30 modlitw o otwarte drzwi z wersetami biblijnymi o dotrzymanie ślubów

0
324

Dzisiaj zajmiemy się 30 modlitwami o otwarte drzwi z wersetami biblijnymi o dotrzymanie ślubów

Bóg obiecał otworzyć dla nas drzwi łask i wielu błogosławieństw, dlatego radzimy, abyśmy modlili się tymi modlitwami z całą szczerością, a także, co możemy zrobić dla Boga w zamian, gdy Bóg nam pobłogosławi, tak jak Hannah i Jefte, jak czytamy w naszej Biblii . Kiedy Bóg otworzy nasze drzwi błogosławieństw i cudów, będzie to wyglądało tak, jakbyśmy śnili.

Życie jest pełne wyzwań. W czasie wielkiej potrzeby i presji wiele osób popada w desperację iw tym stanie może zrobić wszystko. Czasami może to być po prostu „proste” kłamstwo, aby wyjść z trudnej sytuacji lub zobowiązanie podjęte bez zastanowienia. Niektórzy mogą posunąć się do robienia rzeczy graniczących z przestępczością. Najważniejsze jest to, że nikt nie chce pozostawać w złej sytuacji i każdy zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wyjść z niepożądanej sytuacji.

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ

Chrześcijanie również są narażeni na problemy życia. Od czasu do czasu trafiają w miejsca, w których stają przed poważnymi wyzwaniami. Oni, podobnie jak inni ludzie, mają potrzeby i wielką presję. Jedną z rzeczy, które robimy, próbując zwrócić uwagę Boga lub nakłonić Go do odpowiedzi na nasze modlitwy, jest składanie ślubów. Ślub to uroczysta obietnica. Jest to święta obietnica i podobnie jak przymierze powinno być traktowane z całą powagą i nie powinno być łamane. Wymaga, aby ci, którzy składają śluby, zachowali wiarę w Boga i wypełnili swoją obietnicę; ponieważ Bóg traktuje śluby poważnie i zawsze trzyma ludzi do ich ślubów (Pwt 23:21-23).


Jefte to zrozumiał i pomimo swojej straty i bólu zrobił to, co obiecał, a Bóg otworzył dla niego drzwi cudów i błogosławieństw. Obiecał Bogu, że złoży Mu w ofierze wszystko, co wyjdzie z jego domu na spotkanie, jeśli powróci w pokoju z bitwy z dziećmi Ammona. Zgodnie z tym ślubem musiał poświęcić swoją córkę. Anna w swoim smutku w sercu i desperacji, by mieć dziecko i wyjść z kpin, obiecała oddać Bogu na Jego służbę syna, o którego się modli. Widzimy, jak Anna w tym fragmencie okazuje całkowitą wierność Bogu w dotrzymywaniu obietnicy, którą złożyła. Gdy dziecko zostało odstawione od piersi, przyniosła je Heliemu i powiedziała: „O to dziecko modliłam się i Pan spełnił moją prośbę, o którą Go prosiłam. Dlatego też pożyczyłem go Panu, dopóki żyje, będzie pożyczony Panu”
Każde dziecko Boże powinno uczyć się świętości Nikt nie powinien mówić Panu, czego nie zrobi. Powinniśmy nauczyć się czcić Boga i dawać Mu to, co ślubowaliśmy.

Objawienie 3: 8:
8 Znam uczynki twoje; oto otworzyłem przed tobą drzwi otwarte i nikt nie może ich zamknąć; albowiem masz mało siły i dotrzymałeś słowa mego, i nie wyparł się mego imienia.

Służymy Bogu otwartych drzwi, kiedy On otwiera drzwi, żaden diabeł nie może ich zamknąć, a kiedy On zamyka drzwi, żaden diabeł nie może ich otworzyć. To jest Bóg, któremu służymy. Dzisiaj będziemy angażować się w 30 modlitw o otwarte drzwi z wersetami biblijnymi, kiedy modlimy się do Boga Jego słowem, żaden diabeł nie może nas powstrzymać. Zanim przejdziemy do dzisiejszych modlitw, spójrzmy najpierw na słowo „Otwórz drzwi”. Co to są otwarte drzwi? Otwarte drzwi można zdefiniować jako drzwi możliwości, które prowadzą do Twojego sukcesu. Biblia mówi, że ścieżka sprawiedliwych jest jak lśniące światło, co oznacza, że ​​ścieżka każdego dziecka Bożego jest pełna otwartych drzwi wielkich możliwości, także Bóg mówiąc w Jeremiasza 29:11, powiedział, że ma plan wielkiego przyszłość dla nas, Jego dzieci, pokazuje to, że każde dziecko Boże jest wyświęcone, aby mieć świetlaną przyszłość.

Teraz posłuchaj tego, w tym roku doświadczysz mega otwartych drzwi w swoim życiu. Możesz się martwić, że do tej pory w 2022 r. nie widziałeś swoich świadectw, ale posłuchaj tego dzisiaj, będziesz faworyzowany w 2022 r. i później w imieniu Jezusa Chrystusa.

