50 punktów modlitwy wojennej przeciwko siłom ciemności. [2022 Zaktualizowano]

11
103537

Niech spadną na nich niegodziwości niegodziwców. Dzisiaj zebrałem 50 punktów modlitewnych przeciwko wojnie siły ciemności. Musimy podjąć duchową bitwę do obozu wroga. Diabeł jest niegodziwy, a misją jego życia jest kraść, zabijać i niszczyć, nie wolno nam

niech go, musimy powstać i przeciwstawić się mu w modlitwach wojennych. Musimy uwolnić ogień Boży, aby pochłonąć wszystkie działania agentów ciemności w naszym życiu.

Kiedy się nie modlisz, stajesz się ofiarą diabła. Te wojenne modlitwy przeciw siłom ciemności zakończą każdy niekończący się krąg demonicznych działań w twoim życiu. Zachęcam was do ogłoszenia postu podczas odmawiania tych modlitw i modlenia się nimi z wiarą, aby uzyskać maksymalne rezultaty. Wszyscy twoi wrogowie muszą dziś pokłonić się w imieniu Jezusa.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ


 

50 Punktów Modlitwy Wojennej przeciwko siłom ciemności.

1). Mówię jasno nad każdą demoniczną ciemnością unoszącą się dzisiaj w moim życiu w imieniu Jezusa.

2). O Boże! Rozkazuję każdemu demonicznemu agentowi ciemności, który walczy przeciwko mnie, aby upadł i umarł w imieniu Jezusa.

3) Och, Panie, oddzielam się od wszelkich ciemności i ciemnych przedmiotów, które mogłem uwikłać świadomie lub nieświadomie w imię Jezusa.

4). Każdy bożek domowy czczony przez moich przodków i wciąż walczy z moim przeznaczeniem, rozkazuję, aby pochłonął ich ogień świętego ducha w imieniu Jezusa.

5). Występuję przeciwko wszystkim demonicznym bóstwom, które walczą przeciwko mnie i mojej rodzinie, pochłonięty przez ogień Ducha Świętego w imieniu Jezusa.

6) Rozkazuję wszystkim duchowym królom Egiptu (duchowym panom-niewolnikom), aby zatracili się w moim życiu dzisiaj dzięki krwi Jezusa w imieniu Jezusa.

7). O Boże! Walczcie przeciwko tym, którzy walczą przeciwko mnie, powstańcie, o Panie i bijcie mych dręczycieli różnymi plagami, takimi jak dni Mojżesza i Farai w imieniu Jezusa.

8). Wszystkie czarownice, czarodzieje i znajome duchy działające na moim terytorium znajdują się i są niszczone przez ogień Ducha Świętego w imieniu Jezusa.

9) Wszyscy olbrzymy mego życia, ciągnięcie mnie i siedzenie na moim przeznaczeniu powinny upaść i umrzeć w imieniu Jezusa.

10). Słuchajcie słowa Pana, wszyscy giganci mego życia, nie spadajcie, aby nigdy więcej nie powstać w imieniu Jezusa.

11). O Panie, niech niegodziwość niegodziwców w moim życiu zwróci się teraz przeciwko nim w imieniu Jezusa.

12). Deklaruję, że w imię Jezusa moje domostwo będzie zbyt gorące, aby diabeł i jego demoniczny agent pozostali w imieniu Jezusa.

13). Odrzucam wszystkie satanistyczne werdykt na moje życie i przeznaczenie w imieniu Jezusa.

14). Lord! Przez krew wiecznego przymierza Ucisz każdy zły język demonicznych agentów ciemności przemawiających nad moim życiem w imieniu Jezusa.

15). Każdy strażnik w królestwie ciemności, sprzeciwiający się mojemu życiu, uwalniam anioły zniszczenia, aby rozproszyły ich w imieniu Jezusa.

16). O Panie, uwalniam ogień Ducha Świętego, aby pochłonąć i zniszczyć wszelkie działania królestwa ciemności w moim życiu w imieniu Jezusa.

17). O Panie, niech ci, którzy szukają mego życia, zostaną zniszczeni ze względu na mnie w imieniu Jezusa.

18). Każda zła intryga mego przeznaczenia zostanie unieważniona w imieniu Jezusa.

19). Wszystkie czarownice i władcy ciemności będą odwiedzani przez ogień Ducha Świętego w imieniu Jezusa.

20). O Panie, niech twój boski sąd spoczywa na każdym złym mężczyźnie lub kobiecie walczących przeciwko mojemu przeznaczeniu w imieniu Jezusa.

21). Deklaruję, że wszyscy agenci, których używają moce ciemności przeciwko mnie, wpadną do dołu, który dla mnie wykopali, łącznie z nimi i tam domownikiem w imieniu Jezusa.

