wszyscy jedli i byli nasyceni, a uczniowie podnieśli dwanaście koszy pełnych połamanych kawałków, które pozostały.

Zobacz, do czego zdolny jest nasz drogi Pan Jezus Chrystus. W przedziwny sposób czyni swoje rzeczy. Kto może pojąć drogi Pana. Zrobił to, co nie wystarczyło, by nakarmić nurków bardziej niż wystarczająco, by nakarmić nurków tysiące ludzi

 • Mój ojcze, otrzymuję podwójne błogosławieństwa małżeńskie, finansowe, przełomowe i we wszystkich aspektach mojego życia w imieniu Jezusa
 • Zaczynam doświadczać dobrych rzeczy, które są poza ludzkim rozumowaniem
 • Zaczynam się cieszyć wielką łaską, miłosierdziem obfitej łaski Pana” 

Jeremiasz 17: 14 

Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony; ratuj mnie, a będę zbawiony, bo Ty jesteś moją chwałą.

Jeśli jesteś chory, możesz użyć tego konkretnego wersetu, aby prosić Boga o boskie uzdrowienie lub gdy potrzebujesz boskiego przełomu, Pan jest zawsze gotowy, aby wyciągnąć dla nas swoje uzdrawiające ręce

 • Panie Jezu, proszę, abyś całkowicie uzdrowił mnie z wszelkich form choroby, czy to choroby duchowej, duchowego ataku w potężnym, potężnym imieniu Jezusa.
 • Pismo mówi, że Chrystus wziął na Siebie wszystkie moje słabości i uzdrowił wszystkie moje choroby. Ojcze, przekonuję moje uzdrowienia do rzeczywistości w imieniu Jezusa Chrystusa. 

James 5: 14-15 

Czy ktoś z was jest chory? Niech wezwie starszych zboru i niech się nad nim modlą, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary zbawi chorego, a Pan go podźwignie. A jeśli popełnił grzechy, będzie mu przebaczone.

Pan nigdy nie śpi ani nie drzemie, zawsze jest gotowy do słuchania, więc dał nam upoważnienie do głoszenia dobrych rzeczy i całkowitego uzdrowienia w naszym życiu

 • Ojcze Panie uczyń mnie zdrowym, uwolnij mnie od choroby, ulecz moje finanse, w każdym aspekcie mojego życia doświadczam choroby, Panie Boże Zastępu uzdrów mnie w imieniu Jezusa 
 • Jesteś Bogiem wszelkiego ciała i nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych do zrobienia. Deklaruję, że swoją potężną mocą przywrócisz mi zdrowie i uzdrowisz mnie na nowo w imię Jezusa Chrystusa. 

Hebrajczyków 2: 4 

Podczas gdy Bóg dał świadectwo także znakami i cudami i różnymi cudami oraz darami Ducha Świętego rozdanymi zgodnie z Jego wolą.

 • O Panie zacznij pokazywać swoje cuda w moim życiu 
 • Powiedziałeś swoim słowem, że jeśli moi ludzie nie zobaczą cudów, nie uwierzą, że istniejesz, pokaż swoje znaki i cuda przeze mnie w imieniu Jezusa. Amen 

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ
Poprzedni artykułPunkty modlitewne o wolność przeciwko demonicznym porywaczom
Następny artykuł5 sposobów, aby stać się potężną modlącą się żoną i matką
Nazywam się Pastor Ikechukwu Chinedum, jestem Człowiekiem Bożym, który z pasją podchodzi do Bożego ruchu w tych ostatnich dniach. Wierzę, że Bóg obdarzył każdego wierzącego dziwnym porządkiem łaski, aby zamanifestował moc Ducha Świętego. Wierzę, że żaden chrześcijanin nie powinien być uciskany przez diabła, mamy Moc, aby żyć i chodzić w panowaniu poprzez modlitwy i Słowo. Aby uzyskać więcej informacji lub porady, możesz skontaktować się ze mną pod adresem dailyprayerguide@gmail.com lub porozmawiać ze mną na WhatsApp i Telegram pod numerem +2347032533703. Z przyjemnością zaprosimy Cię do przyłączenia się do naszej potężnej 24-godzinnej grupy modlitewnej na Telegramie. Kliknij ten link, aby dołączyć teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Niech cię Bóg błogosławi.

3 komentarze

 1. Dziękuję Ci, Człowieku Boży à travers vous j'ai compris beaucoup de selected surtout sur le jeûne Niech cię Bóg błogosławi

 2. Dziękuję Bogu za cudowne wersety i jestem bardzo zachęcony. Od dzisiejszego wieczoru będę zajęty modlitwą, korzystając z tych wskazówek i wierzę, że moja data rozmowy kwalifikacyjnej i zatwierdzenie są w drodze. moja wiza została odrzucona 8 września 2022 r. mam podróżować w tym tygodniu, a moi przyjaciele są teraz w klasie, a mój późny przyjazd jest 14 września, dla nas jako ludzi nie możemy nic zrobić, dlatego Potrzebuję cudu bogów, aby interweniować. rzeczywiście potrzebuję cudu z góry. urzędnicy wizowi powiedzieli mi, że nie jest możliwe, aby najbliższy termin wywiadów był przełożony raczej daleko niż się spodziewałem, ale z tym Bogiem, którym służymy, musi się wydarzyć coś dziwnego. Panie, potrzebuję dziś twojego cudu. łączcie się ze mną w modlitwach świętych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.