Jako dziecko Boże masz świetlaną przyszłość, ale musisz walczyć o nią z wiarą. To dlatego, że diabeł nie pozwoli ci mieć wspaniałego życia bez walki. Pismo Święte mówi nam, abyśmy toczyli walkę wiary, aw 1 Jana 5:4 powiedziano nam, że nasza wiara daje nam zwycięstwo nad diabłem. Te modlitwy o otwarte drzwi z wersetami biblijnymi pomogą wzmocnić twoją wiarę podczas boleści w modlitwach, aby spełniło się twoje marzenie. Nie poddawaj się, nic nie działa samo, jeśli chcesz zobaczyć pozytywne zmiany w swoim życiu, musisz podjąć pozytywne kroki, musisz być gotowy na sukces fizyczny i duchowy. Fizycznie musisz się przygotować poprzez edukację i zdobywanie umiejętności, duchowo musisz się wyposażyć poprzez intensywne modlitwy i studiowanie Biblii. Kiedy dziś angażujecie się w te modlitwy o otwarte drzwi i wersety biblijne, każda góra przed wami ucieknie w imieniu Jezusa

20 wersetów biblijnych na otwarte drzwi

Oto 30 wersetów biblijnych dla otwartych drzwi, kiedy angażujesz się w modlitwy, aby studiować wersety biblijne, aby poznać umysł Boga dotyczący twoich sytuacji. Studiuj je, medytuj nad nimi, módl się z nimi, a Bóg zainterweniuje w twoich sytuacjach w imieniu Jezusa.

 • Objawienie 3:8 Znam twoje czyny; oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć masz małą moc, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
 • 1 Koryntian 16:9 Albowiem wielkie i skuteczne drzwi są przede mną otwarte, a przeciwników jest wielu.
 • 2 Koryntian 2:12 Ponadto, gdy przybyłem do Troady, aby głosić Ewangelię Chrystusową, a Pan otworzył przede mną drzwi,
 • Kolosan 4:3: Módlcie się też za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi wypowiedzi, abyśmy głosili tajemnicę Chrystusa, za którą też jestem spętany:
 • Objawienie 3:7-8: A do anioła zboru w Filadelfii napisz; To mówi święty, prawdziwy, który ma klucz Dawida, który otwiera, a nikt nie zamyka; i zamyka, a nikt nie otwiera; 8 Znam uczynki twoje: oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo mało masz mocy, a zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
 • Objawienie 3:20: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
 • Filipian 2:13: Albowiem Bóg jest sprawcą w was chęci i wykonania według Jego upodobania.
 • Izajasza 22:22: A klucz domu Dawida położę na jego ramieniu; więc otworzy, a nikt nie zamknie; i zamknie, a nikt nie otworzy.
 • Jan 10:9 Ja jestem bramą: jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, będzie wchodził i wychodził, i znajdzie pastwisko.
 • 1 Jana 4:18: W miłości nie ma lęku; ale doskonała miłość usuwa bojaźń, bo bojaźń ma mękę. Kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
 • Dzieje Apostolskie 14:27 A kiedy przyszli i zgromadzili zbór, opowiadali wszystko, co Bóg z nimi uczynił, i jak otworzył drzwi wiary poganom.
 • Dzieje Apostolskie 16:6-7 A gdy obeszli Frygię i Galację, a Duch Święty zabronił im głosić naukę w Azji, 7 Przybywszy do Myzji, zamierzali udać się do Bitynii. Duch im nie pozwolił.
 • Przypowieści Salomona 3:5-6: Z całego serca zaufaj Panu; i nie opieraj się na własnym zrozumieniu. 6 Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki.
 • Objawienie 3:7: A do anioła zboru w Filadelfii napisz; To mówi święty, prawdziwy, który ma klucz Dawida, który otwiera, a nikt nie zamyka; i zamyka, a nikt nie otwiera;
 • 1 Jana 3:8: Kto popełnia grzech, z diabła jest; bo diabeł grzeszy od początku. W tym celu objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.
 • Objawienie 4:1: Potem spojrzałem, a oto drzwi w niebie się otworzyły i pierwszy głos, jaki usłyszałem, był jakby trąby, która mówiła do mnie; który powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci rzeczy, które mają być później.
 • Filipian 4:13: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.
 • Psalm 23:1-6: Pan jest moim pasterzem; nie będę chciał. 2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach: prowadzi mnie nad spokojne wody. 3 Uzdrawia duszę moją, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na swoje imię. 4 Tak, choćbym szedł doliną cienia śmierci, złego się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; twoja laska i twoja laska pocieszają mnie. 5 Stół przede mną zastawiasz wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kubek się przelewa. 6 Na pewno dobroć i miłosierdzie pójdą za mną po wszystkie dni życia mego, i zamieszkam w domu Pańskim na wieki.
 • 1 Koryntian 10:13: Żadna pokusa nie dotknęła was oprócz takiej, jaka jest powszechna wśród ludzi; lecz Bóg jest wierny, który nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły; ale wraz z pokusą utoruje również drogę ucieczki, abyście mogli ją znieść.
 • 1 Koryntian 16:8-9: Ale zostanę w Efezie aż do Pięćdziesiątnicy. 9 Bo wielkie i skuteczne drzwi są przede mną otwarte, a przeciwników jest wielu.