22). O Boże! Niepokój wszystkich, którzy od dziś niepokoją moje życie w imieniu Jezusa.

23). Wszyscy niegodziwi ludzie, którzy leżą nisko w mojej zasadzce, zostaną zmiażdżeni przez anioła Pana w imieniu Jezusa.

24). Panie, złam dziś silne ramię każdego silnego człowieka w moim życiu, spraw, aby sparaliżowali go w imieniu Jezusa.

25). Każdy niegodziwy mężczyzna lub kobieta, którzy nałożyli na mnie lekarstwa lub przekleństwa, będą dziś przeklęci przez mojego Boga, a których mój Bóg przeklnie, żaden mężczyzna nie może błogosławić w imieniu Jezusa.

26). Och, Panie, w każdej jamie wykopanej dla mnie przez wiedźmy i agentów ciemności, oświadczam, że wszyscy oni wpadną w nią w imieniu Jezusa.

27). Deklaruję dziś, że jestem całkowicie wolny od mocy ciemności. Głoszę, że jest to tabu, aby dzielić się i konsumować moje ciało w imieniu Jezusa.

28). O Panie, przepowiedziałem, że wszyscy, którzy biegną do czarownic lub fałszywych proroków ze względu na mnie, będą mnożyć swoje kłopoty w imieniu Jezusa.

29). Odważnie oświadczam, że jestem w świetle, ciemność nie ma już we mnie żadnej części, dlatego jestem nietykalny dla królestwa ciemności w imieniu Jezusa.

30). O, Panie Boże zastępów, dokładnie mnie zbadaj i zidentyfikuj całą ciemność, która kryje się w moim życiu. Odsłoń je i zniszcz w imieniu Jezusa.

31). O Panie, wybaw mnie od rąk złych ludzi i nierozsądnych w imieniu Jezusa.

32). Oświadczam, że jakikolwiek sabat czarownic, w którym moje imiona zostały zabrane, pochłonie ogień w imieniu Jezusa.

33). Wszyscy agresywni mężczyźni i kobiety, którzy mnie tłumią, zostaną całkowicie pochłonięci przez ogień Boży w imieniu Jezusa.

34). Panie, każde złe sanktuarium działające przeciwko mojemu życiu i przeznaczeniu zostanie pochłonięte przez ogień w Jezusie.

35). Każdy, kto powiedział, że dopóki żyję, nie będę prosperował, będzie żył w wiecznej hańbie, gdy będę prosperował na oczach Jezusa.

36). O Panie, nakazuję, aby oczy każdego znanego ducha monitorującego moje przeznaczenie były ślepe w imieniu Jezusa.

37). O Panie, w ogniu pochłoń wszystkie dzieła magii w moim życiu w imieniu Jezusa.

38). Każda strzała duchowa, która zostanie mi przysłana przez królestwo ciemności, powróci do nadawcy w imieniu Jezusa.

39) Och, Panie, przyjdź i króluj odtąd w moim życiu, aby moc ciemności nie zdominowała mnie ponownie w imieniu Jezusa.

40). O Panie, wzmocnij mnie dzisiaj, abym mógł przeciwstawić się mocy ciemności walczącej przeciwko mnie w imieniu Jezusa.

41). O Panie, wyciągnij mnie z sieci mocy ciemności w imieniu Jezusa.

42). O Panie, niech wasze światło powstanie i zabłyśnie w moim życiu, pochłaniając każdą ciemność wrogów w moim życiu w imieniu Jezusa.

43). O, Panie, niech niegodziwy mężczyzna lub kobieta mojego życia pójdzie nagle do grobu w imieniu Jezusa.

44). Wszelkie rady i plany narodów (królestwa ciemności) w moim życiu staną się bezskuteczne w imieniu Jezusa.

45). O Panie, każdy zły doradca udzielający złej rady przeciwko mojemu życiu zostanie zniszczony w imieniu Jezusa.

46). O Panie, mianuj ze mną swoich aniołów, którzy są okropni wobec mocy ciemności w imieniu Jezusa.

47). O Panie, ustaw wojsko niebieskie przeciwko tym, którzy walczą ze mną w imieniu Jezusa.

48). Wszyscy, którzy twierdzą, że są potężni, którzy na mnie czekają, zostaną nagle zasadzeni i zniszczeni przez zastępy nieba w imieniu Jezusa.

49). Oświadczam dziś, że każdy człowiek, który w moim życiu będzie Bogiem, zostanie powalony przez anioła Pana w imieniu Jezusa.

50). Ojcze, pozwól, aby pragnienia moich wrogów dotyczące mnie były obecne 7 razy w imieniu Jezusa.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

11 komentarze

 1. Mateusza 24 w.10
  W tym czasie wielu
  odwrócą się od wiary i zdradzą się nawzajem i nienawidzą, a wielu fałszywych proroków tak zrobi.

  moi bracia. a siostry uważajmy na te demony wirusa koronowego

 2. Dziękuję za te modlitwy. Zastanawiałem się, czy ktoś mógłby pomodlić się za moją matkę i za mnie. Żyjemy we wspólnocie i czuję, że ci ludzie są skierowani do samotnych. Mieszkam z matką przez tydzień, bo boję się ją zostawić, bo ci ludzie uprawiają magię i boją się, że coś jej zrobią, czy ktoś może pomodlić się za mnie. Dziękuję bardzo.

 3. Proszę, daj mi znać, kiedy będziesz gotowy na 3-dniowy post i modlitwę około 3 nad ranem. Potężna modlitwa, której wszyscy potrzebujemy, post i modlitwę, aby stawić czoła mocom ciemności.

 4. Drogi Pastorze Proszę Proszę!
  Szanowny Panie Slam w Święte Imię Jezusa Chrystusa!
  Prośba modlitewna o duchowe błogosławieństwo i uzdrowienie i wszystko, co jest wymienione w tym wniosku, a nawet o czym nie wspomniano.
  Proszę, to taka pokorna prośba do Ciebie, aby modlić się o wszystkie moje prośby i prośby za każdym razem, gdy modlisz się moim imieniem Szymon. Proszę, pamiętajcie o mnie we wszystkich waszych regularnych modlitwach.
  To tak pokorna prośba do was, abyście módlcie się za mnie, aby Pan Jezus Chrystus wkrótce w swoim świętym imieniu uzdrowił mnie ze wszystkich chorób mojego ciała i proszę, aby Jezus Chrystus usunął wszystkie moje błędy i wady, które oddalają mnie tak daleko od Pana wszechmogącego.
  Panie użyj mnie do swojej pracy, tak jak robił, kiedy był na tym świecie do głoszenia, z cudami i uzdrawianiem i uwalnianiem ludzi, którzy byli więzami / więzieniem w złych duchach, a on uwalnia ich i zmienia ich życie i sprawia, że ​​jestem taki, jak chce, żebym był . Proszę, módlcie się, aby Pan Jezus Chrystus udzielił mi duchowego błogosławieństwa. Chcę pracować dla Pana Jezusa Chrystusa proszę módl się za mnie, aby Pan Jezus Chrystus pobłogosławił mnie tak jak pobłogosławił swoje sługi, proroków i uczniów twoimi darami ducha świętego i napełnij mnie swoim świętym duchem i oddaj mi swoje autorytety tak jak dał swoim uczniom jak Piotr, Paweł i Mojżesz, Eliasz i Elizeusz i wielu innych i otwórz moje oczy serca, tak jak on otworzył oczy i usta osła. Abym mógł użyć tych autorytetów i darów ducha świętego, aby zmienić życie ludzi i pomóc im w jego świętym imieniu Jezusa. Proszę, módl się, aby Pan Jezus Chrystus dał mi władzę do walki i zwycięstwa z szatanem, który spadł z nieba, gdy on mieć. Bóg daje również wszystkie dary ducha świętego, o których jest mowa w Biblii, a nawet nie wspomina w Biblii, to taka pokorna prośba, a ponadto proszę módlcie się, aby Pan Jezus Chrystus udzielił mi błogosławieństwa powołania jak Samuel i nadszedł czas Wkrótce, gdy nadszedł czas Jezusa obudź mnie tak, jak wzbudził Samuel i jego uczniowie nie tylko obudź ale tym razem Panie daj mi władzę i wszystko co jest wspomniane w Biblii a nie wymienione i proszę módl się aby Jezus dał mi swój miecz ducha który oddał Eliaszowi i Samsonowi proszę to taka pokorna prośba do ciebie i na koniec chcę ujrzeć Pana Jezusa Chrystusa jako Daniela, a Ezechiel i Izjasz patrzą na niego, a Piotr, Jakub i Jan patrzą na niego w chwale z otwartymi oczami na górę proszę módlcie się też chcę ujrzeć Jezusa Chrystusa moim życzeniem i celem mojego życia jest patrzenie na Jezusa jak Zakies patrzcie na Jezusa proszę modlić się aby Jezus ukazał mi się w chwale z otwartymi oczami jak jego uczniowie patrzą na górę i Pan Jezus Chrystus również da to o co jest proszone i poproszony przez mojego nauczyciela haroon i starszego nauczyciela younasa i innych, i daj wszystkie dary ducha świętego, które są wymienione lub nie wymienione w jego biblii i daj mi oczy i błogosławieństwo, abym mógł zobaczyć Biblię na złotym łupku z moim otwartym i zamkniętym oczy za każdym razem, wszędzie, to moja pokorna prośba w Jego święte imię Jezusa. Amen Suma Amen.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.