30 modlitw o otwarte drzwi

 1. Ojcze, dziękuję ci za twoje miłosierdzie nad moim życiem, to dzięki twojemu miłosierdziu nie jestem pochłonięty, dziękuję ojcze w imieniu Jezusa.
 2. O Panie, pamiętaj mnie na dobre i otwórz mi księgę pamięci w imieniu Jezusa.
 3. Odwołuję i rozpraszam wszelkie demoniczne czynności w moim życiu w imię Jezusa.
 4. W imieniu Jezusa odwracam wszelkie szkody wyrządzone mojemu życiu od urodzenia.
 5. Zamykam wszystkie drzwi, przez które wchodzi diabeł, aby trapić mnie w moim życiu, w imieniu Jezusa.
 6. O Panie, przywróć zmarnowane lata mojego życia w imieniu Jezusa.
 7. Odbieram każde terytorium zajmowane przez wroga w moim życiu, w imię Jezusa.
 8. Uciekam i uwalniam się z wszelkiego więzienia zła w imieniu Jezusa.
 9. Każda podstawowa niemoc, odejdź z mojego życia w imieniu Jezusa.
 10. Będę królował w moich okolicznościach w imieniu Jezusa.
 11. Niech każda zła rodzinna klątwa zostanie zniszczona w moim życiu, w imieniu Jezusa.
 12. Pomóż mi, Panie, rozpoznać Twój głos w imieniu Jezusa.
 13. Panie, otwórz oczy mojego zrozumienia w imieniu Jezusa
 14. Zrzucam wszelki ciężar zmartwień w imię Jezusa.
 15. Odmawiam uwikłania się w złe myśli w imieniu Jezusa.
 16. Zrzucam każdą blokadę drogową ukrywającą mój postęp w imieniu Jezusa.
 17. Niech mój duchowy klimat wywoła przerażenie w obozie wroga w imię Jezusa.
 18. O Panie, uwolnij mnie od złych słów i złego milczenia w imieniu Jezusa
 19. Każda moc czarów przypisana mojemu życiu i małżeństwu otrzymuje grzmot i światło od Boga w imieniu Jezusa.
 20. Uwalniam się z wszelkiej odziedziczonej niewoli w imieniu Jezusa.
 21. Uwalniam się od wszelkich problemów przeniesionych do mojego życia z łona matki w imię Jezusa.
 22. Zrywam i uwalniam się od każdego odziedziczonego złego przymierza w imię Jezusa.
 23. Zrywam się i uwalniam od każdej odziedziczonej złej klątwy w imię Jezusa.
 24. Uwalniam się od każdej odziedziczonej choroby w imieniu Jezusa.
 25. Niech krew Jezusa naprawi wszelkie odziedziczone wady mojego ciała, w imieniu Jezusa.
 26. W imieniu Jezusa łamię wszelkie przekleństwo odrzucenia z łona lub nieślubności, które może być w mojej rodzinie wstecz do dziesięciu pokoleń po obu stronach rodziny.
 27. Odrzucam i wyrzekam się wszelkich święceń „spóźnienia w dobroci” w imię Jezusa.
 28. Przejmuję władzę i zarządzam wiązaniem każdego siłacza w każdym dziale mojego życia, w imieniu Jezusa.
 29. Ojcze, dziękuję ci za otwarcie dla mnie drzwi możliwości, które nie-człowiek lub diabeł mogą zamknąć w imieniu Jezusa
 30. Dziękuję Ci Ojcze za odpowiedź na moje modlitwy.

 

KINDLY OGLĄDAJ CODZIENNIE PRZEWODNIK MODLITWY NA YOUTUBE
ZAPISZ SIĘ TERAZ
Poprzedni artykułPotężne modlitwy o niewyobrażalne przełomy na pozostałe miesiące roku
Następny artykułPunkty Modlitewne Z Wersetami Biblijnymi
Nazywam się Pastor Ikechukwu Chinedum, jestem Człowiekiem Bożym, który z pasją podchodzi do Bożego ruchu w tych ostatnich dniach. Wierzę, że Bóg obdarzył każdego wierzącego dziwnym porządkiem łaski, aby zamanifestował moc Ducha Świętego. Wierzę, że żaden chrześcijanin nie powinien być uciskany przez diabła, mamy Moc, aby żyć i chodzić w panowaniu poprzez modlitwy i Słowo. Aby uzyskać więcej informacji lub porady, możesz skontaktować się ze mną pod adresem dailyprayerguide@gmail.com lub porozmawiać ze mną na WhatsApp i Telegram pod numerem +2347032533703. Z przyjemnością zaprosimy Cię do przyłączenia się do naszej potężnej 24-godzinnej grupy modlitewnej na Telegramie. Kliknij ten link, aby dołączyć teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Niech cię Bóg błogosławi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.